napisz

Jak wygląda rozliczenie instalacji fotowoltaicznej z zakładem energetycznym?

Myślisz o montażu fotowoltaiki? Wcześniej dowiedz się, jak przebiega rozliczenie energii z fotowoltaiki z zakładem energetycznym. Polskie ustawodawstwo przewiduje dla prosumentów system opustów, który pozwala przesłać nadmiar wyprodukowanej energii do sieci, a następnie odebrać go zimą lub w nocy. Jak wówczas wyglądają rozliczenia fotowoltaiki z zakładem energetycznym? Zapoznaj się z naszym poradnikiem i przekonaj się, że montaż paneli słonecznych to opłacalna inwestycja.

System opustów – dla kogo?

Nie każdy inwestor automatycznie staje się prosumentem – taki przymiot przysługuje przede wszystkim osobom prywatnym, właścicielom gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorcom, którzy decydują się na panele fotowoltaiczne o mocy do 50 kWp. Te podmioty mogą skorzystać z opłacalnego systemu opustów przeznaczonego dla prosumentów, którymi określane są bezgotówkowe rozliczenia energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną i pobranej z zakładu energetycznego. By stać się jednoczesnym producentem i odbiorcą energii, trzeba podpisać z zakładem energetycznym umowę o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii (w przypadku Energi nie ma takiej potrzeby – w dniu wymiany licznika na dwukierunkowy klient jest z automatu uznawany za prosumenta). System opustowy mogą wykorzystać także spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządy terytorialnego oraz związki wyznaniowe.

Formalności potrzebne do rozliczenia prądu z paneli fotowoltaicznych

W celu dokonywania rozliczeń prądu z paneli fotowoltaicznych konieczne jest jedynie zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do zakładu energetycznego, a także podpisanie aneksu do umowy z dostawcą energii (nie dotyczy firmy Energa). Zasady rozliczeń zakładają, że ilość energii przesłanej do zakładu i pobranej z niego określana jest w ujęciu rocznym. Mimo to będziesz dalej otrzymywać rachunki za energię, ponieważ ponosisz opłaty stałe, takie jak opłata za świadczenie usług dystrybucji, obejmujące:

 • stawkę opłaty przejściowej,
 • stawkę jakościową oraz składnik zmienny stawki sieciowej,
 • stawkę opłaty abonamentowej.

Rachunki możesz otrzymywać co miesiąc, co 2 miesiące lub co pół roku – okres rozliczeniowy zależy od postanowień umowy z zakładem energetycznym. Po zamontowaniu prawidłowo dobranej instalacji fotowoltaicznej wysokość rachunków za prąd wynosi ok. 15–20% wysokości sprzed montażu, co stanowi duże oszczędności.

Zasady rocznego rozliczenia energii z fotowoltaiki

Po roku sprzedawca energii ma obowiązek przesłać do prosumenta zestawienie:

 • energii pobranej z zakładu energetycznego,
 • energii przesłanej do sieci,
 • energii przechowywanej w sieci do ponownego wykorzystania.

Rozliczenie energii z zakładem energetycznym następuje w określonym stosunku, zależnym od wielkości instalacji fotowoltaicznej. W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kWp za 1 kWh przesłaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh. Jeśli instalacja fotowoltaiczna ma moc od 10 do 50 kWp, za 1 kWh przesłaną można pozyskać 0,7 kWh.

Kiedy fotowotlaika się opłaca?

Gdy wiemy, jak rozliczana jest energia z fotowoltaiki, możemy wybrać instalację fotowoltaiczną najbardziej dopasowaną do naszych potrzeb. Najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest wykorzystywanie jak największej ilości wyprodukowanej energii w czasie rzeczywistym, czyli w ciągu dnia, gdy świeci słońce, a instalacje fotowoltaiczne produkują prąd z energii słonecznej. W przypadku, gdy odbieramy energię w nocy lub zimą, tracimy ok. 20% przesłanego do sieci prądu. Aby wykorzystać jak najwięcej energii w ciągu dnia, można zastosować w domu pompę ciepła, która zwiększa bieżące zużycie energii, a w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi na dachu lub gruncie zapewnia efektywne ogrzewanie budynku. Innym rozwiązaniem zwiększającym naszą autokonsumpcję jest zastosowanie akumulatorów. Posiadając system bateryjny, jesteśmy w stanie magazynować nadmiar produkowanej energii i odbierać dowolnym momencie, z pominięciem zakładu energetycznego.

Czy za przesyłanie energii do zakładu energetycznego są pobierane opłaty?

Ustawodawca, by zachęcić do inwestycji w fotowoltaikę, wprowadził tzw. system opustów, czyli możliwość odbierania uprzednio wysłanej energii z sieci zupełnie za darmo. Mimo to nie opłaca się montować instalacji fotowoltaicznej o zbyt dużej mocy, ponieważ jeśli nie wykorzystamy energii przesłanej do sieci w ciągu roku od jej przesłania, to wytworzony prąd przepada i przejmuje go zakład energetyczny.

Panele fotowoltaiczne z firmą SunSol

Chcesz postawić na panele fotowoltaiczne? Skontaktuj się z ekspertami firmy SunSol. Mamy wieloletnie doświadczenie w montażu instalacji fotowoltaicznych na całym świecie, a także doborze mocy fotowoltaiki do potrzeb inwestora. Proponujemy systemy fotowoltaiczne on-grid, podłączone do sieci energetycznej, a także systemy PV akumulatorowe. W ramach współpracy przygotowujemy projekt instalacji fotowoltaicznej na podstawie zużycia energii i wysokości rachunków za prąd, oceniamy możliwości montażowe na dachu lub gruncie, a następnie zapewniamy efektywny montaż fotowoltaiki i pomoc przy wnioskowaniu o dofinansowanie. Zapraszamy do kontaktu.

Myślisz o montażu fotowoltaiki? Wcześniej dowiedz się, jak przebiega rozliczenie energii z fotowoltaiki z zakładem energetycznym. Polskie ustawodawstwo przewiduje dla prosumentów system opustów, który pozwala przesłać nadmiar wyprodukowanej energii do sieci, a następnie odebrać go zimą lub w nocy. Jak wówczas wyglądają rozliczenia fotowoltaiki z zakładem energetycznym? Zapoznaj się z naszym poradnikiem i przekonaj się, że montaż paneli słonecznych to opłacalna inwestycja.

System opustów – dla kogo?

Nie każdy inwestor automatycznie staje się prosumentem – taki przymiot przysługuje przede wszystkim osobom prywatnym, właścicielom gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorcom, którzy decydują się na panele fotowoltaiczne o mocy do 50 kWp. Te podmioty mogą skorzystać z opłacalnego systemu opustów przeznaczonego dla prosumentów, którymi określane są bezgotówkowe rozliczenia energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną i pobranej z zakładu energetycznego. By stać się jednoczesnym producentem i odbiorcą energii, trzeba podpisać z zakładem energetycznym umowę o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii (w przypadku Energi nie ma takiej potrzeby – w dniu wymiany licznika na dwukierunkowy klient jest z automatu uznawany za prosumenta). System opustowy mogą wykorzystać także spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządy terytorialnego oraz związki wyznaniowe.

Formalności potrzebne do rozliczenia prądu z paneli fotowoltaicznych

W celu dokonywania rozliczeń prądu z paneli fotowoltaicznych konieczne jest jedynie zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do zakładu energetycznego, a także podpisanie aneksu do umowy z dostawcą energii (nie dotyczy firmy Energa). Zasady rozliczeń zakładają, że ilość energii przesłanej do zakładu i pobranej z niego określana jest w ujęciu rocznym. Mimo to będziesz dalej otrzymywać rachunki za energię, ponieważ ponosisz opłaty stałe, takie jak opłata za świadczenie usług dystrybucji, obejmujące:

 • stawkę opłaty przejściowej,
 • stawkę jakościową oraz składnik zmienny stawki sieciowej,
 • stawkę opłaty abonamentowej.

Rachunki możesz otrzymywać co miesiąc, co 2 miesiące lub co pół roku – okres rozliczeniowy zależy od postanowień umowy z zakładem energetycznym. Po zamontowaniu prawidłowo dobranej instalacji fotowoltaicznej wysokość rachunków za prąd wynosi ok. 15–20% wysokości sprzed montażu, co stanowi duże oszczędności.

Zasady rocznego rozliczenia energii z fotowoltaiki

Po roku sprzedawca energii ma obowiązek przesłać do prosumenta zestawienie:

 • energii pobranej z zakładu energetycznego,
 • energii przesłanej do sieci,
 • energii przechowywanej w sieci do ponownego wykorzystania.

Rozliczenie energii z zakładem energetycznym następuje w określonym stosunku, zależnym od wielkości instalacji fotowoltaicznej. W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kWp za 1 kWh przesłaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh. Jeśli instalacja fotowoltaiczna ma moc od 10 do 50 kWp, za 1 kWh przesłaną można pozyskać 0,7 kWh.

Kiedy fotowotlaika się opłaca?

Gdy wiemy, jak rozliczana jest energia z fotowoltaiki, możemy wybrać instalację fotowoltaiczną najbardziej dopasowaną do naszych potrzeb. Najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest wykorzystywanie jak największej ilości wyprodukowanej energii w czasie rzeczywistym, czyli w ciągu dnia, gdy świeci słońce, a instalacje fotowoltaiczne produkują prąd z energii słonecznej. W przypadku, gdy odbieramy energię w nocy lub zimą, tracimy ok. 20% przesłanego do sieci prądu. Aby wykorzystać jak najwięcej energii w ciągu dnia, można zastosować w domu pompę ciepła, która zwiększa bieżące zużycie energii, a w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi na dachu lub gruncie zapewnia efektywne ogrzewanie budynku. Innym rozwiązaniem zwiększającym naszą autokonsumpcję jest zastosowanie akumulatorów. Posiadając system bateryjny, jesteśmy w stanie magazynować nadmiar produkowanej energii i odbierać dowolnym momencie, z pominięciem zakładu energetycznego.

Czy za przesyłanie energii do zakładu energetycznego są pobierane opłaty?

Ustawodawca, by zachęcić do inwestycji w fotowoltaikę, wprowadził tzw. system opustów, czyli możliwość odbierania uprzednio wysłanej energii z sieci zupełnie za darmo. Mimo to nie opłaca się montować instalacji fotowoltaicznej o zbyt dużej mocy, ponieważ jeśli nie wykorzystamy energii przesłanej do sieci w ciągu roku od jej przesłania, to wytworzony prąd przepada i przejmuje go zakład energetyczny.

Panele fotowoltaiczne z firmą SunSol

Chcesz postawić na panele fotowoltaiczne? Skontaktuj się z ekspertami firmy SunSol. Mamy wieloletnie doświadczenie w montażu instalacji fotowoltaicznych na całym świecie, a także doborze mocy fotowoltaiki do potrzeb inwestora. Proponujemy systemy fotowoltaiczne on-grid, podłączone do sieci energetycznej, a także systemy PV akumulatorowe. W ramach współpracy przygotowujemy projekt instalacji fotowoltaicznej na podstawie zużycia energii i wysokości rachunków za prąd, oceniamy możliwości montażowe na dachu lub gruncie, a następnie zapewniamy efektywny montaż fotowoltaiki i pomoc przy wnioskowaniu o dofinansowanie. Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej