Zysk i koszt instalacji fotowoltaicznej

Wykres obrazujący zysk z przydomowej instalacji fotowoltaicznej 5 kW – roczny uzysk mocy około 5000 kWh, koszt wykonania 27 000 zł brutto.

koszty instalacji
z kosztami dodatkowymi
zyski roczne
narastająco

W zaprezentowanym przykładzie instalacja fotowoltaiczna zwraca się po 8 latach i 4 miesiącach. W ciągu 15 lat swojej pracy generuje zysk na poziomie niemal 51 tys zł brutto.

 

30% * 5 000 kWh = 1 500 kWh

1 500 kWh * 0,75 zł = 1 125 zł

Każda wyprodukowana i zużyta od razu kWh to oszczędność w wysokości  75 groszy.

 

Zużywając bezpośrednio 30% wyprodukowanej energii oszczędzamy 1125 zł rocznie

 

70% * 5 000 kWh = 3 500 kWh

3 500 kWh * 0,8 = 2 800 kWh

2 800 kWh * 0,75 zł = 2 100 zł

Każda wyprodukowana i nie zużyta kWh trafia do sieci publicznej. Zgodnie z ustawą o OZE możemy ją odebrać w ciągu roku w stosunku 1:0,8.

Przesyłając do sieci 3 5000 kWh możemy odebrać w ciągu roku 2 800 kWh.

 

Wysyłając 70% wyprodukowanej energii do sieci i odbierając ją w ciągu roku oszczędzamy 2 100 zł rocznie.

1 125 zł + 2 100 zł = 3 225 zł

27 000 zł/ 3 225 zł = 8,3 roku

Roczne oszczędności w wysokości 3 225 zł zwracają instalację za 27 000 zł w ciągu 8 lat i 4 miesięcy.

Formularz kontaktowy

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej.

Dziękujemy. Niedługo się skontaktujemy!