napisz

Dofinansowanie na domowe elektrownie wiatrowe w 2024

Już w 2024 roku ma ruszyć nowy program dofinansowań do przydomowych turbin wiatrowych o nazwie „Moja Elektrownia Wiatrowa”. Co więcej osoby instalujące przydomową turbinę wiatrową będę mogły otrzymać również dotacje na magazyn energii!

Turbiny wiatrowe nie zostaną włączone do największego programu dofinansowań – Mój Prąd, jednak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiło oddzielny program dofinansowań do tych właśnie urządzeń. Program ma na celu wsparcie inwestycji w małe przydomowe elektrownie wiatrowe, które do tej pory nie były brane pod uwagę w rządowych programach dofinansowań dla prosumentów.

Kto może uzyskać dofinansowanie? Na co można uzyskać dofinansowanie? Na te i na wiele innych pytań odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule. Zapraszamy!

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOTACJE?

Jak podaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program ma zostać sfinansowany ze środków unijnych z Funduszu Modernizacyjnego, a budżet wyniesie Moja Elektrownia Wiatrowa wyniesie 400 mln zł.

Środki z programu zostaną przekazane prosumentom, którzy inwestują w przydomowe turbiny wiatrowe o maksymalnej mocy 20 kW i maksymalnej wysokości do 30 m. Warunkiem jest wytwarzanie energii na własne potrzeby. Dofinansowane mogą być także magazyny energii o minimalnej pojemności 2 kWh przyłączane do turbin wiatrowych.

Dofinansowanie otrzymamy na urządzenia nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem.

Co więcej, wiadomo już, że turbiny wiatrowe o wysokości masztu do 3 metrów muszą znaleźć się w katalogu inwestycji, które nie wymagają pozwolenia na budowę ani rejestracji. Jest to jeden z postulatów realizowanych zmian w Prawie budowlanym, o którym mówimy więcej w naszym poprzednim artykule „Instalacja domowych elektrowni wiatrowych zostanie uproszczona”.

WYSOKOŚĆ DOTACJI

Dofinansowanie w ramach programu Moja Elektrownia Wiatrowa będzie miało formę dotacji w  wysokości do 50% wydatków kwalifikowanych na zakup i montaż przydomowych farm wiatrowych oraz systemów magazynowania energii.

Zgodnie z opublikowanymi warunkami programu  dotacja na turbiny domowe nie może przekroczyć kwoty 30 000 zł (do 5000 zł/kW). Dotacja na magazyn energii nie może jednak przekroczyć kwoty 17 000 zł.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt stworzenia dokumentacji projektowej (do 10% wydatków kwalifikowanych).

DOFIANANSOWANIE – DLA KOGO?

Nowy program dofinansowań do przydomowych turbin wiatrowych ma być przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego.

Ważne, że energię elektryczną możemy wytwarzać tylko i wyłącznie na potrzeby własne. Jedynie w przypadku instalacji on – grid należy posiadać kompleksową umowę lub umowę sprzedaży energii regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Możliwe jest również otrzymanie dofinansowania na instalację off – grid.

TURBINA WIATROWA I MAGAZYN – GDZIE NIE MOŻNA ZAINSTALOWAĆ?

Dofinansowane mikroinstalcje wiatrowe i magazyny energii muszą zostać zainstalowane na budynku mieszkalnym lub na terenie, na którym znajduje się budynek mieszkalny.

Pożyczki nie są dostępne na inwestycje dokonywane na lub obok budynków sezonowych, osobistych budynków rekreacyjnych, budynków letniskowych lub budynków rolniczych. Dotacja nie będzie wypłacana w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze przekraczającym 20% całkowitej powierzchni budynku.

Beneficjent programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” jest zobowiązany do eksploatacji dotowanej instalacji w lokalizacji wskazanej we wniosku  przez co najmniej pięć lat od daty wypłaty dotacji.

PODSUMOWANIE

Turbiny wiatrowe, choć mniej popularne od instalacji fotowoltaicznej, przynoszą równie dużo korzyści. Dają dostęp do darmowego prądu, co wraz z magazynem energii daje możliwość uniezależnienia się od sieci energetycznych i rosnących cen energii elektrycznej. Co więcej są w pełni ekologiczne i dbają o środowisko naturalne.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat Odnawialnych Źródeł Energii? Myślisz o inwestycji w instalację fotowoltaiczną lub pompę ciepła? Chcesz zacząć oszczędzać i inwestować w przyszłość? – Skontaktuj się z naszymi specjalistami i przekonaj się, że warto.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej