napisz

Mój Prąd 4.0. Jak złożyć wniosek o dofinansowanie fotowoltaiki?

Mój Prąd 4.0 – zasady. Jak złożyć wniosek o dofinansowanie fotowoltaiki? [WZORY DOKUMENTÓW]

Mój Prąd 4.0 ruszył 15 kwietnia 2022r. Można już składać wniosek o dofinasowanie fotowoltaiki w ramach tego programu. Dotacja do fotowoltaiki będzie przyznana na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku. Oto instrukcja wypełnienia wniosku w ramach programu Mój Prąd 4.0.

Wniosek o dotację Mój Prąd 4.0 mogą składać ci prosumenci, którzy przeszli na net-billing, czyli nowy sposób rozliczania się z fotowoltaiki.

Wniosek o Mój Prąd 4.0 – pierwszy krok

Na początku należy przygotować potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (wniosku) o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej i zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające rozliczanie się prosumenta na zasadach systemu tzw. net-billing, podpisany przez wnioskodawcę lub przedstawiciela sprzedawcy energii elektrycznej. Wzór dokumentu:

Zaświadczenie net-billing [PDF]

Faktury i paragony za fotowoltaikę

Ponadto należy przygotować faktury lub imienne paragony za dostawę i montaż fotowoltaiki oraz dodatkowych komponentów, na które można otrzymać dofinansowanie (np. magazyn energii).

Kolejnym krokiem jest wygenerowanie potwierdzeń dokonania płatności za fotowoltaikę. Mogą to być np.:

 • Potwierdzenia przelewów elektronicznych,
 • dokument KP podpisany przez osobę przyjmująca gotówkę,
 • oświadczenie wnioskodawcy lub sprzedawcy o otrzymaniu płatności (z numerem dokumentu, kwoty  i daty dokonania płatności)
 • oświadczenie wnioskodawcy ze wskazaniem numeru faktury lub paragonu, kwoty i daty opłaty w pełnej wysokości:

Wzór: Oświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu płatności [PDF]

Zaświadczenie OSD i protokół odbioru prac

Należy także przygotować zaświadczenie OSD, czyli Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia fotowoltaiki do sieci energetycznej wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano. Oto wzór dokumentu:

Wzór zaświadczenia OSD [PDF]

Ponadto, jeśli posiadasz magazyn energii, przygotuj dokument potwierdzający zgłoszenie do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) montażu lub uruchomienia magazynu energii elektrycznej.

Każdy montaż instalacji fotowoltaicznej powinien zakończyć się protokołem odbioru prac. Zeskanuj ten dokument. Jeśli samodzielnie zamontowałeś dodatkowe elementy, które zostały objęte dotacją (magazyn ciepła, magazyn energii, system zarządzania energią HEMS/ EMS), wypełnij dodatkowy protokół odbioru prac wykonawcy.

Protokół odbioru prac od wykonawcy [PDF]

Jeśli wniosek składasz w imieniu osoby ubiegającej się o dofinansowanie Mój Prąd 4.0, wypełnij pełnomocnictwo według wzoru:

Pełnomocnictwo do złożenia wniosku [PDF]

WAŻNE: Wszystkie dokumenty powinny zostać zeskanowane lub być w formie elektronicznej. Jeśli posiadasz np. kilka faktur lub innych dokumentów tej samej kategorii, zeskanuj je do jednego pliku lub skompresuj do pliku (zip lub rar).

Złóż wniosek o dotację Mój Prąd 4.0

Teraz pozostało już tylko przejść do Generatora Wniosków o Dofinansowanie NFOŚiGW i założyć tam swoje konto Do tego będzie potrzebny profil zaufany lub e-dowód.

Obsługa generatora wniosków jest intuicyjna. Możesz skorzystać też z instrukcji obsługi przygotowanej przez Fundusz. Pamiętaj, że w miejscu, gdzie pisujesz kwotę dofinansowania od tego roku możesz podać 4 lub 5 tys. zł, a nie 3 tys. zł jak było do tej pory). Łącznie w ramach programu Mój Prąd 4.0 możesz otrzymać nawet 20 500 zł dotacji:

 • 4 000 zł na fotowoltaikę lub 5 000 zł przy zakupie innych elementów,
 • 7 500 zł na magazyn energii,
 • 5 000 zł na magazyn ciepła,
 • 3 000 zł na system zarządzania HEMS/EMS,

Przypominamy, że o dotację w ramach najnowszej edycji programu Mój Prąd mogą się starać jedynie prosumenci, którzy przeszli na net-billing. Dofinansowanie obejmuje właścicieli instalacji fotowoltaicznych, którzy przyłączyli ją do sieci po 31 stycznia 2022 r.

Zobacz instrukcję obsługi Generatora Wniosków NFOŚiGW [PDF]

Jeśli jeszcze zastanawiasz się nad kupnem instalacji fotowoltaicznej, pamiętaj, że to inwestycja, która zawsze się zwróci w postaci niskich rachunków za prąd. Skorzystaj z usług profesjonalistów, takich jak SunSol. Dobierzemy instalację tak, by generowała jak największe zyski, zgodnie z net-billingiem, dopełnimy wszystkich formalności i pomożemy wypełnić wnioski o dofinansowania. U nas masz gwarancję, że Twoja fotowoltaika posłuży Ci przez wiele lat, a jej koszt zwróci się w kilka lat.

Mój Prąd 4.0 ruszył 15 kwietnia 2022r. Można już składać wniosek o dofinasowanie fotowoltaiki w ramach tego programu. Dotacja do fotowoltaiki będzie przyznana na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku. Oto instrukcja wypełnienia wniosku w ramach programu Mój Prąd 4.0.

Wniosek o dotację Mój Prąd 4.0 mogą składać ci prosumenci, którzy przeszli na net-billing, czyli nowy sposób rozliczania się z fotowoltaiki.

Wniosek o Mój Prąd 4.0 – pierwszy krok

Na początku należy przygotować potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia (wniosku) o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej i zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające rozliczanie się prosumenta na zasadach systemu tzw. net-billing, podpisany przez wnioskodawcę lub przedstawiciela sprzedawcy energii elektrycznej. Wzór dokumentu:

Zaświadczenie net-billing [PDF]

Faktury i paragony za fotowoltaikę

Ponadto należy przygotować faktury lub imienne paragony za dostawę i montaż fotowoltaiki oraz dodatkowych komponentów, na które można otrzymać dofinansowanie (np. magazyn energii).

Kolejnym krokiem jest wygenerowanie potwierdzeń dokonania płatności za fotowoltaikę. Mogą to być np.:

 • Potwierdzenia przelewów elektronicznych,
 • dokument KP podpisany przez osobę przyjmująca gotówkę,
 • oświadczenie wnioskodawcy lub sprzedawcy o otrzymaniu płatności (z numerem dokumentu, kwoty  i daty dokonania płatności)
 • oświadczenie wnioskodawcy ze wskazaniem numeru faktury lub paragonu, kwoty i daty opłaty w pełnej wysokości:

Wzór: Oświadczenie wnioskodawcy o dokonaniu płatności [PDF]

Zaświadczenie OSD i protokół odbioru prac

Należy także przygotować zaświadczenie OSD, czyli Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia fotowoltaiki do sieci energetycznej wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano. Oto wzór dokumentu:

Wzór zaświadczenia OSD [PDF]

Ponadto, jeśli posiadasz magazyn energii, przygotuj dokument potwierdzający zgłoszenie do właściwego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) montażu lub uruchomienia magazynu energii elektrycznej.

Każdy montaż instalacji fotowoltaicznej powinien zakończyć się protokołem odbioru prac. Zeskanuj ten dokument. Jeśli samodzielnie zamontowałeś dodatkowe elementy, które zostały objęte dotacją (magazyn ciepła, magazyn energii, system zarządzania energią HEMS/ EMS), wypełnij dodatkowy protokół odbioru prac wykonawcy.

Protokół odbioru prac od wykonawcy [PDF]

Jeśli wniosek składasz w imieniu osoby ubiegającej się o dofinansowanie Mój Prąd 4.0, wypełnij pełnomocnictwo według wzoru:

Pełnomocnictwo do złożenia wniosku [PDF]

WAŻNE: Wszystkie dokumenty powinny zostać zeskanowane lub być w formie elektronicznej. Jeśli posiadasz np. kilka faktur lub innych dokumentów tej samej kategorii, zeskanuj je do jednego pliku lub skompresuj do pliku (zip lub rar).

Złóż wniosek o dotację Mój Prąd 4.0

Teraz pozostało już tylko przejść do Generatora Wniosków o Dofinansowanie NFOŚiGW i założyć tam swoje konto Do tego będzie potrzebny profil zaufany lub e-dowód.

Obsługa generatora wniosków jest intuicyjna. Możesz skorzystać też z instrukcji obsługi przygotowanej przez Fundusz. Pamiętaj, że w miejscu, gdzie pisujesz kwotę dofinansowania od tego roku możesz podać 4 lub 5 tys. zł, a nie 3 tys. zł jak było do tej pory). Łącznie w ramach programu Mój Prąd 4.0 możesz otrzymać nawet 20 500 zł dotacji:

 • 4 000 zł na fotowoltaikę lub 5 000 zł przy zakupie innych elementów,
 • 7 500 zł na magazyn energii,
 • 5 000 zł na magazyn ciepła,
 • 3 000 zł na system zarządzania HEMS/EMS,

Przypominamy, że o dotację w ramach najnowszej edycji programu Mój Prąd mogą się starać jedynie prosumenci, którzy przeszli na net-billing. Dofinansowanie obejmuje właścicieli instalacji fotowoltaicznych, którzy przyłączyli ją do sieci po 31 stycznia 2022 r.

Zobacz instrukcję obsługi Generatora Wniosków NFOŚiGW [PDF]

Jeśli jeszcze zastanawiasz się nad kupnem instalacji fotowoltaicznej, pamiętaj, że to inwestycja, która zawsze się zwróci w postaci niskich rachunków za prąd. Skorzystaj z usług profesjonalistów, takich jak SunSol. Dobierzemy instalację tak, by generowała jak największe zyski, zgodnie z net-billingiem, dopełnimy wszystkich formalności i pomożemy wypełnić wnioski o dofinansowania. U nas masz gwarancję, że Twoja fotowoltaika posłuży Ci przez wiele lat, a jej koszt zwróci się w kilka lat.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej