HIT jest to skrót od angielskiej nazwy – Heterojunction with Intrinsic Thin Layer. Wewnętrzna cieńka warstwa bazuje na krystalicznym krzemie typu-n, który jest umieszczony pomiędzy dwoma cienkimi warstwami amorficznymi. Ogniwa zaprojektowane są w taki sposób aby zredukować zajmowaną przez nie powierzchnie i osiągnąć większą wydajność w stosunku do standardowych ogniw krystalicznych, które dostępne są na rynku.

Dodatkowe zalety

  • wysoka sprawność przy wysokich temperaturach
  • Niski poziom degradacji
  • Unikalny system odprowadzania deszczu