napisz

Prosument lokatorski – nowe informacje

Rząd zaakceptował plan modyfikacji ustawy dotyczącej odnawialnych źródeł energii, w którym zawarte zostały regulacje dotyczące nowego terminu „prosument lokatorski”.

Według projektu, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które funkcjonują jako indywidualni producenci energii, posiadający mikroinstalacje (do mocy 50kW) podłączone do części wspólnej wielorodzinnych budynków, będą otrzymywać pełne wynagrodzenie za wyprodukowaną energię.

Jak dokładnie wyglądać będzie rozliczanie w przy przypadku prosumenta lokatorskiego – odpowiadamy!

 

JAK ROZLICZANY BĘDZIE PROSUMENT LOKATORSKI?

Na skutek wprowadzonych zmian, energia wygenerowana przez prosumenta lokatorskiego, która nie zostanie zużyta na bieżąco w ciągu godziny, będzie przekazywana przez sprzedawcę do specjalnego depozytu prosumenckiego.

Do 1 lipca 2024 wartość tej energii będzie ustalana na podstawie średniej miesięcznej ceny rynkowej, a po tej dacie już po cenie godzinowej. Zmiany te wynikają z nowych przepisów dotyczących net-billingu, które zaczną obowiązywać właśnie od 1 lipca 2024 roku, zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii (OZE).

Uzyskana w ten sposób kwota na koncie prominenckim, na koniec okresu rozliczeniowego w 100% zostanie przekazana na wybrane przez prosumenta konto.

Co ważne, wypłacone środki będą mogły być wykorzystane tylko na następujące cele:

  • spłata zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej,
  • obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku, na którym znajduje się instalacja OZE. Mogą to być np. opłaty związane z funduszem remontowym, zużyciem energii elektrycznej, ogrzewaniem, dostawą gazu, opłatami administracyjnymi czy kosztami sprzątania,
  • obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w innych budynkach, które głównie pełnią funkcje mieszkalne i których częściami wspólnymi zarządza ten sam prosument.

STATUS PROSUMENTA LOKATORSKIEGO – WARUNKI

Aby móc ubiegać się o uzyskanie statusu prosumenta lokatorskiego wymagane jest spełnienie następujących warunków:

  • mikroinstalacja musi być zainstalowana na budynku wielolokalowym (dach, balkon, elewacja)
  • moc mikroinstalacji nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej całego budynku, wliczając w to część wspólną i poszczególne lokale
  • zgłaszany budynek musi służyć głównie celom mieszkalnym

Co więcej, ministerstwo wyraźnie zaznacza, że status prosumenta lokatorskiego można uzyskać niezależnie od czasu podłączenia mikroinstalacji, dlatego zarówno istniejące instalacje przed wejściem nowych przepisów, jak i te późniejsze, zakwalifikują się do tego nowego modelu rozliczeń.

Żeby móc ubiegać się o status prosumenta lokatorskiego, konieczne będzie złożenie wniosku do sprzedawcy energii, który odpowiedzialny jest za zmianę sposobu rozliczeń. Przez okres oczekiwania na zatwierdzenie i wykonanie wniosku, zgromadzone środki w depozycie prosumenckim będą rozliczane na powszechnie obowiązujących zasadach dla samodzielnych producentów energii. Ze wstępnych informacji wynika też, że nowe przepisy umożliwiają powrót do standardowego modelu rozliczeń dla prosumentów indywidualnych.

Resort rozwoju planuje wprowadzić nowe przepisy w życie w okresie między latem a jesienią tego roku.

PROSUMENT LOKATORSKI – DODATKOWE DOFINANSOWANIE

W przypadku instalacji prosumenckich w budynkach wielorodzinnych możliwe jest także otrzymanie dofinansowania w formie grantu OZE.

Dzięki grantowi OZE istnieje możliwość uzyskania zwrotu części kosztów związanych z inwestycją w mikroinstalacje prosumenckie, które służą do wytwarzania energii dla mieszkańców budynków wielolokalowych. Ta forma wsparcia może sięgnąć nawet 50% netto kosztów całej inwestycji.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat prosumenta lokatorskiego i zastanawiasz się czy to rozwiązanie dla Ciebie to skontaktuj się z nami.  W SunSol przekażemy Ci niezbędne informacje, a  w ramach współpracy zajmiemy się wszystkim za Ciebie – stworzymy oferty na miarę twoich oczekiwań, poprowadzimy dokumentację, przygotujemy oraz złożymy niezbędny wniosek oraz dopilnujemy wymaganych terminów.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej