Inwerter Kaco blueplanet 50.0 TL3

Technologia Inwerterów beztranformatorowych
97,5% sprawności CEC
Duży zakres napięcia wejściowego
Pojedynczy albo potrójny model MPP