Fotowoltaika dla rolnika

  • Czym jest Net Metering?

    Polski system opustów dla instalacji prosumenckich (prosument to jednocześnie producent i konsument energii elektrycznej) jest odmianą popularnego w Stanach Zjednoczonych net-meteringu, czyli systemu umożliwiającego rozliczenie wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci publicznej energii w ujęciu rocznym. Oznacza to, że prosument może wprowadzić nadmiar wyprodukowanej przez siebie energii do sieci, a po jakimś czasie ją odebrać. Przykładowo: energię wytworzoną i wprowadzoną do sieci w lipcu można odebrać na przykład w grudniu.

    Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) zakłada, że nadwyżkę energii można magazynować w sieci publicznej przez okres 365 dni, a jej odbiór odbywa się w stosunku 1:0,8 lub 1:0,7. Oznacza to, że możemy pobrać 80% energii wprowadzonej przez nas do sieci publicznej. Rozwiązanie takie nazywane jest bilansowaniem rocznym energii elektrycznej.