Huawei LUNA2000-15-S0 to innowacyjny magazyn energii, który zapewnia prostą i elastyczną konfigurację zgodną z indywidualnymi potrzebami użytkowników. Ta inteligentna bateria oparta jest na litowo-żelazowo-fosfaronowych ogniwach, co przyczynia się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.

Dodatkowo magazyn wyposażony jest w wbudowany optymalizator, który autonomicznie zarządza procesem ładowania i rozładowania.

Co więcej, modularna budowa urządzenia pozwala na elastyczne zwiększanie pojemności aż do 30 kWh.