Zysk i koszt instalacji fotowoltaicznej

Poniżej przestawiliśmy wykres obrazujący zysk z przydomowej instalacji fotowoltaicznej 5 kW (roczny uzysk mocy ok. 5000 kWh) koszt 31 000 brutto.

koszty instalacji
z kosztami dodatkowymi
zyski roczne
narastająco

Po założeniu instalacji fotowoltaicznej każda 1 kWh wytworzonej i skonsumowanej na miejscu energii to oszczędność 0,60 zł. Natomiast 1 kWh energii wprowadzonej do sieci energetycznej i odebranej z powrotem w przeciągu 365 dni to oszczędność w wysokości 0,48 zł. 

Instalacja fotowoltaiczna pozwala uniezależnić się od wzrostu cen energii elektrycznej!

1600 kWh * 0,75 zł = 1200 zł | 3400 kWh * 0,60 zł = 2400 zł

Łączny zysk z instalacji fotowoltaicznej z systemu 5 kW = 3200 zł/rok

Formularz kontaktowy

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej.