napisz

Rolnictwo przyszłości: Wykorzystanie fotowoltaiki w gospodarstwach rolnych

Synergia między rolnictwem a fotowoltaiką pozwala spojrzeć na rolniczą energię słoneczną jako coś więcej niż tylko opcję instalacji paneli fotowoltaicznych.

 Agrowoltaika może być odpowiedzią na potrzeby rolników w czasach rosnących wymagań związanych z kryzysem klimatycznym i redukcją emisji gazów cieplarnianych takich jak dwutlenek węgla.

Czy w Polsce jest możliwość połączenia instalacji fotowoltaicznej z działalnością rolniczą? Jakie są dostępne dofinansowania dla rolników? Zapraszamy do przeczytania poniższego artykułu, z którego dowiesz się najważniejszych informacji.

FOTOWOLTAIKA W ROLNICTWIE

Kryzys energetyczny, rosnące ceny energii elektrycznej, niestabilność  rynku – są to powody, przez które prowadzenie działalności rolnej staje się coraz trudniejsze. Istnieją sposoby na zmniejszenie kosztów energii poprzez inwestycję w energię słoneczną, czyli instalację fotowoltaiczną.

Energia elektryczna wytwarzana przez panele może zostać wykorzystana do zasilania maszyn rolniczych, zmniejszając koszty konserwacji. Może to realnie obniżyć obecne rachunki za prąd Twojego gospodarstwa rolnego.

Dodatkowo nasze gospodarstwo rolne dąży do poprawy rentowności poprzez obniżenie opłat za energię elektryczną.

Kolejną zaletą jest niezależność energetyczna. Inwestując w energię słoneczną, nie musisz martwić się rosnącymi rachunkami za prąd. Nie tylko możemy wyprodukować własną energię elektryczną, ale także mamy szansę uniknąć stale rosnących cen energii, nie korzystając z usług dostawców zewnętrznych.

AGROWOLTAIKA

Produkcja energii w rolnictwie, znana również jako AgroPV lub agrowoltaika, łączy w sobie dwie działalności: uprawę rolną oraz produkcję energii elektrycznej na tym samym obszarze. Energia generowana jest poprzez odpowiednio zaprojektowane panele fotowoltaiczne umieszczone pomiędzy lub na górze systemu, w zależności od jego przeznaczenia.

Głównym celem danego kraju w dalszym ciągu będzie produkcja rolna. Energia słoneczna pomaga między innymi usprawnić rozwój regionalny oraz chronić uprawy i grunty przed negatywnymi skutkami zmian klimatycznych.

Panele fotowoltaiczne w gospodarstwie rolnym pozwalają na podwójne wykorzystanie tej samej przestrzeni. Dzięki takiemu rozwiązaniu można również znacznie zmniejszyć zużycie folii plastikowych, wykonanych z tworzyw sztucznych, które są drogie, czasochłonne i mają krótką żywotność, co sprawia, że ​​ich instalowanie i wymiana co kilka lat jest bardzo nieekologiczna.

Jednocześnie energia wytwarzana przez system fotowoltaiczny może pokryć zapotrzebowanie gospodarstwa na energię elektryczną i obniżyć koszty operacyjne.

Dodatkowo agrowoltaika może poprawić warunki produkcji rolnej. W miarę ciągłych zmian klimatycznych coraz częstsze są poważne zjawiska pogodowe, takie jak susze, fale upałów, grad i nagłe opady deszczu. Jednak moduły fotowoltaiczne zamontowane na dachu elektrowni mogą pomóc w zabezpieczeniu jej przed niepożądanymi wpływami atmosferycznymi.

DOFINANSOWANIA DLA ROLNIKÓW

Pamiętajmy, że inwestycja w energię słoneczną zwiększa rentowność i unowocześnia Twoje gospodarstwo.

Poniżej przedstawiamy aktualnie dostępne dotacje dla rolników.

AgroEnergia

AgroEnergia to program dla rolników dotyczący inwestycji w Odnawialne Źródła Energii. Celem programu AgroEnergia jest ograniczenie negatywnego wpływu produkcji rolnej na środowisko oraz zwiększenie efektywności rolnictwa i niezależności energetycznej. Dotacja może wynieść maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych projektu, ale nie więcej  niż 15 000 zł lub 13% dla instalacji fotowoltaicznych o mocy od 10 do 30 kW oraz nie więcej niż 25 000 zł na instalację o mocy od 30 do 50 kW.

Z programu AgroEnergia mogą korzystać:

  • Osoba fizyczna – dzierżawca lub właściciel gruntu o łącznej powierzchni od 1 do 300 ha, który  przed złożeniem wniosku prowadzi własną działalność rolniczą od co najmniej roku.
  • Osoba prawna – właściciel lub dzierżawca nieruchomości rolnej o powierzchni do  300 m2, który przed złożeniem wniosku o pożyczkę prowadzi działalność rolniczą lub usługi rolnicze od co najmniej roku.

Do 30 marca 2025 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu AgroEnergia.

Ulga Inwestycyjna w podatku rolnym

Przedsiębiorstwom rolniczym przysługuje ulga inwestycyjna w podatku rolnym w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych związanych z zakupem instalacji fotowoltaicznej. O ulgę możesz ubiegać się przez 15 lat od zamontowania fotowoltaiki.

Aby skorzystać z ulgi  należy pamiętać, że prąd z instalacji fotowoltaicznej służy wyłącznie do oświetlania budynków rolniczych oraz napędzania maszyn i urządzeń do produkcji rolnej.

W tym przypadku, aby skorzystać z ulgi podatkowej, instalacja fotowoltaiczna musi zostać zainstalowana na terenie znajdującym się w granicach administracyjnych gminy, w której zarejestrowana jest działalność.

Z ulgi tej nie można skorzystać, jeżeli instalacja została sfinansowana w ramach dotacji z programu Mój Prąd lub AgroEnergia.

Premia Termomodernizacyjna

To specjalna forma dofinansowania instalacji fotowoltaicznych, dostępna także dla przedsiębiorców rolnych. Środki otrzymuje są w formie rekompensaty kosztów. Rekompensata ta odpowiada aż do 31% kosztów związanych z inwestycją w instalację fotowoltaiczną o mocy 6 kW. Rekrutacja ma charakter otwarty i będzie prowadzona przez BGK we współpracy z bankami partnerskimi.

Biały Certyfikat

Firmy rolnicze inwestujące w termomodernizację i ograniczające zużycie paliw kopalnych mogą ubiegać się o Biały Certyfikat. Jest to świadectwo poświadczające, że w wyniku określonej operacji zaoszczędzono tony ekwiwalentu ropy naftowej, tak zwanych toe. Aby otrzymać biały certyfikat należy osiągnąć co najmniej 10 toe, a im wyższy wynik, tym wyższy bonus.

PODSUMOWANIE

Inwestując w energię słoneczną, stawiamy na przyjazne dla środowiska źródło energii, osiągając niezależność energetyczną. Dodatkowo systemy fotowoltaiczne podnoszą wartość Twojego gospodarstwa. Wykorzystując fundusze, możesz obniżyć koszty inwestycji w system fotowoltaiczny i natychmiast skorzystać z niższych kosztów produkcji i zwiększenia efektywności energetycznej.

Chcesz zacząć inwestować w przyszłość? – Skontaktuj się z nami! Nasi specjaliści przygotują ofertę na miarę Twoich potrzeb.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej