napisz

Przejście na taryfę dynamiczną – co z dotychczasową umową?

Aby móc skorzystać z dynamicznych taryf za energię elektryczną dostępnych dla odbiorców końcowych  od sierpnia 2024 r., należy rozwiązać lub uzupełnić istniejące umowy na dostawy energii elektrycznej.

Czym różni się ona od obowiązujących obecnie planów cenowych? Jakie korzyści płyną z taryfy dynamicznej? Wszystkich najważniejszych informacji dowiesz się z poniższego artykułu. Zapraszamy!

TARYFA DYNAMICZNA

Aktualne stawki za energię elektryczną zakładają, że płacimy za 1 kWh energii elektrycznej. Ceny ustalane są z góry przez Urząd Regulacji Energetyki. W 2023 roku cena ta wynosiła nieco ponad 1 zł za 1 kWh energii elektrycznej. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w 2022 roku było to 0,77 zł/kWh.

Taryfa dynamiczna to zupełnie inne rozwiązanie, które  będzie obowiązywać polskich odbiorców energii elektrycznej od 2024 roku.

taryfach dynamicznych ceny energii elektrycznej ustalane są godzinowo na Towarowej Giełdzie Energii. W praktyce oznacza to, że im niższa jest cena energii elektrycznej, jaką trzeba zapłacić na giełdzie w danym czasie, tym niższą cenę płaci odbiorca. Jeśli stawka godzinowa jest wyższa, odbiorca końcowy również musi zapłacić więcej. Dzięki temu indywidualni odbiorcy mogą regulować swoje faktury. Jak? Jeśli ceny energii elektrycznej są niższe przy dynamicznym planie taryfowym, konsumenci mogą zaplanować na przykład włączenie pralki lub innych urządzeń zużywających energię elektryczną o określonych porach.

W rezultacie wszystkie przedsiębiorstwa odczują znaczną obniżkę rachunków za energię elektryczną. Taryfy dynamiczne dostępne są dla klientów, którzy zużywają co najmniej 5 MWh miesięcznie. W praktyce oznacza to, że dotyczy to osób, które płacą rachunek za prąd na kwotę około 5000 zł. Zmiany regulacyjne umożliwią jednak korzystanie z dynamicznych planów cenowych również klientom prywatnym. Warunkiem jest „inteligentny” licznik, który dokonuje zdalnych odczytów. Dlaczego? Jest to konieczne, ponieważ taryfy dynamiczne wymagają ciągłego odczytu pomiarów.

W JAKICH GODZINACH PRĄD JEST TAŃSZY?

Skoro już wiesz, czym jest taryfa dynamiczna, warto sprawdzić, jak opłacalna jest ona w porównaniu do standardowych cen. Obecnie obowiązuje taryfa G11 lub G12. Ceny energii różnią się w zależności od dostawcy. Zakładając jednak, że Twoje średnie roczne zużycie energii elektrycznej wynosi 50 MWh, Twój rachunek za energię elektryczną wyniesie w przybliżeniu:

  • 22 600 zł za stawkę klasyczną,
  • 14 800 zł za plan dynamiczny.

W porównaniu do najpopularniejszej obecnie taryfy G12, możemy zaoszczędzić aż 7800 zł rocznie. Tak duża różnica poziomów wynika z faktu, że jak sama nazwa wskazuje, ceny energii w tej taryfie są dynamiczne i zmieniają się co chwilę. Monitorując wahania, możemy zaplanować zużycie energii tak, aby największe zużycie miało miejsce w okresach, gdy stawki są najniższe. To skutecznie zmniejsza końcowy rachunek za energię elektryczną.

Jak można sprawdzić, w której porze dnia moje rachunki za prąd są tańsze? Można tego dokonać na stronie internetowej Polskich Sieci Energetycznych. Dzięki temu możemy zaplanować swoje zużycie analizując dane z poprzednich okresów rozliczeniowych. Przykładowo 13 listopada 2023 roku o godzinie 5:00 zł cena  1 MWh wynosiła 374,32 zł, natomiast o godzinie 17:00 zł było to 642,11 zł. Korzystając z tych informacji, możesz zaplanować włączenie najbardziej energochłonnych urządzeń np. pralki na godziny poranne.

Rozważając sposób funkcjonowania tego systemu taryfowego, ważną perspektywą jest rozwój magazynów energii. Dynamiczne systemy cenowe otwierają możliwość magazynowania energii elektrycznej, gdy ceny są niskie i wykorzystywania jej na giełdach energii, gdy ceny rosną.

Korzystanie z taryfy dynamicznej daje zarówno firmom, jak i osobom prywatnym możliwość bardziej precyzyjnej kontroli kosztów energii elektrycznej. Wysokość rachunku uzależniona jest wyłącznie od decyzji odbiorcy końcowego, który samodzielnie decyduje kiedy i po jakiej cenie zakupi energię elektryczną w oparciu o aktualne dane rynkowe. Dlatego warto rozważyć to rozwiązanie.

ZERWANIE DOTYCHCZASOWEJ UMOWY – KOGO DOTKNĄ KARY?

W przypadku odbiorców końcowych związanych umowami na dostawy energii korzystanie z taryfy dynamicznej wiąże się z koniecznością łączenia umów. Zakłada się także, że część odbiorców może chcieć rozwiązać dotychczasowe umowy na dostawy energii elektrycznej. Osoby pracujące na umowach na czas określony mogą uznać tę sytuację za bardziej komfortową. Ważne jest, aby konsumenci byli informowani o możliwych konsekwencjach naruszenia umowy i aby otrzymywali wsparcie w podejmowaniu decyzji, które  najlepiej odpowiadają ich potrzebom i sytuacji.

PODSUMOWANIE

Wprowadzenie taryf dynamicznych to kolejny krok w rozwoju magazynów energii w Polsce. Korzystając z tych urządzeń wraz z taryfą dynamiczną, będziemy mogli jeszcze bardziej zaoszczędzić na rachunkach za energię elektryczną. Jak? Systemy magazynowania energii automatycznie pobierają energię w tańszych okresach i „oddają ją”, gdy ceny energii elektrycznej rosną.

Stosowanie dynamicznych taryf energetycznych niesie ze sobą znaczne korzyści, zwłaszcza poprzez zwiększoną elastyczność i bezpieczeństwo systemów energetycznych.

Jeśli chcesz zoptymalizować swój system ogrzewania i cieszyć się oszczędnościami energetycznymi dzięki pompie ciepła, SunSol ma dla Ciebie idealne rozwiązania. Nasza firma specjalizuje się nie tylko w doborze, ale także w profesjonalnym montażu pomp ciepła, dopasowanych do Twoich indywidualnych potrzeb.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej