napisz

Rola magazynów energii w inteligentnych sieciach energetycznych.

Sieć dystrybucyjna w niedalekiej przyszłości będzie musiała przejść radykalną transformację w kierunku nowoczesnej i praktycznej struktury jako inteligentna sieć energetyczna, inaczej mówiąc smart grid.

W inteligentnej sieci energetycznej  zintegrowane dystrybucyjne zasoby energii, w tym wytwarzanie rozproszone i systemy magazynowania energii staną się głównymi komponentami systemu.

Zmiana ta ma wpłynąć na ustabilizowanie sieci energetycznej oraz na zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa.

Jaka jest rola magazynów energii w inteligentnych sieciach energetycznych? O tym w dalszej części artykułu. Zapraszamy!

ROLA MAGAZYNÓW ENERGII W SYSTEMIE PRZEMYSŁOWYM

Istniejąca infrastruktura sieci elektroenergetycznej, zbudowana dużym kosztem inwestycyjnym, znajduje się obecnie pod presją zwiększenia jej efektywności i wydajności. Rośnie presja, aby uzyskać więcej usług w sieci energetycznej bez konieczności dużych inwestycji.

Ograniczeniem technicznym jest to, że energia przepływa w czasie rzeczywistym od generatora do odbiorcy końcowego bez magazynowania energii, ponieważ do zaspokojenia zapotrzebowania i utrzymania stabilności systemu wymagane są stałe dostawy.

Magazynowanie energii w porównaniu z „tradycyjnymi” możliwościami dostaw energii powinna wpłynąć pozytywnie na korzyści ekonomiczne dla systemu energetycznego.

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej modernizują swoją obecną infrastrukturę, aby uczynić ją inteligentniejszą. Oznacza to wdrażanie zaawansowanych technologii, narzędzi i technik, które pomogą sieci energetycznej działać wydajniej, niezawodnie, czysto i  ekonomicznie. Istotą inteligentnej sieci jest system magazynowania energii.

MAGAZYNY ENERGII DO SIECI ENERGETYCZNEJ

Przewiduje się, że systemy magazynowania energii umożliwią zastosowanie technologii dla inteligentnych sieci, w tym aktywnego zarządzania zasobami  sieci, elastyczności sieci, poprawy jakości energii, samonaprawy i odporności. Ponadto systemy magazynowania energii są istotnym elementem integracji Odnawialnych Źródeł Energii.

Inne zastosowania systemów magazynowania energii obejmują mikrosieci i elektryfikację obszarów odległych, gdzie systemy magazynowania energii są wdrażane w celu zminimalizowania zależności od  zasilania sieciowego.

Planując wprowadzenie magazynów energii do sieci dystrybucyjnej, bierze się pod uwagę takie czynniki, jak wartość bieżąca  netto magazynów energii, koszty utrzymania, koszty przerw, modernizacji systemu, opłaty za straty energii, aby określić wykonalność inwestycji i jej konsekwencje.

Magazynowanie energii może również usprawnić inne poziomy łańcucha wartości energii elektrycznej, na przykład zmniejszyć potrzebę okresowego wytwarzania energii elektrycznej i zwiększyć średnią moc wytwórczą.

Magazynowanie energii poprawia również ogólną efektywność łańcucha, zmniejszając jednocześnie wykorzystanie kosztownych jednostek obciążenia szczytowego, zmniejszając przeciążenie sieci oraz łagodząc wahania napięcia i częstotliwości w celu poprawy niezawodności i bezpieczeństwa sieci energetycznej.

FUNKCJA MAGAZYNÓW ENERGII W GENERACJI ROZPROSZONEJ

Magazynowanie energii służy do utrzymania równowagi systemu, gdy po południu ilość energii słonecznej spada z powodu wytwarzania jej z Odnawialnych Źródeł Energii, takich jak panele fotowoltaiczne lub turbiny wiatrowe, lub gdy prędkość wiatru spada poniżej oczekiwanego poziomu.

 Zapewnia elastyczność, której potrzebujemy. Zmniejsza to obciążenia wynikające ze zwiększonego zapotrzebowania na konwencjonalne generatory wykorzystujące nieodnawialne źródła energii, do których należą między innymi węgiel kamienny, węgiel brunatny i  gaz ziemny.

Wprowadzenie magazynów energii mogłoby pozytywnie wpłynąć na sektor energetyczny ogrzewania/chłodzenia oraz wesprzeć infrastrukturę szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych.

PODSUMOWANIE

Przechowywanie energii może stanowić opłacalną alternatywę dla kosztownych inwestycji w badania i rozwój, wspierając najwyższą wydajność tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

Warto pamiętać, że inwestując w Odnawialne Źródła Energii takie jak panele fotowoltaiczne, pompy ciepła czy właśnie magazyny energii dbamy o środowisko oraz zmniejszamy emisję szkodliwych gazów do atmosfery.

Jeśli chcesz zacząć oszczędzać i inwestować w przyszłość – skontaktuj się z naszymi specjalistami z SunSol i przekonaj się, że warto.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej