Pompy ciepła

pompapompa2

Czym jest pompa ciepła?

Pompa ciepła to urządzenie, które wydobywa energię niskotemperaturową z otoczenia i podnosi jej temperaturę dla celów ogrzewania. Efektywności pomp ciepła są zwykle podawane jako współczynnik sprawności systemu, który zazwyczaj wynosi od 3 do 5. Inaczej mówiąc, wydobycie ciepła z odnawialnego źródła energii wymaga wkładu zaledwie 1 kW energii elektrycznej, aby wytworzyć 3 kW do 5 kW wyjściowej energii grzewczej. Z racji tego, systemy pomp ciepła są od 3 do 5 razy bardziej efektywne niż kotły na paliwa kopalne i są znacznie bardziej zdolne do całkowitego ogrzewania domu, nawet w okresie najniższych temperatur zimowych. Rosnącą popularność tych systemów grzewczych odzwierciedla ich szerokie zastosowanie w chłodnych klimatach, na przykład w Skandynawii.

Jak działa pompa ciepła?

Agregat zewnętrzny połączony jest przewodami, w których płynie niskowrzący czynnik chłodniczy (R410A lub R32 - zastosowany w najnowszej technologii Daikin Altherma III, który jest bardziej wydajny i bardziej przyjazny dla środowiska). Ciepło z powietrza odbierane jest w parowniku, co podnosi jego temperaturę wewnętrzną, i kierowane jest do sprężarki. Medium chłodnicze o wysokim ciśnieniu i temperaturze transportowane jest do skraplacza, gdzie dochodzi do wymiany ciepła. Następnie przechodzi do zaworu rozprężnego, za którym spada ciśnienie. Obieg zamyka się, gdy czynnik wróci do parownika. Woda odbiera ciepło ze skraplacza i, przez napędzającą obieg pompę, kierowana jest do emiterów jakimi są grzejniki, klimakonwektory, ogrzewanie podłogowe, itp. Jeżeli pompa ciepła ma także grzać ciepłą wodę użytkową, to na zaworze trójdrogowym dochodzi do rozdzielenia wody grzewczej. W takim wypadku medium grzewcze kierowane może być do wężownicy w zasobniku c.w.u. lub do emiterów w budynku.

Formularz kontaktowy

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej.