Odnawialne Źródła Energii - fotowoltaika

W przypadku wyprodukowania i zużycia energii elektrycznej na miejscu oszczędzamy 100% kosztów produkcji energii. Przy wprowadzeniu jej do sieci i przechowaniu, otrzymujemy opust. Wynosi on:

- w przypadku instalacji do 10 kW:
0,8 kWh z każdej wyprodukowanej 1 kWh energii

- w przypadku instalacji do 40 kW:
0,7 kWh z każdej wyprodukowanej 1 kWh energii

Formularz kontaktowy

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej.