napisz

Dofinansowanie do pompy ciepła 2023 – programy, warunki

Pompy ciepła zrewolucjonizowały rynek grzewczy. Jest to ekologiczne oraz ekonomiczne źródło ciepła. Obecnie istnieje wiele programów dofinansowań do pomp ciepła, które wspierają ich zakup i montaż. Jakie są aktualne programy dofinansowań na pompę ciepła na rok 2023? Jakie są warunki otrzymania dotacji? Wszystkich najważniejszych informacji dowiesz się z poniższego artykułu.

DOFINANSOWANIE DO POMPY CIEPŁA Z PROGRAMU MÓJ PRĄD 5.0

Bez wątpienia Mój Prąd 5.0 to największy program dofinansowań w Polsce. W najnowszej, piątej edycji rozszerzono program dofinansowań również o pompy ciepła.

Głównym celem programu Mój Prąd jest zwiększenie efektywności zarządzania energetycznego w Polsce oraz zwiększenie produkcji energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii.

Kto może skorzystać z programu?

W aktualnej edycji zostały wyróżnione trzy grupy beneficjentów:

 • I grupa – dotyczy osób, które rozliczają się w systemie net – billing oraz nigdy wcześniej nie korzystały z dofinansowania na systemy fotowoltaiczne.
 • II grupa – dotyczy osób, którzy rozliczają się w systemie net – metering oraz nigdy wcześniej nie korzystały z dofinansowania i podjęli decyzję o przejściu na system net – billing.
 • III grupa – dotyczy osób, które rozliczają się w systemie net – metering oraz skorzystały wcześniej z dofinansowania oraz podjęli decyzję o przejściu na net – billing i chcą uzyskać dotację na dodatkowe urządzenia.

Wysokości dopłat do pomp ciepła:

 • Pompa ciepła powietrze – powietrze – do 4,4 tys. zł
 • Pompa ciepła gruntowa – do 28,5 tys. zł
 • Pompa ciepła powietrze – woda – do 12,6 tys. zł
 • Pompa ciepła powietrze – woda z podwyższoną klasą energetyczną – do 19,4 tys. zł

Dodatkowo można wnioskować o dofinansowanie do magazynu ciepłą do 5 tys. zł.

Maksymalna kwota dotacji jaką można otrzymać w ramach programu Mój Prąd 5.0 wynosi 58 tys. zł!

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o programie Mój Prąd 5.0 zapraszamy do przeczytania naszego poprzedniego artykułu „Pomożemy Ci zdobyć dofinansowanie z programu Mój Prąd 5.0”

DOFINANSOWANIE DO POMPY CIEPŁA Z PROGRAMU MOJE CIEPŁO

O ile w przypadku programu Mój Prąd możemy otrzymać dofinansowanie na wiele urządzeń z zakresu OZE tak program Moje Ciepło skupia się na dofinansowaniu do pomp ciepła.

Celem programu Moje Ciepło jest rozpowszechnienie montażu pomp ciepła w nowo wybudowanych domach.

Program ruszył w 2022 roku i ma trwać w sposób ciągły do 2026 roku.

Kto może skorzystać z programu?

O dofinansowanie na pompę ciepła z programu Moje Ciepło mogą wnioskować właściciele domów, którzy nie złożyli jeszcze zawiadomienia o zakończonej budowie lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie domu. Wyjątkiem są właściciele domu, którzy złożyli wymienione wyżej dokumenty w 2022 roku.

Warunki dofinansowania

By otrzymać dofinansowanie do pompy ciepła należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim roczne zapotrzebowanie budynku na energię nie powinno przekraczać 63 kWh/m2 dla budynków powstałych w 2022 roku. Dla budynków wybudowanych w kolejnych latach zapotrzebowanie to może wynosić jedynie 55 kWh/m2.

Ważne, by inwestorzy składali wnioski o dotację dopiero po zakończeniu całej inwestycji.

Oto pozostałe warunki jakie należy spełnić, by otrzymać dofinansowanie z programu Moje Ciepło:

 • Minimalna klasa energetyczna A++ pompy ciepła typu powietrze- woda, gruntowych oraz wodnych dla temperatury zasilania 55 °C.
 • Minimalna klasa efektywności A+ pompy ciepła typu powietrze – powietrze.
 • Pompa ciepła mogła zostać wyprodukowana maksymalnie w przeciągu 24 miesięcy przed jej montażem.
 • Pompa ciepła musi być eksploatowana przez co najmniej 5 lat od dnia upływu otrzymania dotacji.

Wysokości dopłat do pomp ciepła:

 • Pompa ciepła gruntowa – do 30%, czyli do 21 tys. zł
 • Pompa ciepła typu powietrze – powietrze – do 30%, czyli do 7 tys. zł
 • Pompa ciepła typu powietrze – woda – do 30%, czyli do 7 tys. zł.

 

Nabór wniosków do programu odbywa się w sposób ciągły do zakończenia programu lub wyczerpania środków. Wnioski można składać wyłącznie w sposób elektroniczny poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD).

Co ciekawe programy Mój Prąd oraz Moje ciepło można ze sobą łączyć na różne urządzenia!

DOFINANSOWANIE DO POMPY CIEPŁA Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę wydajności oraz redukcję emisji zanieczyszczeń wynikających z użytkowania ze starych pieców bądź kotłów.

Dofinansowanie można otrzymać na projekty zakończone jak i te w trakcie realizacji oraz nierozpoczęte.

Program rozpoczął się w 2018 roku i będzie trwać do 2029 roku. Przy czym wnioski można składać jedynie do końca 2027 roku.

Kto może skorzystać z programu?

Zostały wyodrębnione trzy grupy beneficjentów:

 • I grupa – podstawowe wsparcie – dochody nie mogą przekraczać 135 tys. zł rocznie.
 • II grupa – podwyższone wsparcie – dochody miesięczne wynoszą nie więcej niż 1 894 zł w przypadku jednej osoby w gospodarstwie wielorodzinnym, lub 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 • III grupa -najwyższe dofinansowanie – dochody miesięczne nie przekraczają 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wielorodzinnym, lub 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wysokości dopłat do pomp ciepła:

 • Do 30 tys. zł – dotyczy osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł
 • Do 37 tys. zł – dotyczy osób należących do II grupy beneficjentów

Rząd przewiduje, że dla beneficjentów o najniższych dochodach dofinansowanie może wynosić 90 – 100%. Beneficjenci należący do III grupy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet do 95% wsparcia

DOFINANSOWANIE DO POMPY CIEPŁA Z PROGRAMU CIEPŁE MIESZKANIE

W ramach programu Ciepłe Mieszkanie można otrzymać dofinansowanie do pompy ciepła w bloku. Dopłaty są przeznaczone na termomodernizację mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Program Ciepłe Mieszkanie jest skierowany do gmin, które po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków ogłaszają na swoim terenie nabór dla beneficjentów.

Wysokości dopłat do pomp ciepła:

 • 30% kosztów inwestycji (nie więcej niż 15 tys. zł) – jest to podstawowe dofinansowanie, dotyczy osób, których roczne dochody nie przekraczają 135 tys. zł.
 • Do 60% kosztów inwestycji (do 25 tys. zł) – dotyczy to osób o niższych dochodach na osobę wynoszących do 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub do 1 894 zł na osobę w gospodarstwach wielorodzinnych.
 • Do 90% kosztów inwestycji ( do 37,5 tys. zł) – dotyczy to najuboższych beneficjentów, miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie jednoosobowym wynosi do 1 526 zł lub do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wielorodzinnym.

DOFINANSOWANIE DO POMPY CIEPŁA Z PROGRAMU STOP SMOG

Celem programu stop Smog jest poprawa jakości powietrza w Polsce. Realizuje on dopłaty do pomp ciepła.

Kto może skorzystać z programu?

Program jest kierowany do każdej gminy, która:

 • Zgłosiła się do niego.
 • Posiada minimum 30% wkład własny na realizację inwestycji proekologicznych.
 • Wprowadziła na swoim terenie ustawę antysmogową.
 • Co najmniej 1% łącznej liczby gospodarstw bądź 20 budynków, które znajdują się na terenie danej gminy musi ubiegać się o dofinansowanie z programu Stop Smog.

Warunki dofinansowania

Należy sprawdzić czy gmina w której mieszkasz podpisała umowę z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Następnie należy zweryfikować warunki uczestnictwa w programie, które obowiązują na terenie danej gminy.

Wysokości dopłat do pomp ciepła:

W ramach programu Stop Smog można otrzymać dofinansowanie w wysokości 53 tys. zł na pompę ciepła na jeden lokal. Dopłatę można uzyskać będąc właścicielem lub współwłaścicielem danej nieruchomości i ją zamieszkujesz. Za to dochody twojego gospodarstwa domowego, w przeliczeniu na jedną osobę, nie mogą przekraczać 175% najniższej emerytury w przypadku gospodarstw jednoosobowych lub 125% najniższej emerytury w przypadku gospodarstw wielorodzinnych.

GDZIE MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA POMPĘ CIEPŁA?

Poza wyżej wymienionymi programami istnieje wiele programów regionalnych w ramach których można otrzymać dofinansowanie do pompy ciepła.

Szczegółowych informacji należy szukać:

 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
 • Urzędy Marszałkowskie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
 • Fundusz Termomodernizacji i Remontów
 • Urzędy gmin i miast

PODSUMOWANIE

Inwestycja w pompę ciepła to wiele korzyści zarówno dla środowiska jak i dla naszego portfela. Dofinansowanie do pompy ciepła dodatkowo przyspieszy zwrot z inwestycji. Jeśli jesteś na etapie termomodernizacji budynku zachęcamy do przeczytania naszego poprzedniego artykułu „Ulga termomodernizacyjna – przykład rozliczenia”. W ramach ulgi termomodernizacyjnej możliwe jest otrzymanie zwrotu części kosztów poniesionych w ramach termomodernizacji domu.

Zastanawiasz się nad własną pompą ciepła? Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami Sunsol, którzy przygotują ofertę na miarę twoich potrzeb. Dodatkowo pomogą w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz zapewnią doradztwo w zakresie zawarcia stosownej umowy, abyś jak najszybciej mógł cieszyć się niezależnością energetyczną dzięki inwestycji w OZE.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej