Huawei Sun2000-100KTL-M1 to trójfazowy falownik fotowoltaiczny z serii Sun2000, o bardzo dużej mocy wyjściowej wynoszącej 100 kW. Jest przeznaczony  do dużych i komercyjnych instalacji fotowoltaicznych.

Falownik posiada zaawansowane funkcje kontroli mocy, takie jak Maximum Power Point Tracking (MPPT), które pozwalają na optymalizację pracy instalacji w różnych warunkach oświetleniowych. Wyposażony jest w intuicyjny interfejs użytkownika, który umożliwia monitorowanie parametrów pracy oraz wydajności falownika w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, Sun2000-100KTL-M1 posiada funkcje inteligentnej diagnostyki, które pomagają w wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów w systemie fotowoltaicznym. Bezpieczeństwo jest również istotnym elementem falownika Huawei Sun2000-100KTL-M1, który posiada ochronę przed przepięciami, przegrzaniem i przeciążeniem. Zapewnia również możliwość monitorowania zdalnego i integracji z systemami zarządzania energią.