napisz
SunSol_blog

Świat może osiągnąć 100% energii odnawialnej do 2050 r.

Węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny – to źródła energetyczne, które zdecydowanie zdominowały rynek energetyczny przez ostatnie dwa stulecia. Co prawda,  umożliwiły spektakularny postęp cywilizacyjny, jednak w dłuższej perspektywie czasu wyrządziły gigantyczne, nieodwracalne skutki uboczne. Przede wszystkim mowa tu o zmianie klimatu i ogromnym zanieczyszczeniu powietrza.

Jest jednak światełko w tunelu – postęp technologiczny w sektorze energetycznym stworzył perspektywę utrzymania, a nawet polepszenia jakości życia bez negatywnych konsekwencji dla zdrowia ludzi i planety, w szczególności, pod względem zahamowania zmian klimatu.

Badania nad systemami 100% energii odnawialnej

Nadciągające zagrożenia niesłabnącej zmiany klimatu pobudziły społeczne dyskusje na temat możliwości niskoemisyjnych lub nawet ujemnych pod względem emisji CO2 zrównoważonych systemów energetycznych.

Badania nad systemami 100% energii odnawialnej to stosunkowo nowe zjawisko. Zostało zainicjowane w połowie lat 70., jako katalizator gwałtownego wzrostu cen ropy. Od połowy 2000 roku odnawialne źródła energii szybko przekształciły się w wybitną dziedzinę badawczą obejmującą cały świat. Coraz więcej krajów ustala cele zerowej emisji CO2, w ramach których połączone są wszystkie sektory emitujące i pochłaniające gazy cieplarniane. Analizy te zwykle skutkują wymaganiem, aby system energetyczny był wolny od CO2, a w większości przypadków oznacza to właśnie 100% dostaw energii ze źródeł odnawialnych.

W dzisiejszym świecie zaawansowane koncepcje i metody umożliwiają nakreślenie zoptymalizowanych oraz wydajnych ścieżek przejścia do przyszłości bez użycia paliw kopalnych.

„Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ponad 160 firm z aktywami o wartości 70 bilionów dolarów jest zaangażowanych w dekarbonizację światowej gospodarki, co oznacza stopniowe wycofywanie paliw kopalnych do 2050 roku. Nasze badania wykazały, że dysponujemy technologiami umożliwiającymi wdrożenie globalnego zaopatrzenia w energię odnawialną”, mówi dr Sven Teske, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Technologicznym w Sydney.

Energia ze słońca i wiatru to przyszłość

Energia słoneczna i wiatrowa coraz częściej pojawiają się jako centralne filary zrównoważonego systemu energetycznego. Rezultatem jest wizja przejścia w kierunku gospodarki o ujemnych emisjach netto gazów cieplarnianych, która może ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5° w zrównoważony i opłacalny sposób.

Rola energii słonecznej i wiatrowej może być najsilniejszym wyróżnikiem wśród globalnych analiz systemów 100% OZE. Ostatnie badania wykazały, że czas zwrotu energii z fotowoltaiki osiągnął wartości w zakresie zaledwie 5-7 lat, w zależności od poziomu napromieniowania słonecznego i rodzaju systemów fotowoltaicznych. Co również ważne, w przypadku energii wytwarzanej ze słońca i wiatru, koszty jej wytwarzania są zerowe, w przeciwieństwie do wykorzystywania źródeł nieodnawialnych, takich jak węgiel, gaz, czy ropa, których ceny rosną z roku na rok.

Szybki postęp technologiczny sprawił, że instalacje fotowoltaiczne uległy znacznej poprawie, co wpływa na ich zwiększoną wydajność, a dla właścicieli większą opłacalność. Panele słoneczne charakteryzuje długa żywotność, ponieważ mogą być eksploatowane przez nawet 50 lat! Co więcej, niedawno uchwalone finansowanie badań z Departamentu Energii USA koncentruje się na wydłużeniu żywotności istniejącej fotowoltaiki, dzięki lepszej enkapsulacji i mniejszej degradacji. Krótko mówiąc, nauka wyraźnie pokazuje, że globalne, w 100% odnawialne źródła energii są technicznie i ekonomicznie możliwe.

Magazyny energii to ważny element przy OZE

Proces magazynowania energii w skrócie, polega na przechowywaniu oraz przekształceniu energii elektrycznej z dostępnego źródła w inną formę, którą w razie potrzeby można zamienić na energię elektryczną.

Technologie magazynowania energii, wcale nie są czymś nowym, znane są od dziesięcioleci, jednak pogłębiający się kryzys klimatyczny sprawił, że ludzie zaczęli patrzeć na nie z nieco innej perspektywy.

Magazynowanie energii jest ważnym elementem systemów 100% OZE, zwłaszcza przy wykorzystaniu dużego udziału zmiennych źródeł, takich jak energia słoneczna oraz wiatrowa i może przybierać różne formy, zapewniając wydajne, krótkoterminowe przechowywanie.

OZE w Polsce

Aktualnie Polska w produkcji energii elektrycznej z OZE zbliża się do 10%. System energetyczny w naszym kraju działa naprawdę bardzo sprawie, dlatego z roku na rok przewiduje się zwiększanie udziału wszystkich rodzajów zielonej energii.

W polskim społeczeństwie stopniowo zanika bariera ekonomiczna dla OZE – w wielu przypadkach energia uzyskana z odnawialnych źródeł jest po porostu tańsza. Jednocześnie pokonujemy w naszym kraju technologiczne ograniczenia, co wynika m.in. ze zmian modelu rynku energii elektrycznej. Dzięki tym działaniom przewiduje się, że w 2050 Polska ma szansę osiągnąć nawet 90% w produkcji energii z OZE.

Podsumowanie

Nie ma wątpliwości, że dojście do 100% OZE w ciągu następnych 30 lat będzie ogromnym wyzwaniem. Jednak wizja całkowitej dekarbonizacji sektora energetycznego staje się coraz wyraźniejsza i  w dłuższej perspektywie aktywna kontrola stężenia CO2 w atmosferze może stać się koniecznością.

Początkowo badania systemów 100% energii odnawialnej spotkały się z silnym sceptycyzmem. Teraz czołowi badacze połączyli swoje poglądy. Najistotniejszym wnioskiem płynącym z większości tego typu badań, jest to, że systemy 100% OZE mogą zasilać całą energię we wszystkich regionach świata przy niskich kosztach. W związku z tym nie musimy w przyszłości polegać na paliwach kopalnych.

„Technologie już tam są. Przedstawione istotne dowody są już również dowodami empirycznymi w kilku regionach i krajach. Umiejętność wykorzystania synergii w zakresie efektywności energetycznej, elektryfikacji, ciepłownictwa i elektropaliw jest z pewnością udowodniona. Teraz decydenci muszą powstrzymać wszystkie nowe inwestycje w paliwa kopalne i skupić się na tworzeniu inteligentnych systemów energetycznych opartych na energii odnawialnej”, mówi Brian V. Mathiesen z Uniwersytetu Aalborg w Danii.

OZE TO PRZYSZŁOŚĆ – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ.

Jesteś zainteresowany własną instalacją fotowoltaiczną, magazynem energii, pompą ciepła? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami SunSol – przygotują spersonalizowaną ofertę na miarę twoich potrzeb.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej