napisz

Czym są współczynnik COP i SCOP?

Współczynniki COP i SCOP to jedne z podstawowych wartości parametrów, które powinniśmy wziąć pod uwagę przy wyborze pompy ciepła.

Pompa ciepła uważana jest za najbardziej efektywne urządzenie służące do ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej. Czy faktycznie tak jest? Tutaj z pomocą przychodzą współczynniki COP i SCOP.

Czym są współczynniki COP i SCOP? Jak poprawnie je odczytywać? – Wyjaśniamy!

WSPÓŁCZYNNIK COP – CZYM JEST?

Współczynnik COP to Coefficient of Performance, czyli wskaźnik sprawności/efektywności pompy ciepła. Jest to nic innego jak stosunek ilości ciepła dostarczanego do ilości energii elektrycznej, która została wykorzystana przez pompę ciepła. Im wyższa wartość współczynnika COP, tym pompa ciepła jest bardziej efektywna. Np. jeśli COP pompy ciepła wynosi 4 to nasza pompa ciepła potrafi wygenerować 4 kW ciepła przy użyciu 1 kW prądu.

Współczynnika COP warto używać przy porównywaniu pomp ciepła różnych producentów.

WSPÓŁCZYNNIK SCOP – CZYM JEST?

Współczynnik SCOP to Seasonal Coefficient of Performance, czyli sezonowy współczynnik wydajności pompy ciepła. Uwzględnia on zmienność temperatury zewnętrznej i ocenia efektywność pracy pompy ciepła w różnych warunkach atmosferycznych.

Współczynnik SCOP pozwala obliczyć jak dużej ilości energii elektrycznej potrzebuje nasza pompa ciepła w ciągu danego okresu, by zaspokoić nasze indywidualne potrzeby grzewcze.

SCOP jest też potrzebny, by obliczyć koszty eksploatacji pompy ciepła. Jeśli chcemy wiedzieć ile prądu zużyje nasza pompa ciepła możemy skorzystać z następującego wzoru:

Zużycie energii elektrycznej = zapotrzebowanie budynku na ciepło / SCOP

Za to mnożąc otrzymany wynik przez koszt 1 kWh otrzymamy szacowany koszt ogrzewania budynku pompa ciepła.

WSPÓŁCZYNNIK COP I SCOP

Porównując oba współczynniki to SCOP daje bardziej realistyczną ocenę wydajności pompy ciepła w dłuższym okresie, jednocześnie uwzględniając zmiany pogodowe.

Podczas pomiarów COP i SCOP uwzględniane są warunki takie jak temperatura otoczenia, temperatura czynnika chłodniczego i obciążenie. Warto sprawdzić, przy jakiej temperaturze były prowadzone pomiary COP i SCOP. Im niższa temperatura na zewnątrz tym gorszy wynik COP, wynika to z faktu, że sprawność pompy ciepła spada wraz z spadkiem temperatury zewnętrznej.

Jednak nie należy tylko kierować się współczynnikami COP i SCOP. Równie ważna jest także izolacja budynku. Konieczne jest uwzględnienie strat ciepła w naszym domu. Kierując się tylko i wyłącznie wartościami współczynników COP i SCOP ostatecznie wybrana przez nas pompa ciepła może okazać się pompą ciepła o zbyt małej mocy lub o przewymiarowanej mocy.

WYDAJNOŚĆ POMPY CIEPŁA A COP/SCOP

Wydajność pompy ciepła a COP/SCOP możemy podzielić ze względu na dwie zależności:

  •       W zależności od warunków pracy:

Zarówno współczynnik COP i SCOP zależą od temperatury. Wydajność pompy ciepła maleje wraz ze wzrostem różnicy temperatur źródła ciepła a temperaturą ogrzewanej przestrzeni. Innymi słowy im większa różnica temperatur, tym niższy COP lub SCOP. Uwzględnienie temperatury jest bardzo ważne, ponieważ COP może się zmieniać w zależności od temperatury zewnętrznej np. współczynnik COP pompy ciepła może wynosić 4, gdy różnica temperatur wynosi -10 stopni Celsjusza, ale może spaść do 2,5 gdy różnica temperatur wzrośnie do 22 stopni Celsjusza.

  •       W zależności od ogrzewania podłogowego:

Ważne, by nasz dom posiadał odpowiednią izolację termiczną. Jeżeli posiadamy słabą izolację to nasza pompa ciepła będzie pobierać więcej energii elektrycznej do swojej pracy, a ciepło, które zostanie oddane będzie szybko uciekało z budynku.

By ogrzewanie podłogowe działało jak najbardziej efektywnie potrzebna jest odpowiednia grubość wylewki wynosząca co najmniej 8 cm, odpowiedni materiał i izolacja podłogi min. 15 cm styropianu. Potrzebna jest również odpowiednia gęstość osadzonych pętli i średnica rur.

Wszystkie wyżej wymienione elementy mają nieodłączny wpływ na efektywność ogrzewania podłogowego przy pomocy pompy ciepła.

PODSUMOWANIE

Podsumowując współczynniki COP i SCOP są ważnymi wskaźnikami podczas wyboru pompy ciepła. Informują nas o efektywności działania pompy ciepła. Warto pamiętać, że SCOP jest bardziej miarodajnym wskaźnikiem, gdyż odzwierciedla bardziej rzeczywiste oraz zmienne warunki atmosferyczne.

Wysokie wartości współczynników COP i SCOP przyczyniają się do bardziej efektywnego działania naszej pompy ciepła oraz do oszczędności energetycznych.

Myślisz o inwestycji w pompę ciepła? Skontaktuj się z nami – nasi specjaliści, pomogą dobrać odpowiedni rodzaj pompy ciepła, przedstawią projekt oraz przeprowadzą montaż.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej