napisz

Net billing czy net metering – który system rozliczeń jest bardziej opłacalny?

Wielu prosumentów miało wątpliwości, co do inwestowania w fotowoltaikę po 1 kwietnia 2022 roku, ze względu na zmianę systemu rozliczeń. Dziś możemy potwierdzić – net billing jest bardziej opłacalnym rozwiązaniem, niż wcześniejszy sposób rozliczeń z opustów, zwany net meteringiem. O jakich różnicach w oszczędnościach możemy mówić?

Net metering i net billing – porównanie rozliczeń dla instalacji 7 kWh

Od kiedy padano informację o zmianie systemu rozliczeń, pojawiło się wiele opinii, mówiących, że czas opłacalności fotowoltaiki już minął. Nie ma co się dziwić, każda zmiana niesie ze sobą pewne ryzyko i niepewność. Jednak dzisiaj, patrząc na rekordowe ceny prądu, możemy śmiało stwierdzić, że fotowoltaika jeszcze nigdy nie była tak opłacalna, a duży wpływ na to ma właśnie net billing.

Poniżej porównaliśmy rozliczenie produkcji z takiej samej instalacji o mocy 7kWh, zgodnie z wcześniej obowiązującym systemem net meteringu oraz z akutalnym net billingiem.

Net metering – przykład rozliczenia

W przypadku net meteringu, prosument na bieżąco wykorzystywał energię o mocy 199,22 kWh. Pozostałą część wyprodukowanej energii przez instalację, czyli 806,5kWh, klient wprowadzał do sieci i oddawał do Zakładu Energetycznego. Za magazynowanie energii zakład zabierał 20%. Klientowi pozostawło 645,2 kWh energii, którą wykorzystać mógł na swoje własne potrzeby. Zysk z wprowadzonej ilości energii wyniósł 419,38zł. Dodając do tego oszczędności uzyskane z autokonsumpcji, prosument był w stanie zatrzymać w swoim portfelu w sumie 548,87 zł.

Net billing – przykład rozliczenia

Rozliczenie w net billingu wygląda inaczej. Prosument przy takiej samej mocy instalacji, nadwyżkę wyprodukowanej energii, czyli 806,5 kWh, sprzedaje bezpośrednio do Zakładu Energetycznego po miesięcznej rynkowej cenie energii. Uzyskana kwota, w tym przypadku 573,40 zł, znajduje się na koncie prosumenckim. Wartość tę klient będzie mógł wykorzystać na pokrycie kosztów energii czynnej pobranej z sieci, przez 12 miesięcy. Natomiast, jeżeli chodzi o środki niewykorzystane w depozycie prosumenckim – 20% z nich będzie zwracane do końca 13. miesiąca.

Prosument jest w stanie zaoszczędzić łącznie 712,85zł, w tym 139,45 zł z autokonsumpcji (biorąc pod uwagę aktualnie obowiązującą cenę kupna energii na rynku) oraz 573,40 zł ze sprzedaży nadwyżek do sieci.

Jeżeli zastanawiasz się czym jest oraz w jaki sposób wyliczana jest RCEm – zapraszamy do naszego artykułu „Rynkowa cena energii wystrzeliła w górę – co to oznacza dla prosumentów?”.

Podsumowanie

Jak pokazują powyższe schematy, przy instalacji o mocy 7 kWh, prosument dzięki net billingowi zaoszczędził zdecydowanie więcej niż w przypadku starego systemu rozliczeń.

Miesięczna różnica wynosi 164 zł, a spoglądając na to w perspektywie rocznej to ok. 2 000 zł.

Te dane zdecydowanie powinny uspokoić prosumentów oraz zachęcić wszystkich, którzy z powodu zmiany systemu rozliczeń odwlekają decyzję o zakupie własnej instalacji fotowoltaicznej.

Net billing to korzystny sposób rozliczania, dzięki któremu zwrot  z instalacji będzie jeszcze szybszy, niż wcześniej.  

Należy jednak pamiętać, że każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia. Z tego względu istotna jest odpowiednia analiza uwarunkowań technicznych i ekonomicznych jeszcze przed przystąpieniem do realizacji. Cel, który powinien przyświecać każdemu inwestorowi to zakup instalacji dobranej precyzyjnie do jego potrzeb. Skontaktuj się z naszymi doradcami z SunSol, którzy stworzą spersonalizowaną ofertę dostosowaną do twoich potrzeb.

Wielu prosumentów miało wątpliwości, co do inwestowania w fotowoltaikę po 1 kwietnia 2022 roku, ze względu na zmianę systemu rozliczeń. Dziś możemy potwierdzić – net billing jest bardziej opłacalnym rozwiązaniem, niż wcześniejszy sposób rozliczeń z opustów, zwany net meteringiem. O jakich różnicach w oszczędnościach możemy mówić?

Net metering i net billing – porównanie rozliczeń dla instalacji 7 kWh

Od kiedy padano informację o zmianie systemu rozliczeń, pojawiło się wiele opinii, mówiących, że czas opłacalności fotowoltaiki już minął. Nie ma co się dziwić, każda zmiana niesie ze sobą pewne ryzyko i niepewność. Jednak dzisiaj, patrząc na rekordowe ceny prądu, możemy śmiało stwierdzić, że fotowoltaika jeszcze nigdy nie była tak opłacalna, a duży wpływ na to ma właśnie net billing.

Poniżej porównaliśmy rozliczenie produkcji z takiej samej instalacji o mocy 7kWh, zgodnie z wcześniej obowiązującym systemem net meteringu oraz z akutalnym net billingiem.

Net metering – przykład rozliczenia

W przypadku net meteringu, prosument na bieżąco wykorzystywał energię o mocy 199,22 kWh. Pozostałą część wyprodukowanej energii przez instalację, czyli 806,5kWh, klient wprowadzał do sieci i oddawał do Zakładu Energetycznego. Za magazynowanie energii zakład zabierał 20%. Klientowi pozostawło 645,2 kWh energii, którą wykorzystać mógł na swoje własne potrzeby. Zysk z wprowadzonej ilości energii wyniósł 419,38zł. Dodając do tego oszczędności uzyskane z autokonsumpcji, prosument był w stanie zatrzymać w swoim portfelu w sumie 548,87 zł.

Net billing – przykład rozliczenia

Rozliczenie w net billingu wygląda inaczej. Prosument przy takiej samej mocy instalacji, nadwyżkę wyprodukowanej energii, czyli 806,5 kWh, sprzedaje bezpośrednio do Zakładu Energetycznego po miesięcznej rynkowej cenie energii. Uzyskana kwota, w tym przypadku 573,40 zł, znajduje się na koncie prosumenckim. Wartość tę klient będzie mógł wykorzystać na pokrycie kosztów energii czynnej pobranej z sieci, przez 12 miesięcy. Natomiast, jeżeli chodzi o środki niewykorzystane w depozycie prosumenckim – 20% z nich będzie zwracane do końca 13. miesiąca.

Prosument jest w stanie zaoszczędzić łącznie 712,85zł, w tym 139,45 zł z autokonsumpcji (biorąc pod uwagę aktualnie obowiązującą cenę kupna energii na rynku) oraz 573,40 zł ze sprzedaży nadwyżek do sieci.

Jeżeli zastanawiasz się czym jest oraz w jaki sposób wyliczana jest RCEm – zapraszamy do naszego artykułu „Rynkowa cena energii wystrzeliła w górę – co to oznacza dla prosumentów?”.

Podsumowanie

Jak pokazują powyższe schematy, przy instalacji o mocy 7 kWh, prosument dzięki net billingowi zaoszczędził zdecydowanie więcej niż w przypadku starego systemu rozliczeń.

Miesięczna różnica wynosi 164 zł, a spoglądając na to w perspektywie rocznej to ok. 2 000 zł.

Te dane zdecydowanie powinny uspokoić prosumentów oraz zachęcić wszystkich, którzy z powodu zmiany systemu rozliczeń odwlekają decyzję o zakupie własnej instalacji fotowoltaicznej.

Net billing to korzystny sposób rozliczania, dzięki któremu zwrot  z instalacji będzie jeszcze szybszy, niż wcześniej.  

Należy jednak pamiętać, że każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia. Z tego względu istotna jest odpowiednia analiza uwarunkowań technicznych i ekonomicznych jeszcze przed przystąpieniem do realizacji. Cel, który powinien przyświecać każdemu inwestorowi to zakup instalacji dobranej precyzyjnie do jego potrzeb. Skontaktuj się z naszymi doradcami z SunSol, którzy stworzą spersonalizowaną ofertę dostosowaną do twoich potrzeb.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej