Backup BOX-B0 Huawei do falownika trójfazowego serii M1, maksymalna moc 3,3kVA. Urządzenie Backup Box B0 stosowane jest w instalacjach fotowoltaicznych do kontroli stanu pracy sieci i inwerterów.

W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej, falownik przełącza się w tryb pracy wyspowej i dostarcza energię w trybie zasilania awaryjnego odbiorcom niepodłączonym do sieci elektroenergetycznej. Po usunięciu usterki sieciowej falownik powraca do stanu przyłączenia do sieci.

Urządzenia Backup Box obsługują systemy sieciowe TN-S, TN-C-S i TT. Jeśli instalujesz skrzynkę zapasową na zewnątrz, unikaj bezpośredniego światła słonecznego.