napisz

Dlaczego warto inwestować w magazyny energii?

Dlaczego warto inwestować w magazyny energii?

W ciągu 10 minut słońce dostarcza na ziemię tyle energii, ile zużywamy na globie w ciągu roku. Zatem mamy nad sobą potężne źródło energetyczne, którego nie jesteśmy w stanie wyczerpać. Na obecnym poziomie technologii Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) przetworzenie i wykorzystanie tego potencjału energetycznego nie jest już problemem. Instalacja fotowoltaiczna jest w stanie praktycznie w 100% pokryć zapotrzebowanie energetyczne w gospodarstwie domowym czy zakładzie produkcyjnym, a nawet wytworzyć nadwyżki energii, które mogą zostać zmagazynowane.

Czym są magazyny energii i jak działają?

Magazyn energii pozwala ma przechowywanie nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację pv, które potem można wykorzystać w okresach deficytów energetycznych. W ten sposób nadwyżki mogą być użyte w okresach większej konsumpcji prądu, gdy instalacja pv produkuje mniej energii elektrycznej albo w czasie, kiedy w ogóle tej energii nie produkuje, np. nocą.

Najczęstsze sposoby magazynowania energii to:

  1. Magazynowanie energii u operatora energetycznego. Program Prosument umożliwia oddawanie nadwyżek do zakładu energetycznego i ich odbieranie w okresie deficytu w wymiarze: 80% zgromadzonej energii elektrycznej w ciągu roku dla instalacji do 10 kWp oraz 70% zgromadzonej energii elektrycznej dla instalacji od 10 do 50 kWp.
  2. Energia skumulowana w bateriach lub akumulatorach.

Magazynowanie energii obecnie to już konieczność

Dynamiczny rozwój rynku OZE powoduje, że ilość produkowanej zielonej energii z roku na rok dynamicznie wzrasta. Wraz z powstawaniem nowych instalacji OZE, zwiększa się ilość produkowanej zielonej energii, którą trzeba przesłać i zagospodarować. Zaczyna już być zauważalna potrzeba stabilizacji sieci i konieczność eliminowania strat powstałych przy przesyle i ciągłego inwestowania w rozproszoną infrastrukturę energetyczną. Staje się to problemem dla samych operatorów energetycznych, którzy muszą ponosić koszty tych inwestycji. Ponadto źródła OZE takie jak PV i wiatr są niesterowalne, a popyt energii elektrycznej musi się równać podaży, aby sieć była stabilna. Oznacza to, że na konieczność stabilizowania sieci wpływa właśnie nieprzewidywalność zielonej energii.

Dodatkowo rozwój transportu opartego na energii elektrycznej może w znaczny sposób przeciążyć obecną infrastrukturę energetyczną i zdestabilizować system przesyłania energetycznego (system przesyłowy), który obecnie funkcjonuje. W dużej mierze może odbić się na rozwoju innych gałęzi gospodarki.

Z tego wszystkiego wypływa jeden wniosek: w niedalekiej przyszłości tworzenie magazynów energii stanie się już koniecznością, aby sieć energetyczna mogła stabilnie funkcjonować.

Zalety magazynowanie energii przez prosumenta

Obecny system produkcji energii we własnym gospodarstwie domowym, rolnym lub zakładzie pracy przy wykorzystaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych (do 50 kWp) pozwala na oddawanie nadwyżek energii elektrycznej do zakładu energetycznego. Wartość kWh, jaką możemy odebrać z sieci, jest pomniejszona o 20% (dla instalacji do 10 kWp) lub 30% (dla instalacji od 10 do 50 kWp). Zatem, aby instalacja pokrywała nasze zapotrzebowanie energetyczne, musi być ona nieco przewymiarowana. Na tę chwilę ten sposób idealnie się sprawdza, ale w miarę jak będziemy zużywali więcej energii, np. do ładowania własnego samochodu lub ogrzewania domu, to będziemy chcieli ją w 100% wykorzystać na własne potrzeby. Wtedy przydomowy magazyn energii spełni nasze oczekiwania.

Co jeszcze zyskujemy dzięki przechowywaniu wyprodukowanej energii:

  •  jesteśmy całkowicie niezależni od zakładu energetycznego. Nie obowiązują nas prawa, przepisy i ewentualne podwyżki przesyłu i magazynowania energii u operatora. W miarę jak ilość produkowanej energii z OZE będzie rosła, to system buforowania jej u operatora energetycznego może zostać w dużej mierze przeciążony. Co będzie skutkowało tym, że sam zakład energetyczny, kosztami modernizacji infrastruktury sieci, może obciążyć obecnych Prosumentów,
  • co roku klęski żywiołowe (wichury, burze, powodzie) powodują zrywanie sieci energetycznych, co powoduje długie przerwy (nieraz kilkudniowe) w dostawie prądu. Własny magazyn energii pozwala na elastyczność energetyczną i uniezależnienie się od awarii sieci zewnętrznej.

Magazynowanie energii dla Przedsiębiorstw

Przechowywanie energii elektrycznej jest szczególnie istotne dla przedsiębiorstw posiadających instalacje fotowoltaiczne powyżej 50 kWp. Zgodnie z obecnym prawem nie mogą one funkcjonować na zasadach Prosumenta. Takie przedsiębiorstwa odsprzedają zatem nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci po cenach o wiele niższych od cen jej zakupu.

Zakłady produkcyjne pracujące w systemie zautomatyzowanego procesu produkcyjnego, borykają się z częstymi zakłóceniami sieci elektroenergetycznej, spowodowanymi m.in. awariami lub zjawiskami atmosferycznymi. Krótkotrwałe przerwy w dostawie prądu w trakcie nieprzerwanego procesu produkcyjnego generują ogromne koszty. Firmy ratują się przed takimi awariami, stosując systemy UPS lub agregaty prądotwórcze. Rozwój technologii magazynowania energii otwiera dla nich możliwości zabezpieczenia się przed przerwami w dostawie prądu, a nawet całkowite uniezależnienie się od zakładu energetycznego – dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii.

Podsumowanie

Magazyny energii służą nie tylko producentom zielonej energii, ale też podmiotom pobierającym energię z zakładu energetycznego jako bufor zabezpieczający ich potrzeby energetyczne w razie przerwy w dostawie energii.

Obecnie dynamiczny rozwój technologii magazynowania energii pozwala na wykorzystanie jej w 100% do użytku własnego. Cele polityki Unii Europejskiej nakierowane na rozwój produkcji energii z OZE sprzyjają tworzeniu i wdrażaniu przestrzeni dla magazynowania wyprodukowanej energii. Tym bardziej że jej przechowywanie staje się kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego i dalszego rozwoju energii odnawialnej. Z tego też względu w niedalekiej przyszłości te technologie będą coraz bardziej wydajne i dostępne na każdą kieszeń.

Dlaczego warto inwestować w magazyny energii?

W ciągu 10 minut słońce dostarcza na ziemię tyle energii, ile zużywamy na globie w ciągu roku. Zatem mamy nad sobą potężne źródło energetyczne, którego nie jesteśmy w stanie wyczerpać. Na obecnym poziomie technologii Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) przetworzenie i wykorzystanie tego potencjału energetycznego nie jest już problemem. Instalacja fotowoltaiczna jest w stanie praktycznie w 100% pokryć zapotrzebowanie energetyczne w gospodarstwie domowym czy zakładzie produkcyjnym, a nawet wytworzyć nadwyżki energii, które mogą zostać zmagazynowane.

Czym są magazyny energii i jak działają?

Magazyn energii pozwala ma przechowywanie nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację pv, które potem można wykorzystać w okresach deficytów energetycznych. W ten sposób nadwyżki mogą być użyte w okresach większej konsumpcji prądu, gdy instalacja pv produkuje mniej energii elektrycznej albo w czasie, kiedy w ogóle tej energii nie produkuje, np. nocą.

Najczęstsze sposoby magazynowania energii to:

  1. Magazynowanie energii u operatora energetycznego. Program Prosument umożliwia oddawanie nadwyżek do zakładu energetycznego i ich odbieranie w okresie deficytu w wymiarze: 80% zgromadzonej energii elektrycznej w ciągu roku dla instalacji do 10 kWp oraz 70% zgromadzonej energii elektrycznej dla instalacji od 10 do 50 kWp.
  2. Energia skumulowana w bateriach lub akumulatorach.

Magazynowanie energii obecnie to już konieczność

Dynamiczny rozwój rynku OZE powoduje, że ilość produkowanej zielonej energii z roku na rok dynamicznie wzrasta. Wraz z powstawaniem nowych instalacji OZE, zwiększa się ilość produkowanej zielonej energii, którą trzeba przesłać i zagospodarować. Zaczyna już być zauważalna potrzeba stabilizacji sieci i konieczność eliminowania strat powstałych przy przesyle i ciągłego inwestowania w rozproszoną infrastrukturę energetyczną. Staje się to problemem dla samych operatorów energetycznych, którzy muszą ponosić koszty tych inwestycji. Ponadto źródła OZE takie jak PV i wiatr są niesterowalne, a popyt energii elektrycznej musi się równać podaży, aby sieć była stabilna. Oznacza to, że na konieczność stabilizowania sieci wpływa właśnie nieprzewidywalność zielonej energii.

Dodatkowo rozwój transportu opartego na energii elektrycznej może w znaczny sposób przeciążyć obecną infrastrukturę energetyczną i zdestabilizować system przesyłania energetycznego (system przesyłowy), który obecnie funkcjonuje. W dużej mierze może odbić się na rozwoju innych gałęzi gospodarki.

Z tego wszystkiego wypływa jeden wniosek: w niedalekiej przyszłości tworzenie magazynów energii stanie się już koniecznością, aby sieć energetyczna mogła stabilnie funkcjonować.

Zalety magazynowanie energii przez prosumenta

Obecny system produkcji energii we własnym gospodarstwie domowym, rolnym lub zakładzie pracy przy wykorzystaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych (do 50 kWp) pozwala na oddawanie nadwyżek energii elektrycznej do zakładu energetycznego. Wartość kWh, jaką możemy odebrać z sieci, jest pomniejszona o 20% (dla instalacji do 10 kWp) lub 30% (dla instalacji od 10 do 50 kWp). Zatem, aby instalacja pokrywała nasze zapotrzebowanie energetyczne, musi być ona nieco przewymiarowana. Na tę chwilę ten sposób idealnie się sprawdza, ale w miarę jak będziemy zużywali więcej energii, np. do ładowania własnego samochodu lub ogrzewania domu, to będziemy chcieli ją w 100% wykorzystać na własne potrzeby. Wtedy przydomowy magazyn energii spełni nasze oczekiwania.

Co jeszcze zyskujemy dzięki przechowywaniu wyprodukowanej energii:

  •  jesteśmy całkowicie niezależni od zakładu energetycznego. Nie obowiązują nas prawa, przepisy i ewentualne podwyżki przesyłu i magazynowania energii u operatora. W miarę jak ilość produkowanej energii z OZE będzie rosła, to system buforowania jej u operatora energetycznego może zostać w dużej mierze przeciążony. Co będzie skutkowało tym, że sam zakład energetyczny, kosztami modernizacji infrastruktury sieci, może obciążyć obecnych Prosumentów,
  • co roku klęski żywiołowe (wichury, burze, powodzie) powodują zrywanie sieci energetycznych, co powoduje długie przerwy (nieraz kilkudniowe) w dostawie prądu. Własny magazyn energii pozwala na elastyczność energetyczną i uniezależnienie się od awarii sieci zewnętrznej.

Magazynowanie energii dla Przedsiębiorstw

Przechowywanie energii elektrycznej jest szczególnie istotne dla przedsiębiorstw posiadających instalacje fotowoltaiczne powyżej 50 kWp. Zgodnie z obecnym prawem nie mogą one funkcjonować na zasadach Prosumenta. Takie przedsiębiorstwa odsprzedają zatem nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci po cenach o wiele niższych od cen jej zakupu.

Zakłady produkcyjne pracujące w systemie zautomatyzowanego procesu produkcyjnego, borykają się z częstymi zakłóceniami sieci elektroenergetycznej, spowodowanymi m.in. awariami lub zjawiskami atmosferycznymi. Krótkotrwałe przerwy w dostawie prądu w trakcie nieprzerwanego procesu produkcyjnego generują ogromne koszty. Firmy ratują się przed takimi awariami, stosując systemy UPS lub agregaty prądotwórcze. Rozwój technologii magazynowania energii otwiera dla nich możliwości zabezpieczenia się przed przerwami w dostawie prądu, a nawet całkowite uniezależnienie się od zakładu energetycznego – dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii.

Podsumowanie

Magazyny energii służą nie tylko producentom zielonej energii, ale też podmiotom pobierającym energię z zakładu energetycznego jako bufor zabezpieczający ich potrzeby energetyczne w razie przerwy w dostawie energii.

Obecnie dynamiczny rozwój technologii magazynowania energii pozwala na wykorzystanie jej w 100% do użytku własnego. Cele polityki Unii Europejskiej nakierowane na rozwój produkcji energii z OZE sprzyjają tworzeniu i wdrażaniu przestrzeni dla magazynowania wyprodukowanej energii. Tym bardziej że jej przechowywanie staje się kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego i dalszego rozwoju energii odnawialnej. Z tego też względu w niedalekiej przyszłości te technologie będą coraz bardziej wydajne i dostępne na każdą kieszeń.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej