Zysk i koszt instalacji fotowoltaicznej

Wykres obrazujący zysk z przydomowej instalacji fotowoltaicznej 5 kW - roczny uzysk mocy około 5000 kWh, koszt wykonania 27 000 zł brutto.

koszty instalacji
z kosztami dodatkowymi
zyski roczne
narastająco

Po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej każda 1 kWh wyprodukowanej i skonsumowanej na miejscu energii to oszczędność rzędu 0,60 zł. Natomiast 1 kWh energii wprowadzonej do sieci publicznej i odebranej w przeciągu 365 dni to oszczędność w wysokości 0,48 zł.

1600 kWh * 0,75 zł = 1200 zł | 3400 kWh * 0,60 zł = 2400 zł

Łączny zysk z instalacji fotowoltaicznej z systemu 5 kW = 3200 zł/rok

Formularz kontaktowy

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej.