napisz

Kolejność podejmowanych inwestycji w ramach mojego prądu 5.0 – od czego zacząć by otrzymać dofinansowanie?

Mój Prąd to program dofinansowań do OZE w Polsce, cieszący się dużą popularnością, a fakt uruchomienia kolejnej, 5-tej już edycji zdecydowanie to potwierdza. Zainteresowanych nim inwestorów cały czas przybywa, a lista inwestycji została wydłużona – tym razem o pompy ciepła.

Wszystko brzmi bardzo atrakcyjnie, ale jak wygląda sprawa kolejności zgłaszania inwestycji? Od czego zacząć przygodę z OZE, by móc otrzymać wsparcie w ramach programu Mój Prąd 5.0?

MÓJ PRĄD 5.0 – NA JAKIE INWESTYCJE?

W dalszym ciągu adresatami 5-tej edycji programu Mój Prąd są osoby fizyczne, które wytwarzają energię na własne potrzeby poprzez mikroinstalację fotowoltaiczną podłączoną do systemu rozliczeń net-billing, jak miało to miejsce w poprzednich edycjach.

Poniżej przedstawiamy listę inwestycji objętych programem wraz z możliwą kwotą dofinansowania:

  • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2-10 kW do 7 tys. zł
  • Magazyn energii elektrycznej – 16 tys. zł
  • System EMS / HEMS – 3 tys. zł
  • Kolektory słoneczne c.w.u – 3,5 tys. zł
  • Pompa ciepła powietrze-powietrze – 4,4 tys. zł
  • Pompa ciepła gruntowa – 28,5 tys. zł
  • Pompa ciepła powietrze-woda – 12,6 tys. zł
  • Pompa ciepła powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną – 19,4 tys. zł
  • Magazyn ciepła – 5 tys. zł

Jak można zauważyć, na inwestycję w fotowoltaikę w zestawie z gruntową pompą ciepła, magazynem energii, system zarządzania energią i kolektorami słonecznymi można otrzymać nawet 58 000 zł w ramach Mojego Prądu. Natomiast w przypadku podjęcia decyzji o zakupie instalacji fotowoltaicznej i powietrznej pompy ciepła inwestor może uzyskać do 27 tys. zł. Warto jednak podkreślić, że w ramach programu wsparcie finansowe na poszczególne komponenty nie może przekroczyć 50% realnie poniesionych kosztów.

KOLEJNOŚĆ PONOSZENIA KOSZTÓW W MOIM PRĄDZIE – MA ZNACZENIE?

W Moim Prądzie kluczowe znaczenie w procesie ubiegania się o dofinansowanie mają daty poniesionych kosztów inwestycyjnych. Według regulaminu programu okres kwalifikowalności kosztów trwa od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r.

Podkreślamy jednak wyraźnie, że instalacja fotowoltaiczna stanowi podstawę umożliwiającą skorzystanie z dofinansowania – ten warunek wydaje się być jasny i zrozumiały.

Wielu inwestorów jednak zadaje inne pytanie, a mianowicie – czy kolejność poniesionych kosztów na poszczególne inwestycje ma znaczenie? Odpowiedź brzmi – NIE, o ile oczywiście wszystkie z ze sprzętów zostały zakupione oraz zainstalowane w okresie kwalifikowalności.

Dokładnie ustawa 6.2., mówi:

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r., przy czym:

1) rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub paragonu imiennego);

2) za zakończenie przedsięwzięcia rozumie się przyłączenie mikroinstalacji i wszystkich pozostałych urządzeń wskazanych w wniosku o dofinansowane. Datę zakończenia przedsięwzięcia stawowi data uruchomienia ostatniego z urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie albo data opłacenia ostatniej z faktur lub paragonów imiennych w zależności, która z tych dat jest późniejsza.

3) wszystkie wydatki na zakup i montaż instalacji muszą być poniesione nie wcześniej niż przed 01.02.2020 r. (poniesienie jakiegokolwiek kosztu dotyczącego przedsięwzięcia zgłoszonego do dofinasowania, przed dniem 1.02.2020 r. wyklucza możliwość uznania tego kosztu za kwalifikowany).

Podsumowując, oznacza to, że nawet jeżeli na przykład, posiadasz pompę ciepła (zakupioną po 1 lutego 2020),  a teraz dopiero zastanawiasz się nad własną instalacją fotowoltaiczną, nie musisz się martwić – w dalszym ciągu możesz ubiegać się o dotacje w ramach 5-tej edycji Mojego Prądu. Sytuacja oczywiście wygląda identycznie w przypadku pozostałych sprzętów wymienionych na liście kwalifikowanych pozycji w Moim Prądzie.

MÓJ PRĄD – O TYM MUSISZ PAMIĘTAĆ

Tym, co wyróżnia Mój Prąd od wielu inicjatyw rządowych jest na pewno fakt, ze program dostępny jest dla wszystkich gospodarstw domowych, bez względu na poziom dochodów – każdy może ubiegać się o dofinansowanie z Mojego Prądu i cieszyć się niższymi kosztami energii.

Dodatkowo, warto pamiętać, że projekt nie wyklucza możliwości podzielenia inwestycji na dwie transze, składając dwa osobne wnioski. Inwestor ma opcję zainstalowania systemu fotowoltaicznego w pierwszej kolejności, a następnie dodania do niego np. pompy ciepła, bądź innego urządzenia. Warunkiem koniecznym jest jednak aby wszystko odbyło się przed 31 grudnia 2023 roku, o ile oczywiście, dostępne środki budżetowe nie zostaną wyczerpane przed tą datą.

Zastanawiasz się nad inwestycją w OZE? Po twojej stronie leży najważniejsza kwestia, czyli podjęcie decyzji – nasz zespół SunSol wesprze Cię przy pozostałych etapach – stworzymy oferty na miarę twoich oczekiwań, poprowadzimy dokumentację, pomożemy Ci przygotować i złożyć niezbędne wnioski oraz dopilnujemy wymaganych terminów.

Musisz pamiętać, że budżet programu jest ograniczony, a zainteresowanych Moim Prądem ciągle przybywa. Podejmij świadomą decyzję o rozpoczęciu drogi do niezależności energetycznej z pomocą naszych doradców SunSol!

Mój Prąd to program dofinansowań do OZE w Polsce, cieszący się dużą popularnością, a fakt uruchomienia kolejnej, 5-tej już edycji zdecydowanie to potwierdza. Zainteresowanych nim inwestorów cały czas przybywa, a lista inwestycji została wydłużona – tym razem o pompy ciepła.

Wszystko brzmi bardzo atrakcyjnie, ale jak wygląda sprawa kolejności zgłaszania inwestycji? Od czego zacząć przygodę z OZE, by móc otrzymać wsparcie w ramach programu Mój Prąd 5.0?

MÓJ PRĄD 5.0 – NA JAKIE INWESTYCJE?

W dalszym ciągu adresatami 5-tej edycji programu Mój Prąd są osoby fizyczne, które wytwarzają energię na własne potrzeby poprzez mikroinstalację fotowoltaiczną podłączoną do systemu rozliczeń net-billing, jak miało to miejsce w poprzednich edycjach.

Poniżej przedstawiamy listę inwestycji objętych programem wraz z możliwą kwotą dofinansowania:

Jak można zauważyć, na inwestycję w fotowoltaikę w zestawie z gruntową pompą ciepła, magazynem energii, system zarządzania energią i kolektorami słonecznymi można otrzymać nawet 58 000 zł w ramach Mojego Prądu. Natomiast w przypadku podjęcia decyzji o zakupie instalacji fotowoltaicznej i powietrznej pompy ciepła inwestor może uzyskać do 27 tys. zł. Warto jednak podkreślić, że w ramach programu wsparcie finansowe na poszczególne komponenty nie może przekroczyć 50% realnie poniesionych kosztów.

KOLEJNOŚĆ PONOSZENIA KOSZTÓW W MOIM PRĄDZIE – MA ZNACZENIE?

W Moim Prądzie kluczowe znaczenie w procesie ubiegania się o dofinansowanie mają daty poniesionych kosztów inwestycyjnych. Według regulaminu programu okres kwalifikowalności kosztów trwa od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r.

Podkreślamy jednak wyraźnie, że instalacja fotowoltaiczna stanowi podstawę umożliwiającą skorzystanie z dofinansowania – ten warunek wydaje się być jasny i zrozumiały.

Wielu inwestorów jednak zadaje inne pytanie, a mianowicie – czy kolejność poniesionych kosztów na poszczególne inwestycje ma znaczenie? Odpowiedź brzmi – NIE, o ile oczywiście wszystkie z ze sprzętów zostały zakupione oraz zainstalowane w okresie kwalifikowalności.

Dokładnie ustawa 6.2., mówi:

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r., przy czym:

1) rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub paragonu imiennego);

2) za zakończenie przedsięwzięcia rozumie się przyłączenie mikroinstalacji i wszystkich pozostałych urządzeń wskazanych w wniosku o dofinansowane. Datę zakończenia przedsięwzięcia stawowi data uruchomienia ostatniego z urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie albo data opłacenia ostatniej z faktur lub paragonów imiennych w zależności, która z tych dat jest późniejsza.

3) wszystkie wydatki na zakup i montaż instalacji muszą być poniesione nie wcześniej niż przed 01.02.2020 r. (poniesienie jakiegokolwiek kosztu dotyczącego przedsięwzięcia zgłoszonego do dofinasowania, przed dniem 1.02.2020 r. wyklucza możliwość uznania tego kosztu za kwalifikowany).

Podsumowując, oznacza to, że nawet jeżeli na przykład, posiadasz pompę ciepła (zakupioną po 1 lutego 2020),  a teraz dopiero zastanawiasz się nad własną instalacją fotowoltaiczną, nie musisz się martwić – w dalszym ciągu możesz ubiegać się o dotacje w ramach 5-tej edycji Mojego Prądu. Sytuacja oczywiście wygląda identycznie w przypadku pozostałych sprzętów wymienionych na liście kwalifikowanych pozycji w Moim Prądzie.

MÓJ PRĄD – O TYM MUSISZ PAMIĘTAĆ

Tym, co wyróżnia Mój Prąd od wielu inicjatyw rządowych jest na pewno fakt, ze program dostępny jest dla wszystkich gospodarstw domowych, bez względu na poziom dochodów – każdy może ubiegać się o dofinansowanie z Mojego Prądu i cieszyć się niższymi kosztami energii.

Dodatkowo, warto pamiętać, że projekt nie wyklucza możliwości podzielenia inwestycji na dwie transze, składając dwa osobne wnioski. Inwestor ma opcję zainstalowania systemu fotowoltaicznego w pierwszej kolejności, a następnie dodania do niego np. pompy ciepła, bądź innego urządzenia. Warunkiem koniecznym jest jednak aby wszystko odbyło się przed 31 grudnia 2023 roku, o ile oczywiście, dostępne środki budżetowe nie zostaną wyczerpane przed tą datą.

Zastanawiasz się nad inwestycją w OZE? Po twojej stronie leży najważniejsza kwestia, czyli podjęcie decyzji – nasz zespół SunSol wesprze Cię przy pozostałych etapach – stworzymy oferty na miarę twoich oczekiwań, poprowadzimy dokumentację, pomożemy Ci przygotować i złożyć niezbędne wnioski oraz dopilnujemy wymaganych terminów.

Musisz pamiętać, że budżet programu jest ograniczony, a zainteresowanych Moim Prądem ciągle przybywa. Podejmij świadomą decyzję o rozpoczęciu drogi do niezależności energetycznej z pomocą naszych doradców SunSol!

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej