Opis ładowarki Victron Energy Phoenix Charger 12/50:

  • Ładowarki Phoenix posiadają wbudowany mikroprocesor, który kontroluje system zarządzania baterią ,dzięki czemu praca ładowarki może być dostosowana do jakiegokolwiek typu baterii.
  • System zarządzania baterią automatycznie dostosowuje procesy ładowania, optymalnie do sposobu w jaki dana bateria jest wykorzystywana.
  • Charakterystyka 4-stopniowego ładowania: bulk (ładowanie prądem maksymalnym) – absorption (ładowanie absorpcyjne przy stałym napięciu) – float (ładowanie płynne) – storage (magazynowanie).
  • Tryb Storage zostaje uruchomiony zawsze, gdy bateria nie podlega jakiemukolwiek rozładowaniu w przeciągu 24 godzin.
  • Kiedy bateria wymaga jedynie niewielkiego podładowania (np. Jacht podłączony jest do zasilania brzegowego) czas ładowania absorpcyjnego będzie krótki, co ma również na celu zapobiegniecie przeładowaniu baterii.