napisz

Fleksument – kim jest?

Od kiedy w 2022 roku został wprowadzony nowy system rozliczeń net – billing nadwyżka prądu nie jest już gromadzona w sieci, aktualnie energia jest sprzedawana po cenach rynkowych. W obliczu zachodzących zmian nadszedł czas na fleksumenta. Kim jest fleksument? Jaka jest różnica między fleksumentem a prosumentem? Jak ma się fleksument do obecnego sposobu rozliczania? Wszystkich najważniejszych informacji dowiesz się z poniższego artykułu. Zapraszamy!

FLEKSUMENT A PROSUMENT

Do tej pory w fotowoltaice królowało określenie prosument. Prosument to użytkownik mikroinstalacji fotowoltaicznej. Jego nazwa wynika z połączenia dwóch wyrazów: „konsument” i „producent”. Oznacza to więc, że dana osoba jednocześnie produkuje, a następnie konsumuje wyprodukowaną energię elektryczną z instalacji fotowoltaicznej. W starym systemie rozliczeń, czyli net – metering prosument wytwarza energię magazynując ją w sieci energetycznej. Następnie może ją odbierać w stosunku 1:0,8 lub 1:0,7 w zależności od wielkości instalacji fotowoltaicznej.

W nowym systemie rozliczeń – net – billingu nie istnieje możliwość przechowywania wyprodukowanej energii w sieci energetycznej. Właściciele instalacji fotowoltaicznej sprzedają energię po określonej cenie i kupują ją, w momencie gdy instalacja nie pokrywa bieżącego zapotrzebowania. Wprowadzenie net – billingu ma na celu zoptymalizowanie wysokości rachunków oraz by świadomie zarządzać energią elektryczną.

Właśnie tutaj pojawia się fleksument, czyli właściciel fotowoltaiki, który jest aktywnym uczestnikiem na rynku energetycznym. Produkuje on energię, ale również ją wykorzystuje, przy czym optymalizuje jej zużycie np. poprzez magazyn energii.

FLEKSUMENT – KIM JEST?

Fleksument to nowe pojęcie w świecie fotowoltaiki. Jego nazwa, podobnie jak prosument, stanowi połączenie dwóch słów z języka angielskiego „prosumer” i „flexibility”, które oznaczają kolejno prosument i elastyczność. Zatem fleksument, tak jak prosument, to osoba, która generuje energię elektryczną z mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy jednoczesnym jej zużywaniu. Różnica polega na tym, że fleksument jest w stanie zaoferować systemowi energetycznemu elastyczne usługi.

Pod pojęciem elastyczności kryje się działalność polegającą na reagowaniu na zmiany w zapotrzebowaniu i produkowaniu prądu. Dodatkowo dzięki posiadaniu magazynu energii fleksument może zwiększyć swoją niezależność od sieci energetycznej. Dodatkowo korzystając z magazynu energii fleksument przyczynia się do zwiększenia stabilizacji sieci energetycznej, dzięki czemu możliwy jest dalszy rozwój w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii. Sprzedając prąd po wyższej cenie oraz kupując po niższej, fleksument przyczynia się do zwiększenia autokonsumpcji i tym samym podnosi opłacalność swojej instalacji fotowoltaicznej.

CZEMU ELASTYCZNOŚC SIECI ENERGETYCZNEJ JEST WAŻNA?

Coraz częściej słyszy się o przeciążeniach sieci energetycznej. Wynika to z przestarzałej infrastruktury, która nie jest przygotowana do pracy z tak dużą ilością tzw. źródeł rozproszonych.  By utrzymać stabilność sieci energetycznej, niemożliwym staje się podłączenie nowych Odnawialnych Źródeł Energii bez modernizacji albo zwiększenia elastyczności sieci energetycznej. Jeżeli tak się nie stanie to rozwój Odnawialnych Źródeł Energii zostanie zahamowany.

Jednym z rozwiązań zapewniających elastyczność sieci energetycznej są magazyny energii oraz fleksument, który może odegrać kluczową rolę w stabilizacji sieci. Oba rozwiązania mogą pomóc w świadczeniu usługi elastyczności, która ma zapobiegać przeciążeniom sieci. Wpłynie to na poprawę dostaw energii, a także może przesunąć w czasie modernizację sieci.

Dlatego też ważne było wprowadzenie nowego systemu rozliczeń – net – billingu. Ma to na celu zwiększenie udziału indywidualnego wytwórcy energii elektrycznej w systemie energetycznym.

Czy w net – billingu zajdą pozytywne zmiany w najbliższej przyszłości? Nowy rząd zapowiedział wprowadzenie minimalnej ceny energii elektrycznej oraz ubruttowanie sprzedaży energii przez prosumenta. Zostało to zawarte w 100 pierwszych dniach działania nowego rządu. Jest to również jeden z czterech postulatów tzw. Czteropaku Prosumenta.

MÓJ PRĄD 5.0

Stoisz przed podjęciem decyzji o inwestycji w instalację fotowoltaiczną? Teraz jest na to idealny moment! Aktualnie trwa piąta edycja największego programu dofinansowań w Polsce – Mój Prąd 5.0.

Na instalację fotowoltaiczną można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 6 tys. zł. Za to decydując się na zakup dodatkowego urządzenia na instalację fotowoltaiczną można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 7 tys. zł.

Dodatkowym urządzeniem może być magazyn energii, na który można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 16 tys. zł! Magazyny energii mogą niedługo okazać się nieodłączną częścią instalacji fotowoltaicznej dlatego nie czekaj!

Program Mój Prąd trwa do 22.12.2023 r. bądź do wyczerpania środków budżetowych.

Co więcej bardzo prawdopodobne jest rozpoczęcie kolejnej edycji programu dofinansowań Mój Prąd w 2024 roku!

FLEKSUMENT – PODSUMOWANIE

Aby energetyka odnawialna w Polsce mogła się rozwijać, konieczne było wdrożenie narzędzi systemowych, które dostosowałyby działania prosumentów z potrzebami rynku i sieci.

Właśnie takimi narzędziami są net-billing oraz nowy wymiar prosumenta, czyli fleksument.

Myślisz o inwestycji w panele fotowoltaiczne? Chcesz dowiedzieć się więcej informacji? Chcesz uzyskać dofinansowanie z programu Mój Prąd 5.0? – Skontaktuj się z nami! – nasi specjaliści znają się na OZE jak nikt inny, dodatkowo pomogą w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji potrzebnej do programu Mój Prąd 5.0.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej