SunSol

Blog

mar 28, 2013

Nowe dotacje na fotowoltaike i turbiny wiatrowe z Funduszu Norweskiego


28 stycznia 2013 r. została podpisana umowa między Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a członkami Funduszu Norweskiego w sprawie realizacji programu "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii". WII kwartale 2013 r. Ministerstwo Środowiska ogłosi  nabór wniosków o dofinansowanie.

Kategoria: Finansowanie

28 stycznia 2013 r. została podpisana umowa między Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a członkami Funduszu Norweskiego w sprawie realizacji programu "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii". WII kwartale 2013 r. Ministerstwo Środowiska ogłosi  nabór wniosków o dofinansowanie.

Jak podaja informacje na stronie Ministerstwa Środowiska główne cele programu to redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych . Projekty do dofinansowania będą wybrane w drodze otwartego naboru wniosków (planuje się przeprowadzenie jednego naboru). Na wsparcie finansowe projektów przewidziane jest ponad 67 000 000 euro. Każdy z nich może otrzymać dofinansowanie w wysokości od 170 000 euro do 3 000 000 euro (maksymalnie 80 proc. kosztów kwalifikowanych).

Inwestycje mogą dotyczyć jedynie budynków użyteczności publicznej. Dofinansowanie będzie m.in. przeznaczone na użycie energooszczędnych i odnawialnych źródeł ciepła lub energii elektrycznej.

Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych należy rozumieć: kolektory słoneczne, układy fotowoltaiczne, małe turbiny wiatrowe .

Umowa została podpisana między Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Darczyńcami Funduszu (Norwegia, Islandia i Liechtenstein). 

  • SMA
  • KYOCERA
  • SOUTHWEST WINDPOWER
  • BOSCH
  • CANADIAN SOLAR