napisz

Mój Prąd 6.0 – nowa edycja w 2024 roku

Program Mój Prąd 5.0 zakończył się na tydzień przed planowanym terminem zakończenia przyjmowanych wniosków. Jest to spowodowane wyczerpaniem udostępnionych środków.

Co więcej wiemy, że w 2024 roku ruszy kolejna edycja programu – Mój Prąd 6.0!

W tym artykule przedstawimy podsumowanie programu Mój Prąd 5.0. Ile łącznie przyznano wniosków? Ile łącznie wyniosło dofinansowanie? Wszystkich najważniejszych informacji dowiesz się z poniższego artykułu. Zapraszamy!

MÓJ PRĄD 5.0 – PODSUMOWANIE

Program Mój Prąd to bez wątpienia największy program dofinansowań do Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce. Program ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki, wzrost wykorzystywania pozyskanej energii na potrzeby własne oraz zwiększenie efektywności energetycznej w Polsce.

Z programu mógł skorzystać każdy, niezależnie od dochodów. Zostały wyróżnione trzy grupy wnioskodawców:

 • Grupa I – są to osoby rozliczające się w systemie net-billing, które nigdy wcześniej nie korzystały z dofinansowania na systemy fotowoltaiczne
 • Grupa II – są to osoby rozliczające się w systemie net-metering, które nie korzystały wcześniej z dofinansowania i jednocześnie podjęli się przejścia na net-billing.
 • Grupa III – są to osoby rozliczające się w systemie net-metering, które skorzystały wcześniej z dofinansowania, ale podjęły decyzję o przejściu na net-billing i chcą uzyskać dofinansowanie na dodatkowe urządzenia

W bieżącej edycji można było otrzymać dofinansowanie na następujące urządzenia:

 • instalacja fotowoltaiczna o mocy 2-10 kW – do 6 tys. zł (tylko I i II grupa wnioskodawców)
 • instalacja fotowoltaiczna + urządzenia dodatkowe:
 • a) do 7 tys. zł (I oraz II grupa wnioskodawców)
 • b) do 3 tys. zł (III grupa wnioskodawców)
 • magazyn energii elektrycznej –  do 16 tys. zł
 • system EMS / HEMS – do 3 tys. zł
 • kolektory słoneczne c.w.u – do 3,5 tys. zł
 • pompa ciepła powietrze-powietrze – do 4,4 tys. zł
 • pompa ciepła gruntowa – do 28,5 tys. zł
 • pompa ciepła powietrze-woda – do 12,6 tys. zł
 • pompa ciepła powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną – do 19,4 tys. zł
 • magazyn ciepła – do 5 tys. zł

Łącznie można było otrzymać dofinansowanie na 58 tys. zł.

Chociaż koniec programu był zapowiedziany na 22 grudnia 2023 roku to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tydzień wcześniej zapowiedział koniec obecnej edycji programu. Powodem jest wykorzystanie wszystkich przewidzianych środków.

W programie zostało złożonych 90 901 wniosków, a całkowita kwota dotacji wynosiła 962 722 344,76 zł. Poniżej przedstawiamy statystyki:

 • Instalacja fotowoltaiczna – przyznano 540 235 182,04 zł na 89 177 wniosków,
 • Pompa ciepła – przyznano 225 754 475,32 zł na 15 914 wniosków,
 • Magazyn energii – przyznano 148 529 253,27 zł na 10 054 wniosków,
 • Magazyn ciepła – przyznano 24 529 477,26 zł na 5 495 wniosków,
 • System EMS/HEMS – przyznano 12 359 440,62 zł na 4 393 wniosków,
 • Kolektory słoneczne – przyznano 590 003,07 zł na 181 wniosków

MÓJ PRĄD 6.0 – KIEDY RUSZA DOFINANSOWANIE NA FOTOWOLTAIKĘ W 2024

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział plany na przygotowanie kolejnej edycji programu Mój Prąd.

Z tego co wiadomo warunki programu na nową edycję mają pozostać bez zmian. Oznacza to, że w przyszłorocznej edycji programu Mój Prąd 6.0 będziemy mogli otrzymać dofinansowanie na każde z wyżej wymienionych urządzeń wchodzących w skład Odnawialnych Źródeł Energii. Zatem w nowej edycji będziemy mogli otrzymać dotację zarówno na instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła jak i magazyny energii czy HEMS.

Szczegóły programu mają zostać podane w bliskiej przyszłości, a data uruchomienia kolejnej edycji nie została jeszcze podana. Poprzednie edycje były uruchamiane w połowie roku, zatem można tego samego spodziewać się po tegorocznej edycji.

MÓJ PRĄD 6.0 – DOFINANSOWANIE WIATRAKÓW

W ciągu kolejnych edycji program Mój Prąd uległ zmianie. Początkowo dofinansowanie można było uzyskać wyłącznie na instalację fotowoltaiczną. Poprzednia edycja została rozszerzona o magazyny energii.

Według wiceprezesa Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Pawła Mirowskiego, w połowie 2024 roku planowane jest wdrożenie dofinansowania dla małych wiatraków. Może być to część programu Mój Prąd 6.0 lub osobna inicjatywa.

PROGRAMY DOFINANSOWAŃ DO FOTOWOLTAIKI

Istnieje wiele innych programów dofinansowań do Odnawialnych Źródeł Energii. Jednym z programów, z których można otrzymać dotację do instalacji fotowoltaicznej jest program Czyste Powietrze.

W programie zostały wyodrębnione trzy grupy beneficjentów:

Grupa I – dochody nie mogą przekraczać 135 tys. zł rocznie – jest to tzw. podstawowe wsparcie,

Grupa II – dochody miesięczne nie mogą wynosić więcej niż 1 894 zł w przypadku jednej osoby w gospodarstwie wielorodzinnym lub 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – jest to tzw. podwyższone wsparcie,

Grupa III – dochody miesięczne nie przekraczają 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wielorodzinnym, lub 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym – w tej grupie dofinansowanie jest najwyższe.

Na instalację fotowoltaiczną można otrzymać dofinansowanie w wysokości 6 tys. zł.

Więcej o dofinansowaniach do pompy ciepła przeczytacie w naszym poprzednim artykule „Dofinansowanie do pompy ciepła 2023 – programy, warunki”.

PODSUMOWANIE

Program Mój Prąd przyczynił się do inwestycji wielu urządzeń wchodzących w skład Odnawialnych Źródeł Energii. Jak wiadomo fotowoltaika to jedyny sposób na obniżenie rachunków za energię elektryczną, a dzięki dofinansowaniom możemy zaobserwować szybszy zwrot z całej inwestycji.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Myślisz o inwestycji w instalację fotowoltaiczną? Skontaktuj się z nami! W SunSol zapewniamy kompleksową usługę od projektu instalacji fotowoltaicznej, aż po sam montaż.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej