Uzyskaj Dofinansowanie na Instalacje Fotowoltaiczne

Wybierz województwo

Dofinansowanie i dotacje na instalacje fotowoltaiczne to doskonały sposób na obniżenie kosztów montażu fotowoltaiki. Jako renomowana firma instalatorska naszym klientom zapewniamy pomoc w uzyskaniu dodatkowych pieniędzy na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Na bieżąco monitorujemy nowe możliwości dofinansowania projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE), zarówno dla osób fizycznych, jak i firm oraz jednostek samorządu terytorialnego.

pomorskie2 image
Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne w województwie pomorskim:

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” dofinansowujący montaż paneli fotowoltaicznych i wymianę starych kotłów m.in. na pompy ciepła.

Nisko oprocentowany kredyt na preferencyjnych warunkach z banku BGŻ.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się jak skorzystać z dofinansowania Twojej instalacji fotowoltaicznej!
SOPOT2 image
Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne w mieście SOPOT

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” dofinansowujący montaż paneli fotowoltaicznych i wymianę starych kotłów m.in. na pompy ciepła.

Nisko oprocentowany kredyt na preferencyjnych warunkach z banku BGŻ.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się jak skorzystać z innej formy dofinansowania Twojej instalacji fotowoltaicznej!
KOLBUDYpng image
Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne w Gminie KOLBUDY

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” dofinansowujący montaż paneli fotowoltaicznych i wymianę starych kotłów m.in. na pompy ciepła.

Nisko oprocentowany kredyt na preferencyjnych warunkach z banku BGŻ.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się jak skorzystać z dofinansowania Twojej instalacji fotowoltaicznej!
gdynia3 image
Dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne w mieście GDYNIA

Dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnego źródła energii

Wysokość dotacji na zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych w budynkach mieszkalnych wynosi 25% udokumentowanych kosztów inwestycji, ale nie więcej niż:

-2500 zł na kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne lub siłownię wiatrową dla budynku jednorodzinnego,
-5000 zł na kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne lub siłownię wiatrową dla budynku wielorodzinnego.

O dotację mogą ubiegać się podmioty, które zrealizowały inwestycję nie wcześniej niż pięć lat przed złożeniem wniosku o dotację.

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” dofinansowujący montaż paneli fotowoltaicznych i wymianę starych kotłów m.in. na pompy ciepła.

Nisko oprocentowany kredyt na preferencyjnych warunkach z banku BGŻ.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się jak skorzystać z innej formy dofinansowania Twojej instalacji fotowoltaicznej!
300px POL wojewodztwo podlaskie COA2.svg image
Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne w województwie podlaskim:

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” dofinansowujący montaż paneli fotowoltaicznych i wymianę starych kotłów m.in. na pompy ciepła.

Nisko oprocentowany kredyt na preferencyjnych warunkach z banku BGŻ.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się jak skorzystać z innych dofinansowań Twojej instalacji fotowoltaicznej!
podkarpackie2 image
Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne w województwie podkarpackim:

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” dofinansowujący montaż paneli fotowoltaicznych i wymianę starych kotłów m.in. na pompy ciepła.

Nisko oprocentowany kredyt na preferencyjnych warunkach z banku BGŻ.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się jak skorzystać z innych dofinansowań Twojej instalacji fotowoltaicznej!
zachodniopomorskie2 image
Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne w województwie zachodniopomorskim:

Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne dla osób fizycznych:
Dotacja udzielana w formie pożyczki w wysokości ustalonej części kosztów kwalifikowanych przy 2% oprocentowaniu dofinansowania. Pożyczka udzielana jest na okres od 5 do 15 lat i zakłada możliwość umorzenia do 30% przyznanej kwoty.

Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne dla przedsiębiorstw:
Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystać z dotacji w postaci niskooprocentowanej pożyczki na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Założenia obejmują wsparcie w wysokości części kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji przy 2% stopie oprocentowania dofinansowania i nawet 15 latach okresu spłaty zobowiązania (do 1 roku karencji).

Dofinansowanie na zakup pojazdów elektrycznych:
Nabór rozpocznie się w połowie października i dotyczy osób fizycznych. Mieszkańcy regionu mogą pozyskać do 150 tysięcy złotych w formie pożyczek z umorzeniem. Umorzenie w przypadku zakupu nowego auta wyniesie 10%. Jeżeli kupno nowego auta wiąże się z kasacją starego samochodu, wysokość umożenia wyniesie wówczas 20%

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” dofinansowujący montaż paneli fotowoltaicznych i wymianę starych kotłów m.in. na pompy ciepła.

Nisko oprocentowany kredyt na preferencyjnych warunkach z banku BGŻ.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się jak skorzystać z dofinansowań Twojej instalacji fotowoltaicznej!
opolskie2 image
Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne w województwie opolskim:

Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne dla osób fizycznych:
Program 4-OZE, to pożyczka niskooprocentowana, do 95% kosztów kwalifikowanych, z możliwością częściowego umorzenia do 30% (gdy likwidowany jest piec), 20% gdy tylko fotowoltaika. Oprocentowanie 2,5%. Maks. na 10 lat (o ile pożyczka >20 tys złotych) lub 5 lat (<20 tys). Minimum na 2 lata.

W ramach tego programu, dofinansowaniu podlega zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii obejmujący między innymi:
• pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kW,
• kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kWt,
• systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,

Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne dla przedsiębiorstw:
W ramach Programu OZE, firmy z województwa opolskiego mogą skorzystać z dofinansowania na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Niskooprocentowana pożyczka 2,5% w skali roku., Umorzeniu podlegać może część wysokości dofinansowania w zależności od formy działalności gospodarczej:
• 10 % kwoty pożyczki dla spółek
• 20% kwoty pożyczki dla osób fizycznych prowadzących własną działalność

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” dofinansowujący montaż paneli fotowoltaicznych i wymianę starych kotłów m.in. na pompy ciepła.

Nisko oprocentowany kredyt na preferencyjnych warunkach z banku BGŻ.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się jak skorzystać z dofinansowania Twojej instalacji fotowoltaicznej!
kujawsko pomorskie2 image
Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne w województwie kujawsko-pomorskim:

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” dofinansowujący montaż paneli fotowoltaicznych
i wymianę starych kotłów m.in. na pompy ciepła.

Nisko oprocentowany kredyt na preferencyjnych warunkach z banku BGŻ.

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się jak skorzystać z dofinansowań Twojej instalacji fotowoltaicznej!
swietokrzyskie2 image
Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne w województwie świętokrzyskim:

Dofinansowanie dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie obejmuje: Wytwarzanie i dystrybucję energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach, Poprawę efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poziom dofinansowania może wynieść od 60% do 85%.

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” dofinansowujący montaż paneli fotowoltaicznych i wymianę starych kotłów m.in. na pompy ciepła.

Nisko oprocentowany kredyt na preferencyjnych warunkach z banku BGŻ.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się jak skorzystać z innych dofinansowań na Twoją instalację fotowoltaiczną!
mazowieckie2 image
Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne w województwie mazowieckim:

WARSZAWA:
Dotacja ze środków budżetu m.st Warszawa na zakup i montaż m.in. instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości:

Do 40% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej (dot. podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych), przy czym dla inwestycji polegających na:

- zakupie i montażu pomp ciepła, maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach
jednego wniosku o udzielenie dotacji, nie może przekroczyć 40 000 zł;
- zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych, maksymalna wartość dotacji
udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji, nie może przekroczyć
15 000 zł.

Do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnej (dot. jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi).

Terminy
- od 1 września do 31 grudnia roku, poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji,
- od 2 stycznia do 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.


Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” dofinansowujący montaż paneli fotowoltaicznych i wymianę starych kotłów m.in. na pompy ciepła.

Nisko oprocentowany kredyt na preferencyjnych warunkach z banku BGŻ.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się jak skorzystać z innych dofinansowań Twojej instalacji fotowoltaicznej!
warminsko mazurskie2 image
Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne w województwie warmińsko-mazurskim:

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” dofinansowujący montaż paneli fotowoltaicznych i wymianę starych kotłów m.in. na pompy ciepła.

Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne dla przedsiębiorstw:

Program dofinansowania dla przedsiębiorców z województwa warmińsko–mazurskiego obejmuje niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości nawet 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji firmowej w postaci instalacji fotowoltaicznej. Dofinansowanie przyznawane jest na okres maksymalnie 5 lat przy oprocentowaniu 1,8% w skali roku. Możliwość umorzenia spłaty 10% przyznanej kwoty.

Nisko oprocentowany kredyt na preferencyjnych warunkach z banku BGŻ.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się jak skorzystać z dofinansowania Twojej instalacji fotowoltaicznej!

malopolskie2 image
Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne w województwie małopolskim:

Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne dla osób fizycznych:
Niskooprocentowana pożyczka na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy 10 kW. Termin naboru 01.01.2018-31.12.2018 do wyczerpania środków. Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto

Dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne dla przedsiębiorstw:
Wsparcie w formie pożyczki na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy 10 kW z możliwością umorzenia do 15% pożyczonego kapitału. Finansowanie dotyczy zakupu materiałów i urządzeń oraz prac montażowych związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej.

Dofinansowania dla osób fizycznych na pompę ciepła:
Dofinansowanie w formie preferencyjnego kredytu z dopłatą na zakup oraz montaż pompy ciepła o mocy do 40kW na terenie województwa małopolskiego. Finansowanie będzie oferowane w placówkach Banku Ochrony Środowiska.

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” dofinansowujący montaż paneli fotowoltaicznych i wymianę starych kotłów m.in. na pompy ciepła.

Nisko oprocentowany kredyt na preferencyjnych warunkach z banku BGŻ.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się jak skorzystać z dofinansowań Twojej instalacji fotowoltaicznej!
wielkopolskie2 image
Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne w województwie wielkopolskim:

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” dofinansowujący montaż paneli fotowoltaicznych i wymianę starych kotłów m.in. na pompy ciepła.

Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne dla przedsiębiorstw:
Program dotacji do instalacji fotowoltaicznych w firmach z województwa wielkopolskiego zakłada udzielenie pożyczki oprocentowanej 2,8% w skali roku z możliwością umorzenia nawet 10% uzyskanej kwoty.

Nisko oprocentowany kredyt na preferencyjnych warunkach z banku BGŻ.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się jak skorzystać z dofinansowań Twojej instalacji fotowoltaicznej!
slaskie2 image
Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne w województwie śląskim:

Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne dla osób fizycznych:
Wsparcie w formie preferencyjnych kredytów bankowych w ramach programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Preferencyjne programy dofinansowań dla poszczególnych gmin Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne dla przedsiębiorców:
Nisko oprocentowane pożyczki do instalacji fotowoltaicznych z możliwym częściowym umorzeniem.

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” dofinansowujący montaż paneli fotowoltaicznych i wymianę starych kotłów m.in. na pompy ciepła.

Nisko oprocentowany kredyt na preferencyjnych warunkach z banku BGŻ.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się jak skorzystać z dofinansowań Twojej instalacji fotowoltaicznej!
lodzkie2 image
Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne w województwie łódzkim:

Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne dla osób fizycznych:

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” dofinansowujący montaż paneli fotowoltaicznych
i wymianę starych kotłów m.in. na pompy ciepła.

Nisko oprocentowany kredyt na preferencyjnych warunkach z banku BGŻ.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się jak skorzystać z dofinansowań Twojej instalacji fotowoltaicznej!
lubelskie2 image
Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne w województwie lubelskim:


Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne dla przedsiębiorstw:
Przedsiębiorcy z województwa lubelskiego mogą starać się o dotację na realizację projektu instalacji fotowoltaicznych w formie pożyczki z oprocentowaniem 2% w skali roku.

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” dofinansowujący montaż paneli fotowoltaicznych i wymianę starych kotłów m.in. na pompy ciepła.

Nisko oprocentowany kredyt na preferencyjnych warunkach z banku BGŻ.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się jak skorzystać z dofinansowań Twojej instalacji fotowoltaicznej!
lubuskie2 image
Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne w województwie lubuskim:

Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne dla osób fizycznych:
Wsparcie w formie preferencyjnego kredytu w BOŚ Bank.

Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne dla przedsiębiorstw:
Wspólnoty mieszkaniowe oraz nadleśnictwa mogą ubiegać się o kredyt w BOŚ Banku na preferencyjnych warunkach, a także dopłaty do oprocentowania i spłaty zaciągniętego kapitału z WFOŚ.

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” dofinansowujący montaż paneli fotowoltaicznych i wymianę starych kotłów m.in. na pompy ciepła.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się jak skorzystać z dofinansowania Twojej instalacji fotowoltaicznej!
dolnoslaskie3 image
Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne w województwie dolnośląskim:

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” dofinansowujący montaż paneli fotowoltaicznych i wymianę starych kotłów m.in. na pompy ciepła.

Nisko oprocentowany kredyt na preferencyjnych warunkach z banku BGŻ.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się jak skorzystać z dofinansowania Twojej instalacji fotowoltaicznej!

Formularz kontaktowy

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej.