Odnawialne Źródła Energii - fotowoltaika

W przypadku wyprodukowania i zużycia energii elektrycznej na miejscu, właściciel mikroinstalacji fotowoltaicznej oszczędza 100% kosztów produkcji energii. Natomiast wprowadzając ją do sieci publicznej, gdzie jest magazynowana, otrzymuje opust wynoszący:

- w przypadku instalacji do 10 kW:
0,8 kWh z każdej wyprodukowanej 1 kWh energii

- w przypadku instalacji do 50 kW:
0,7 kWh z każdej wyprodukowanej 1 kWh energii

Formularz kontaktowy

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej.

Dziękujemy. Niedługo się skontaktujemy!