napisz

Mały Trójpak Energetyczny

Dnia 11 września 2013 roku wszedł w życie tzw. Mały Trójpak Energetyczny. Poniżej przedstawiamy ułatwienia, jakie wprowadził dla osób chcących zainstalować przydomową instalację fotowoltaiczną o mocy do 40 kW, czyli tzw. mikroinstalację:

 • Brak opłaty przyłączeniowej dla instalacji PV.
 • Zgłoszenie przyłączenia systemu fotowoltaicznego zamiast występowania o warunki przyłączenia, jeżeli moc systemu jest mniejsza od aktualnej mocy przyłączeniowej budynku.
 • Kosztem montażu licznika dwukierunkowego obarczony jest lokalny operator.
 • Nadmiar energii elektrycznej sprzedawany jest po 80% średniej ceny energii z roku poprzedniego.
 • Potrzeba przedstawiania jedynie tytułu prawnego do posiadanej nieruchomości.
 • Instalacja fotowoltaiczna zwolniona jest z obowiązku posiadania pozwolenia na budowę.
 • Osoba posiadająca instalacje fotowoltaiczną chcąc odsprzedawać nadwyżkę prądu nie musi posiadać działalności gospodarczej.

Pełna treść Małego Trójpaku Energetycznego

Dnia 11 września 2013 roku wszedł w życie tzw. Mały Trójpak Energetyczny. Poniżej przedstawiamy ułatwienia, jakie wprowadził dla osób chcących zainstalować przydomową instalację fotowoltaiczną o mocy do 40 kW, czyli tzw. mikroinstalację:

 • Brak opłaty przyłączeniowej dla instalacji PV.
 • Zgłoszenie przyłączenia systemu fotowoltaicznego zamiast występowania o warunki przyłączenia, jeżeli moc systemu jest mniejsza od aktualnej mocy przyłączeniowej budynku.
 • Kosztem montażu licznika dwukierunkowego obarczony jest lokalny operator.
 • Nadmiar energii elektrycznej sprzedawany jest po 80% średniej ceny energii z roku poprzedniego.
 • Potrzeba przedstawiania jedynie tytułu prawnego do posiadanej nieruchomości.
 • Instalacja fotowoltaiczna zwolniona jest z obowiązku posiadania pozwolenia na budowę.
 • Osoba posiadająca instalacje fotowoltaiczną chcąc odsprzedawać nadwyżkę prądu nie musi posiadać działalności gospodarczej.

Pełna treść Małego Trójpaku Energetycznego

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej