Technologia Zubadan Inverter stanowi obecnie optymalne rozwiązanie w dziedzinie pomp ciepła powietrze-woda. Obieg czynnika chłodniczego Zubadan z dochładzaczem HIC i sprężarką z układem wtrysku Flash Injection umożliwia stabilizację natężenia przepływu czynnika chłodniczego nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych. System jest w stanie działać z pełną mocą także przy –15 °C, a nawet
przy –28 °C pompa ciepła jest zdolna do skutecznego i niezawodnego działania.