napisz

Czyste Powietrze – zmiany w programie

Program Czyste Powietrze rozpoczął się w 2018 roku i ma trwać do końca 2029 roku. Jednak teraz mają zajść zmiany w programie, które ogłosił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Zmiana ma polegać na braku otrzymania dofinansowania na najtańsze pompy ciepła, które są jednocześnie nieefektywne i energochłonne.

Jakie teraz są warunki na otrzymanie dofinansowania? Jakie nastąpiły zmiany w programie? Wszystkich najważniejszych informacji dowiesz się z poniższego artykułu.

ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Celem programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, które są produkowane poprzez użytkowanie starych pieców bądź kotłów. Stare kotły tak zwane „kopciuchy” na paliwa stałe nie spełniają żadnych norm emisji.

NFOŚiGW chce wyłączyć z programu możliwości uzyskania dofinansowania na urządzenia, których dane nie spełniają rzeczywistych parametrów urządzenia. Zamiany są spowodowane pojawieniem się coraz więcej nieuczciwych sprzedawców, którzy zawyżali ceny i czerpali duże zyski z dofinansowania.

Sprowadzali oni tanie urządzenia, które stanowiły konkurencję dla certyfikowanych pomp ciepła. Dodatkowo nie podlegały one żadnym badaniom laboratoryjnym, którym podlegają urządzenia powodujące emisję gazów cieplarnianych.

Do tej pory nie było żadnych wymagań dotyczących zakupionego urządzenia co właśnie ma ulec zmianom. Aktualnie mają zostać wprowadzone dodatkowe wymagania stawiane pompą ciepła, na które będzie można otrzymać dotację z programu Czyste Powietrze.

PARAMETRY POMPY CIEPŁA

Obecnie dotację będą przyznawane wyłącznie na urządzenia, które zostały wpisane na zamkniętą listę Zielonych Urządzeń i Materiałów. Lista ta dotyczy głównie pomp ciepła.

Jeżeli producent będzie chciał wpisać na listę wyprodukowaną pompę ciepła konieczne będzie złożenie przez niego wniosku wraz z raportem z badań wykonanych w akredytowanym laboratorium, które posiada odpowiednie certyfikaty.

Aktualne zmiany mają pomóc tym, którzy planują zakup nowego urządzenia grzewczego, by kupowali je za uczciwą cenę. Ma to pomóc w odróżnieniu wysokiej jakości urządzenia od tych, które nie spełniają właściwych wymogów.

Oto wymaganie jakie będą musiały spełnić pompy ciepła, by móc uzyskać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze:

  • Musi zostać zastosowany naturalny czynnik roboczy,
  • Musi posiadać minimalną sprawność sezonowa dla klimatu chłodniczego,
  • Musi posiadać odpowiednią moc akustyczną,
  • Musi posiadać klasę efektywności energetycznej A++ lub wyższą.

CZYSTE POWIETRZE – URZĄDZENIA

Jak już wspomniano wyżej program Czyste Powietrze zakłada redukcję szkodliwych zanieczyszczeń poprzez wymianę starych i nieefektywnych urządzeń grzewczych na nowe urządzenie, które spełnia normy jakościowe i środowiskowe.

Dofinansowanie można otrzymać na wymianę starego pieca na nowoczesny piec na pellet, pompę ciepła lub kompleksową termomodernizację budynku.

W programie zostały wyodrębnione trzy grupy beneficjentów:

  • Grupa I – dochody nie mogą przekraczać 135 tys. zł rocznie – jest to tzw. podstawowe wsparcie,
  • Grupa II – dochody miesięczne nie mogą wynosić więcej niż 1 894 zł w przypadku jednej osoby w gospodarstwie wielorodzinnym lub 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – jest to tzw. podwyższone wsparcie,
  • Grupa III – dochody miesięczne nie przekraczają 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wielorodzinnym, lub 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym – w tej grupie dofinansowanie jest najwyższe.

Wysokości dopłat do pomp ciepła przedstawiają się w następujący sposób:

  • Do 30 tys. zł – dotacja dotyczy osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł,
  • Do 37 tys. zł – dotyczy osób należących do II grupy beneficjentów.

Za to dla beneficjentów o najniższych dochodach, rząd przewiduje dotację w wysokości 90 – 100%. Ponad to beneficjenci należący do III grupy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 95% wsparcia.

PODSUMOWANIE

Pompy ciepła stanowią największy procent wniosków o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze. Jednak w ostatnim czasie zainteresowanie tymi urządzeniami spadło. Jest to zapewne spowodowane początkowymi wysokimi kosztami oraz niewidomą sytuacją w Polsce z cenami za energię elektryczną.

Powoduje to dezorientację klientów, które urządzenie grzewcze warto wybrać pod kątem kosztów energii. Jednak nie zmienia to faktu, że jeszcze wiele starych kotłów czeka na wymianę na nowoczesne urządzenia grzewcze.

Należy pamiętać, że dofinansowanie można otrzymać zarówno na projekty zakończone jak i te, które są jeszcze w trakcie realizacji oraz na nierozpoczęte projekty. Wnioski o dofinansowanie można składać do końca 2027 roku.

Zastanawiasz się nad własną pompą ciepła? Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami Sunsol, którzy przygotują ofertę na miarę twoich potrzeb. Dodatkowo pomogą w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz zapewnią doradztwo w zakresie zawarcia stosownej umowy, abyś jak najszybciej mógł cieszyć się niezależnością energetyczną dzięki inwestycji w OZE.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej