Opis regulatora ładowania Morningstar ProStar-30M:

 • Całkowity brak części ruchomych. Wszystkie funkcje włączania, wyłączania, sygnalizacji, itd. są realizowane przez elementy półprzewodnikowe
 • Kontrola stanu ładowania akumulatora. Stan naładowania akumulatora jest kontrolowany bez przerwy a proces ładowania podlega ciągłej korekcie uwzględniającej chwilowe warunki
 • Ochrona przed zbytnim rozładowaniem. W regulatorze zastosowano całkowicie automatyczny proces odłączania odbiornika od akumulatora w celu jego ochrony przed głębokim rozładowaniem. Również odbiornik zostanie automatycznie włączony, gdy akumulator zostanie podładowany
 • Ostrzeżenie o stanie zbytniego rozładowania akumulatora
 • Równoległe łączenie regulatorów w celu ładowania jednego zestawu akumulatorów
 • Dodatkowe źródła prądu. Dopuszcza się ładowanie akumulatora, do którego podłączony jest ProStar z modułami PV, z innych źródeł prądu jak prostowniki, prądnice itp.. Urządzenia te muszą być podłączone poprzez swoje regulatory bezpośrednio do akumulatora
 • Obrotowy przełącznik wyboru typu akumulatora pozwala na ustawienie 3 różnych algorytmów ładowania zależnych od jego typu (żelowy, szczelny, wentylowany)
 • Nocne odłączenie akumulatora. Moduł PV w nocy jest automatycznie odłączany, by zapobiec rozładowywaniu akumulatora
 • Czujnik akumulatora
 • Kompensacja temperatury. Jest to korekta parametrów ładowania akumulatora, wynikająca ze zmiany temperatury
 • Zdalny czujnik temperatury. Opcjonalny czujnik temperatury jest stosowany w celu zdalnego pomiaru temperatury akumulatora w sytuacji, gdy temperatura otoczenia regulatora może różnić się od temperatury akumulatora
 • Aby ładowanie akumulatora było szybkie, skuteczne i bezpieczne, odbywa się ono w 4 etapach (ładowanie przy wykorzystaniu 100% dostępnej energii słonecznej, ładowanie pulsacyjne, podtrzymujące, wyrównanie)
 • Wybór napięcia znamionowego 12V lub 24V jest dokonywany automatycznie
Wyświetlacz cyfrowy: