napisz

Zwiększone dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapowiedziała zwiększone dofinansowania w ramach 4 edycji Programu Mój Prąd. Teraz prosumenci będą mogli otrzymać jeszcze wyższe dotacje  – do 6 tys. zł do instalacji PV oraz 16 tys. zł do magazynu energii.

Do kogo kierowany jest program Mój Prąd?

Mój Prąd  – to jeden z najpopularniejszych programów dofinansowań do OZE w Polsce. Jego celem od początku jest zwiększanie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii, jej magazynowanie oraz zwiększanie efektywności zarządzania na terenie Polski.

Adresatami kolejnej edycji programu w dalszym ciągu pozostają osoby fizyczne, wytwarzające energię na potrzeby własne, których mikroinstalacja fotowoltaiczna podłączona jest do nowego systemu rozliczeń net-billing. Warunkiem do złożenia wniosku jest podpisana umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii.

Co ważne, wszyscy uczestnicy wcześniejszych edycji programu Mój Prąd będą mogli wnioskować o dotacje na nowe elementy wchodzące w zakres projektu.

Ile wyniosą nowe dotacje?

Pieniądze z programu Mój Prąd przysługują na zakup i montaż nowej instalacji, o mocy od 2 do 10 kW, a także na rozszerzenie inwestycji o magazyny energii i systemy zarządzania energią. Dofinansowaniem z programu nie są natomiast objęte rozbudowy czy przebudowy istniejących już systemów PV.

Dodatkowo, należy mieć świadomość, że prosumenci o dane wsparcie finansowe mogą ubiegać się tylko na instalację fotowoltaiczną, która nie została wcześniej objęta dofinansowaniem żadnego innego programu rządowego.

Według zapowiedzi, w ramach 4 edycji programu Mój Prąd, prosumenci będą mogli otrzymać wyższe dofinansowanie. Jakie? Wszystko zależy od wybranej inwestycji, w przypadku:

  1. zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dotacji wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł;
  2. zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii, wsparcie rządowe do inwestycji wyniesie:
  • do mikroinstalacji do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;
  • do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł

Porównując nowe kwoty dotacji można zauważyć, że inwestując w samą instalację PV prosumenci mogą otrzymać dodatkowy 1 000 zł. Natomiast w przypadku magazynu energii dofinansowanie wzrosło z 7 500 zł do 16 000 zł, czyli aż dwukrotnie.

Kiedy można składać wnioski?

Nabór do kolejnej edycji programu Mój Prąd rozpocznie się już 15 grudnia i ma potrwać do wyczerpania przewidzianej puli środków, czyli ok. 350 mln zł. Okres kwalifikowalności wydatków został ustalony na 1 lutego 2020 – 31 grudnia 2023 roku.

Co ważne, wnioskodawcy, którzy otrzymali już wcześniej wypłatę dofinansowania w ramach MP4, nie będą musieli składać dodatkowego wniosku. Po przeliczeniu kosztów kwalifikowanych wypłacona zostanie im różnica, wynikająca ze zwiększenia poziomu dotacji.  

Podsumowanie

Zapowiedziane zwiększenie dofinansowań z programu Mój Prąd ma związek przede wszystkim z pogarszającą się sytuacją gospodarczą, wysoką inflacją oraz pogłębiającym się  kryzysem energetycznym. Z tego względu inwestycja w odnawialne źródła energii aktualnie staje się jeszcze bardziej opłacalna.

Jeśli zastanawiasz się nad kupnem instalacji fotowoltaicznej bądź magazynu energii, pamiętaj, że są to inwestycje, które zawsze się zwrócą w postaci niskich rachunków za prąd. Skorzystaj z usług profesjonalistów, takich jak SunSol. Dobierzemy instalację oraz magazyn tak, by generowały jak największe zyski, zgodnie z net-billingiem, dopełnimy wszystkich formalności i pomożemy wypełnić wnioski o dofinansowania.

 

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapowiedziała zwiększone dofinansowania w ramach 4 edycji Programu Mój Prąd. Teraz prosumenci będą mogli otrzymać jeszcze wyższe dotacje  – do 6 tys. zł do instalacji PV oraz 16 tys. zł do magazynu energii.

Do kogo kierowany jest program Mój Prąd?

Mój Prąd  – to jeden z najpopularniejszych programów dofinansowań do OZE w Polsce. Jego celem od początku jest zwiększanie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii, jej magazynowanie oraz zwiększanie efektywności zarządzania na terenie Polski.

Adresatami kolejnej edycji programu w dalszym ciągu pozostają osoby fizyczne, wytwarzające energię na potrzeby własne, których mikroinstalacja fotowoltaiczna podłączona jest do nowego systemu rozliczeń net-billingWarunkiem do złożenia wniosku jest podpisana umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii.

Co ważne, wszyscy uczestnicy wcześniejszych edycji programu Mój Prąd będą mogli wnioskować o dotacje na nowe elementy wchodzące w zakres projektu.

Ile wyniosą nowe dotacje?

Pieniądze z programu Mój Prąd przysługują na zakup i montaż nowej instalacji, o mocy od 2 do 10 kW, a także na rozszerzenie inwestycji o magazyny energiisystemy zarządzania energiąDofinansowaniem z programu nie są natomiast objęte rozbudowy czy przebudowy istniejących już systemów PV.

Dodatkowo, należy mieć świadomość, że prosumenci o dane wsparcie finansowe mogą ubiegać się tylko na instalację fotowoltaiczną, która nie została wcześniej objęta dofinansowaniem żadnego innego programu rządowego.

Według zapowiedzi, w ramach 4 edycji programu Mój Prąd, prosumenci będą mogli otrzymać wyższe dofinansowanie. Jakie? Wszystko zależy od wybranej inwestycji, w przypadku:

  1. zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV – kwota dotacji wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł;
  2. zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii, wsparcie rządowe do inwestycji wyniesie:
  • do mikroinstalacji do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;
  • do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł

Porównując nowe kwoty dotacji można zauważyć, że inwestując w samą instalację PV prosumenci mogą otrzymać dodatkowy 1 000 zł. Natomiast w przypadku magazynu energii dofinansowanie wzrosło z 7 500 zł do 16 000 zł, czyli aż dwukrotnie.

Kiedy można składać wnioski?

Nabór do kolejnej edycji programu Mój Prąd rozpocznie się już 15 grudnia i ma potrwać do wyczerpania przewidzianej puli środków, czyli ok. 350 mln zł. Okres kwalifikowalności wydatków został ustalony na 1 lutego 2020 – 31 grudnia 2023 roku.

Co ważne, wnioskodawcy, którzy otrzymali już wcześniej wypłatę dofinansowania w ramach MP4, nie będą musieli składać dodatkowego wniosku. Po przeliczeniu kosztów kwalifikowanych wypłacona zostanie im różnica, wynikająca ze zwiększenia poziomu dotacji.  

Podsumowanie

Zapowiedziane zwiększenie dofinansowań z programu Mój Prąd ma związek przede wszystkim z pogarszającą się sytuacją gospodarczą, wysoką inflacją oraz pogłębiającym się  kryzysem energetycznym. Z tego względu inwestycja w odnawialne źródła energii aktualnie staje się jeszcze bardziej opłacalna.

Jeśli zastanawiasz się nad kupnem instalacji fotowoltaicznej bądź magazynu energii, pamiętaj, że są to inwestycje, które zawsze się zwrócą w postaci niskich rachunków za prąd. Skorzystaj z usług profesjonalistów, takich jak SunSol. Dobierzemy instalację oraz magazyn tak, by generowały jak największe zyski, zgodnie z net-billingiem, dopełnimy wszystkich formalności i pomożemy wypełnić wnioski o dofinansowania.

 

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej