Niskotemperaturowy system Daikin Altherma wykorzystuje szereg wydajnych sprężarek, ograniczających do maksimum ilość doprowadzanej do nich energii elektrycznej. To prowadzi do uzyskania optymalnych sprawności w warunkach znamionowych.

Sprawność sezonowa(nazywana również SCOP) pompy ciepła to średnia wydajność wciągu całego roku,uwzględniająca specyficzne warunki klimatyczne oraz specyfikacje domu (obciążenie cieplne, wymagane temperatury wody itd.). Oznacza to, że wartość SCOP odzwierciedla rzeczywistą wydajność operacyjną systemu pompy ciepła, z uwzględnieniem całej doprowadzanej energii elektrycznej i specyficznych warunków aplikacji.

Współczynniki COP dla pompy ciepła Daikin Atherma ERLQ014CV3 (split):

(1) Warunek: Temperatura atmosferyczna; (2) Warunek: Temperatura wody wylotowej z pompy ciepła

W niektórych sytuacjach, alternatywna nastawa wewnętrznej jednostki naściennej jest idealnym rozwiązaniem. Jednostkę wewnętrzną ze wszystkimi komponentami hydraulicznymi można połączyć z oddzielnym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności dobranej odpowiednio do zapotrzebowania.

Natomiast zintegrowana, niskotemperaturowa jednostka Daikin Altherma to wolno stojący zespół pompy ciepła typu wszystko w jednym, zawierający zbiornik ciepłej wody użytkowej (dostępne pojemności 180 l i 260 l). Zwarta i elegancka konstrukcja pozwala na maksymalne ułatwienie i przyspieszenie instalacji, gdy wymagany jest układ c.w.u., oraz oferuje najwyższy poziom efektywności i komfortu przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dlatego jest to najlepsze rozwiązanie dla instalatora i użytkownika końcowego!

Dzięki konstrukcji typu „wszystko w jednym”, przestrzeń instalacji została zminimalizowana, zarówno pod względem powierzchni instalacji, jak i wysokości.