napisz

Schemat instalacji solarnej – przykład

Aby osiągnąć optymalne rezultaty oraz zapewnić bezpieczeństwo i opłacalność finansową inwestycji, ważne jest, aby przed rozpoczęciem inwestycji przygotować projekt systemu fotowoltaicznego.

Projekt ten pozwala na precyzyjne zaplanowanie i kontrolę całego procesu montażu. Dodatkowo ułatwia planowanie rozbudowy, uwzględniając możliwość przyszłej rozbudowy systemu.

Projekt ten zapewnia także wytyczne i wskazówki dla zespołów instalacyjnych, dzięki którym proces instalacji będzie szybszy i łatwiejszy. Dzięki temu unikniemy błędów i zapewnimy profesjonalne wykonanie oraz długą żywotność swojego systemu.

W tym artykule przedstawimy przykładowy schemat instalacji solarnej oraz wyjaśnimy różnice między instalacją fotowoltaiczną a kolektorami słonecznymi. Zapraszamy!

CZYM SĄ INSTALACJE SOLARNE?

Instalacje solarne to zespół urządzeń, które umożliwiają przekształcanie energii słonecznej w energię elektryczną/cieplną.

Do ogrzania ciepłej wody użytkowej w naszych domach mogą służyć kolektory słoneczne. Przekształcają one energię słoneczną w energię cieplną, która następnie służy do ogrzania ciepłej wody użytkowej. Jest to idealne wsparcie dla istniejących już systemów podgrzewania wody.

Drugim systemem solarnym są panele fotowoltaiczne, które wykorzystują zjawisko fotowoltaiczne do przekształcanie energii słonecznej w energię elektryczną. Wyprodukowana energia trafia do falownika, gdzie następuje zmiana prądu stałego na zmienny, którego możemy używać swobodnie w domu.

PANELE SŁONECZNE A KOLEKTORY SŁONECZNE – CZYM SIĘ RÓŻNIĄ?

Należy umieć odróżnić panele fotowoltaiczne od kolektorów słonecznych. W internecie te pojęcia są używane naprzemiennie, choć są to zupełnie inne instalacje.

Dzięki kolektorom słonecznym możliwe jest pozyskanie ciepła z energii słonecznej. Jest to możliwe za pomocą absorberów. Istnieją dwie konstrukcje – próżniowa i płaska. Przyjmują one promieniowanie i akomodują ciepła, które zostaje przekazane do płynu roboczego, zazwyczaj glikolu. Następnie zostaje przekazana do dalszej części instalacji, która odbiera z niej energię cieplną

Z kolei panele fotowoltaiczne mają za zadanie pozyskać z promieniowania słonecznego energię elektryczną. Dzieje się to za pomocą kryształów krzemu, które odbierają promieniowanie. Warto pamiętać, że panele fotowoltaiczne idealnie współgrają z innymi systemami np. pompą ciepła, która służy do podgrzania ciepłej wody użytkowej i pomieszczeń w naszym domu.

Obie instalacje są mocno uzależnione od nasłonecznienia danego miejsca. Ilość pozyskanej energii elektrycznej bądź cieplnej jest silnie powiązana z mocą naszego systemu. Im większa moc instalacji solarnej tym więcej energii uda nam się wyprodukować.

SCHEMAT INSTALACJI SOLARNEJ

Poniżej przedstawimy oraz omówimy schemat instalacji solarnych: kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych.

Kolektory słoneczne

Jak możemy zauważyć na powyższym rysunku kolektory słoneczne składają się z:

  •       Odpowietrznika – służy on do usunięcia powietrza z instalacji podczas napełniania i w trakcie użytkowania.
  •       Rury – zazwyczaj są wykonane z miedzi, elastycznej stali nierdzewnej. Prowadzone są od kolektorów słonecznych do zbiornika ciepłej wody użytkowej. Są pokryte izolacja, która powinna być odporna do temperatury 170ᵒC.
  •       Grupa pompowa – są to zmontowane fabryczne elementy wyposażenia instalacji, które znajdują się w izolowanej cieplnie obudowie.
  •       Armatura napełniająca – jest to nic innego jak zestaw zaworów, które umożliwiają płukanie i napełnianie płynem roboczym instalacji.
  •       Kolektory słoneczne – Urządzenie zamieniające energię słoneczną na ciepło. Energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną w ciekłym lub gazowym nośniku ciepła.

Panele fotowoltaiczne

W skład instalacji fotowoltaicznej wchodzą:

  •       Panele fotowoltaiczne – jest to bardzo ważny, kluczowy element każdej instalacji fotowoltaicznej. Każdy panel składa się z pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego, połączonych ze sobą w jeden moduł. Panele wykonane są z kryształów krzemu lub innego półprzewodnika, dzięki czemu mogą pochłaniać światło słoneczne. Warto stawiać na jak najlepszych producentów, którzy oferują najnowocześniejsze rozwiązania.
  •       Inwerter – jest to serce instalacji fotowoltaicznej. Przekształca on prąd stały (DC) na prąd zmienny (AC). Jest to konieczne, ze względu na fakt, że każde urządzenie w naszym domu działa na prąd zmienny. Wybór odpowiedniego falownika nie należy do najprostszych, dlatego też w tej kwestii zdać się na wiedzę wykwalifikowanych specjalistów, którzy pomogą w podjęciu najlepszej decyzji.
  •       Konstrukcje wsporcze modułów – służą do zamocowania paneli. Są to stalowe bądź aluminiowe szyny, które pozwalają na odpowiednie ułożenie paneli i tym samym zapewniają wyższą wydajność całego systemu.
  •       Okablowanie i zabezpieczenia

PODSUMOWANIE

Chcąc wdrożyć mikroinstalację fotowoltaiczną należy przygotować jej projekt. Przed rozpoczęciem budowy należy zaprojektować następujące elementy: typ i liczbę modułów PV, sposób podłączenia, liczbę łańcuchów,  dobrać zabezpieczenie strony DC i AC, oraz przekrój kabla po stronie AC i DC wygląda następująco: dobór falownika, rodzaj podłączenia do sieci AC, rodzaj okablowania. Większość  tych elementów zawarta jest w schematach mikroinstalacji fotowoltaicznych, które stanowią podstawę całej dokumentacji. Jednocześnie planowanie elektryczne jest niezbędnym systemem raportowania mikroinstalacji do elektrowni.

SunSol zależy nam, aby klienci byli w pełni zadowoleni z usługi, dlatego każdy montaż poprzedzony jest wykonaniem projektu instalacji. Klienci mogą dzięki temu podjąć świadome decyzje inwestycyjne.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej