SunSol

Dofinansowanie i dotacje na panele i ogniwa fotowoltaiczne

Unia Europejska propaguje odnawialne źródła energii (OZE). Oprócz prowadzenia kampanii informacyjnych przeznacza środki także na dofinansowanie poszczególnych technologii. Poniżej prezentujemy formy finansowania instalacji fotowoltaicznych zarówno ze środków unijnych, jak i krajowych. Zapraszamy do skorzystania z kalkulatora obliczającego zysk z instalacji fotowoltaicznej.

 

Zysk z systemu fotowoltaicznego

Korzyści z instalacji fotowoltaicznejSystemy fotowoltaiczne są doskonałą inwestycją długookresową. Taryfy gwarantowane dla instalacji słonecznych oraz rosnące ceny prądu pozwalają na szybki zwrot z inwestycji oraz umożliwiają osiąganie zysków w dalszej perspektywie czasowej. Nawet 35-letnia żywotność paneli gwarantuje dekady bezpieczeństwa energetycznego.

Więcej

Dofinansowanie fotowoltaiki

Dopłaty do fotowoltaikiSposoby finansowania instalacji fotowoltaicznych: od środków unijnych oraz grantów EOG poprzez kredyty proekologiczne z NFOŚiGW oraz jego wojewódzkich oddziałów po dotacje z gminnych wydziałów środowiska. Dowiedz się więcej lub skonsultuj się z naszymi specjalistami. 

Więcej

Ustawodawstwo OZE

Fotowoltaika PrawoUstawa o Odnawialnych Źródłach Energii i jej wpływ na rozwój fotowoltaiki. Zdobądź podstawowe informacje na temat prawodawstwa związanego z instalacjami fotowoltaicznymi w świetle ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.  Poznaj ramy prawne dla małych i mikroinstalacji fotowoltaicznych(ustawy, rozporządzenia oraz wyjaśnienia do nich). Więcej

Wycena Instalacji Fotowoltaicznej

Wycena Instalacji FotowoltaicznejKoszt instalacji fotowoltaicznej - opis wyceny instalacji fotowoltaicznej, sposób doboru systemu PV w zależności od zużycia energii elektrycznej, ilość uzyskanej energii elektrycznej z 1kW zainstalowanej mocy w ciągu roku. Więcej

Taryfy Gwarantowane

Taryfy gwarantowanTaryfy gwarantowane- opis prawodawstwa związanego z taryfami gwarantowanymi wprowadzonymi ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 20 Lutego 2015 roku. Zysk z instalacji, formy rozliczeń. Więcej

  • SMA
  • KYOCERA
  • SOUTHWEST WINDPOWER
  • BOSCH
  • CANADIAN SOLAR