napisz

Elektrownia wiatrowa – cena w 2024 roku

Odnawialne Źródła Energii w ostatnim czasie cieszą się dużą popularnością. Można to zaobserwować na przykładzie instalacji fotowoltaicznej, z której energia pozyskana w 2015 roku wynosiła 100 MW, w 2020 roku 4000 MW, a w 2022 roku liczba ta przekroczyła 10 000 MW czyli 10 GW.

Czy takim samym zainteresowaniem w niedalekiej przyszłości będą cieszyły się przydomowe elektrownie wiatrowe? Rząd przygotowuje nowy program dofinansowań do turbin wiatrowych oraz zmianę w Prawie budowlanym.

Jaka jest cena przydomowej elektrowni wiatrowej w 2024 roku? Ile kosztuje przydomowy wiatrak o mocy 2, 5 czy 20 kW? Wszystkich najważniejszych informacji dowiesz się z poniższego artykułu. Zapraszamy!

NIEWYCZERPALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Słońce i wiatr to niewyczerpalne źródła energii. Panele fotowoltaiczne produkują najwięcej energii elektrycznej w słoneczne letnie dni. Obecnie, poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, nawet w pochmurne dni fotowoltaika generuje prąd.

Z kolei elektrownia wiatrowa pracuje bardziej efektywnie w chłodniejszym okresie roku, więc wtedy, gdy zapotrzebowanie na energię jest większe. Jeśli nie interesuje Cię jeszcze produkcja energii, warto przyjrzeć się możliwościom systemów energetyki wiatrowej.

Ponadto każdy, kto posiada instalację fotowoltaiczną, może również rozważyć budowę małej farmy wiatrowej, ponieważ te dwa Odnawialne Źródła Energii mają ogromny potencjał w zakresie niezależności energetycznej. Jednocześnie można na tym zarabiać, ale trzeba też zmienić  przepisy, aby lepiej wspierać prosumentów, czyli tych, którzy jednocześnie wytwarzają i zużywają energię.

ODPOWIEDNIA PRĘDKOŚĆ WIATRU DLA ELEKTROWNI WIATROWEJ

Dla wytworzenia energii elektrycznej przy pomocy elektrowni wiatrowej potrzeba prędkości wiatru na poziomie około 3 – 5 m/s. Jest to tak zwana prędkość startowa, która dla nowoczesnych urządzeń może wynosić około 2 m/s. Jest to oczywiście prędkość, przy której turbina rozpoczyna produkcję energii, jednak nie jest ona wystarczająca do pokrycia zapotrzebowania gospodarstwa domowego.

Optymalna prędkość wiatru  dla większości turbin wynosi od 10 do 15 m/s. Powyżej 25-30 m/s turbina nie może pracować, gdyż może ulec uszkodzeniu. Najkorzystniejsze warunki panują na obszarach, gdzie średnia prędkość wiatru wynosi co najmniej 4 m/s.

O opłacalności systemu decyduje nie tylko prędkość, ale także pora dnia, w której turbina pracuje z optymalną wydajnością. W Polsce panują optymalne warunki, które są korzystne dla zainstalowania elektrowni wiatrowej.

JAKI TYP ELEKTROWNI WIATROWEJ PRZY DOMU?

Istnieją dwa systemy turbin – poziome (HAWT) i pionowe (VAWT). Turbiny poziome charakteryzują się sprawnością o 80% większą od turbin pionowych, co daje im znaczącą przewagę na rynku.

Zaletą turbin pionowych jest ich konstrukcja, która zajmuje mniej miejsca. Dodatkowo jej praca jest cichsza. O montażu turbin wiatrowych powinni pomyśleć mieszkańcy strefy o bardziej korzystnych warunkach wiatrowych np. na pomorzu.

ELEKTROWNIA WIATROWA – MOC

  • 0,5 – 1 kW – do zasilania urządzeń ogrodowych, w garażu i warsztacie, oświetlenia domu na zewnątrz, siłownika bramy wjazdowej;
  • 2 kW – wystarczą do zasilania domku letniskowego, zasilą oświetlenie i zapewnią prąd do małych urządzeń AGD itp;
  • 5 kW – zaspokoi potrzeby w średniej wielkości domu jednorodzinnym, nadmiar energii może wspomóc domową instalację grzewczą;
  • 10 kW – do zasili w energię elektryczną duży dom jednorodzinny wraz z zapotrzebowaniem na energię cieplną;
  • 20 kW – zasilanie gospodarstwa lub małej firmy wraz z domem.

W domowych warunkach najlepiej sprawdzą się elektrownie wiatrowe o mocy od 3 do 7 kW. Ponieważ turbiny wiatrowe nie zawsze pracują ze stałą mocą, szacunkową moc wygenerowaną oblicza się jako 1/4 mocy nominalnej pomnożonej przez czas pracy.

Przykładowo turbina o mocy 2,5 kW może wygenerować około 5475 kWh energii rocznie, co daje oszczędność 5475 zł przy koszcie około 1 zł za kWh.

MAŁA ELEKTROWNIA WIATROWA – SKŁAD

Poziomy lub pionowy ruch obrotowy turbiny przekazywany jest poprzez przekładnię do generatora, skąd energia elektryczna przekazywana jest do falownika, który przetwarza prąd stały na prąd przemienny do wykorzystania w domowych instalacjach elektrycznych.

W skład tego wyposażenia wchodzą oczywiście także urządzenia wspomagające instalację i okablowanie oraz zapewniające bezpieczeństwo.

Wszystko jest sterowane elektronicznie, a operacje ograniczają się zasadniczo do monitorowania. Wygenerowaną energię elektryczną można natychmiast wykorzystać, zmagazynować w systemie magazynowania energii lub wprowadzić do sieci energetycznej. Wirnik i generator można zamontować na wolnostojącym słupie w ogrodzie lub na wysięgniku mocowanym do konstrukcji dachu lub ściany domu, garażu lub innego budynku

PRZYDOMOWA TURBINA – WYMOGI

W przypadku instalacji na posiadanym terenie nie ma potrzeby uzyskiwania pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie ani uwzględnienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jeżeli:

  • moc urządzenia nie jest wyższa niż 40 kW,
  • wysokość całkowita urządzeń nie przekracza 3 m,
  • nie wystają one więcej niż 3 m ponad obrys budynku,
  • nie wiążą się ze zmianą konstrukcji dachu.

PRZYDOMOWA TURBINA – CENA

Szacuje się, że przydomowa elektrownia wiatrowa o mocy 3 kW to koszt około 20 tys. zł. Każdy dodatkowy kilowat to koszt około 10 tys. zł, co oznacza, że za instalację o mocy 5 kW należy zapłacić co najmniej 40 tys. zł, a za elektrownie 10 kW około 80 – 100 tys. zł.

Producenci oferują również zestaw turbin wiatrowych o mocy 2 kW wraz z akumulatorami do magazynowania energii i podłączenia do zasilania instalacji ciepłej wody użytkowej lub centralnego ogrzewania. Całkowity koszt to około 9500 zł.

Istnieją również stosunkowo drogie oferty. Przykładowo wysokosprawna farma wiatrowa o mocy znamionowej 5 kW może wyprodukować do 7300 kWh energii rocznie przy prędkości wiatru zaledwie 5 m/s i kosztuje prawie 85 tys. zł. Podobna elektrownia ma moc 3 kW, ale  kosztuje nieco mniej, bo 53 tys. zł. Instalacja jest również łatwa.

PROGRAM DOFINANSOWAŃ DO TURBIN

Na 2024 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje nowy program dofinansowań „Moja elektrownia wiatrowa”. Z programu może skorzystać każda osoba, będąca właścicielem lub współwłaścicielem domu, która chce produkować własną energię. Na program przeznaczono aż 400 mln zł.

Sprzęt może, ale nie musi, być podłączony do sieci elektrycznej. Środki z dotacji można przeznaczyć na zakup i montaż turbin, falowników oraz urządzeń pomocniczych np. magazynów energii. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Dotacja wynosi do 30 tys. zł na urządzenia wytwarzające energię i do 17 tys. zł na urządzenia magazynujące energię. Moc dotowanych elektrowni nie może przekraczać 20 kW, a łącznie z magazynowaniem energii nie może przekraczać 50 kW.

Należy mieć na uwadze warunki programu – instalację należy użytkować przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania. W tym czasie nie można zmienić przeznaczenia budynku, przenosić instalacji ani jej zdemontować.

Jeśli chcesz zacząć oszczędzać i inwestować w przyszłość – skontaktuj się z naszymi specjalistami i przekonaj się, że warto.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej