Możliwość połączenia do 32 zestawów B-Box 12.8, co daje maksymalną pojemność = 384 kWh i moc = 409 kW
Współpracuje z zewnętrznymi kontrolerami ładowania, falownikami
Komunikacja – RS485/CAN.