napisz

Wpływ fotowoltaiki na zmniejszenie śladu węglowego w rolnictwie

Zmniejszenie śladu węglowego w rolnictwie w obecnych czasach jest bardzo ważne. Z pomocą przychodzą Odnawialne Źródła Energii takie jak instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła, magazyny energii czy elektrownie wiatrowe.

Połączenie fotowoltaiki z prowadzeniem gospodarstwa rolnego nosi miano agrowoltaiki. Ma ona pomóc w walce z kryzysem klimatycznym oraz redukcją szkodliwych gazów cieplarnianych.

Jak fotowoltaika wpływa na zmniejszenie śladu węglowego w sektorze rolniczym? Wszystkich najważniejszych informacji o agrowoltaice dowiesz się z poniższego artykułu. Zapraszamy!

AGROWOLTAIKA – CZYM JEST?

Jak już wspomniano agrowoltaika to połączenie na tym samym obszarze dwóch działalności – uprawy rolnej i produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki. Energia słoneczna ma przyczynić się do rozwoju regionalnego oraz ochronie upraw i gruntów przed negatywnymi skutkami, które wynikają z zmian klimatu.

Pozwala to na podwójne wykorzystanie danej przestrzeni. Możemy również ograniczyć zużycie plastikowych folii, których wymiana jest bardzo nie ekologiczna. Po drugie energia wyprodukowana przez instalację PV może zasilić sprzęt rolny i tym samym obniżyć koszty prowadzenia działalności.

CERTYFIKATY WĘGLOWE – PRZYSPIESZĄ ZMIANY I POZWOLĄ ZAROBIĆ ROLNIKOM?

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla jest ważnym aspektem, jeśli polskie rolnictwo chce pozostać konkurencyjne. Certyfikat węglowy to narzędzie łączące prywatne firmy i rolników prowadzących uprawy bezorkowe. W ten sposób nie tylko poprawiają warunki glebowe, ale także wiążą dwutlenek węgla, zbierając go i przechowując w glebie. Certyfikat węglowy jest w rzeczywistości odpowiednikiem jednej tony dwutlenku węgla składowanego pod ziemią. Certyfikaty takie można sprzedać firmom, które swoją działalnością emitują do atmosfery gazy cieplarniane.

Ważne, że  gleba jest w stanie zgromadzić aż dwie tony CO2. Zatem rolnik jest w stanie uzyskać dwa certyfikaty na jeden hektar ziemi.

DLACZEGO MUSIMY REDUKOWAĆ ŚLAD WĘGLOWY?

Zmniejszenie śladu węglowego rolnictwa wymaga odpowiedniej uprawy gleby, ale Odnawialne Źródła Energii mają równie duży, jeśli nie większy potencjał.

Kwestia śladu węglowego staje się coraz bardziej istotna na rynkach europejskich i światowych, dlatego jeśli chcemy eksportować swoje produkty, musimy zmniejszyć nasz ślad węglowy.

Producenci rolni wkrótce będą zobowiązani do raportowania swoich emisji. Wymusi to na rolnikach podjęcie różnych kroków mających na celu ograniczenie emisji.

Kiedy na panele fotowoltaiczne pada światło słoneczne, zaczyna wytwarzać się prąd. Dzięki temu moduły PV nie emitują do atmosfery dwutlenku węgla ani innych szkodliwych gazów cieplarnianych. Dlatego też energia elektryczna wytwarzana z ogniw słonecznych nazywana jest czystą energią elektryczną.

Spalanie paliw kopalnych w celu uzyskania energii jest głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych, zatrzymujących ciepło w atmosferze i przyczyniających się do globalnego ocieplenia.

Tymczasem  systemy energii słonecznej wytwarzają energię elektryczną, nie emitując gazów cieplarnianych podczas pracy. Zastępując tym samym tradycyjne źródła energii energią słoneczną, kraje mogą zmniejszyć swój ślad węglowy i poczynić znaczne postępy w osiąganiu celów w zakresie redukcji emisji określonych w porozumieniach międzynarodowych, takich jak porozumienie paryskie.

PODSUMOWANIE

Energia słoneczna to coś więcej niż tylko technologia – to rewolucja. Transformacja, która umożliwia bezemisyjną energię, równy dostęp do energii dla wszystkich, przemysł energii słonecznej i zmianę naszego myślenia w kierunku zrównoważonej przyszłości.

Warto jednak pamiętać, że osiągnięcie celów klimatycznych wymaga wspólnego zaangażowania na rzecz wykorzystania czystszych i bardziej zrównoważonych źródeł energii.

Wykorzystując technologię energii słonecznej, możemy znacząco zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, odejść od paliw kopalnych, stworzyć nowe miejsca pracy, wzmocnić społeczności i przyczynić się do zdrowszej planety dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Aby zmniejszyć swój ślad węglowy, oszczędzaj energię, wybieraj transport przyjazny dla środowiska, unikaj marnowania żywności, ograniczaj zużycie wody, wybieraj produkty o niskim śladzie węglowym i poddawaj recyklingowi. Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych jest ważnym elementem działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Chcesz dołączyć do rewolucji fotowoltaicznej i wnieść swój wkład w walkę ze zmianami klimatu? Skontaktuj się ze specjalistami z Sunsol i odkryj, jak możesz przejść na czystą energię słoneczną. Nasi eksperci pomogą Ci w doborze instalacji fotowoltaicznej, która spełni Twoje oczekiwania.’

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej