Mitsubishi Ecodan Zubadan Inverter 23 kW t pompa ciepła o mocy 23 kW.

Technologia Zubadan Inverter stanowi obecnie optymalne rozwiązanie w dziedzinie pomp ciepła powietrze-woda. Obieg czynnika chłodniczego Zubadan z dochładzaczem HIC i sprężarką z układem wtrysku Flash umożliwia stabilizację natężenia przepływu czynnika chłodniczego nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych. Dzięki temu system jest w stanie działać z pełną mocą także przy –15 °C, a nawet przy – 28 °C pompa ciepła jest zdolna do skutecznego i niezawodnego działania.  Właśnie dlatego, przy zastosowaniu techniki Zubadan  zbędne staje się przewymiarowywanie instalacji w celu uzyskania marginesu bezpieczeństwa podczas pracy w trybie grzania.

Co więcej, system Zubadan wyposażony jest w zoptymalizowaną funkcję odmrażania, która zapewnia najwyższą niezawodność.