Panele fotowoltaiczne - pytania i odpowiedzi

 • W jaki sposób można obliczyć roczną produkcję energii z instalacji fotowoltaicznej?

  W celu obliczenia rocznego uzysku mocy z instalacji korzysta się z kalkulatora nasłonecznienia na stronie Komisji Europejskiej. Należy ustawić moc systemu, kąt nachylenia paneli oraz azymut. W wyniku kalkulacji podane zostaną uśrednione dzienne, miesięczne oraz roczne wartości wyprodukowanego prądu w kWh.

 • Czy orientacja geograficzna i kąt nachylenia paneli ma wpływ na produkcję prądu?

  Dla naszej szerokości geograficznej optymalny kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych to 35° na południe. Odchylenie rzędu 45° na wschód czy zachód zmniejsza wydajność całego systemu jedynie o 5%, zaś odchylenie rzędu 90° zmniejsza wydajność całego systemu w stosunku do optymalnego ustawienia zaledwie o około 10%.  

 • Co oznacza sprawność konwersji paneli?

  Większość produkowanych aktualnie paneli monokrystalicznych ma sprawność konwersji rzędu 16%. W przypadku najlepszych komercyjnie dostępnych paneli wynosi ta wartość sięga 22,2%, jest to SunPower X-22 360 W. Sprawność konwersji oznacza, że z 1 m² powierzchni panelu fotowoltaicznego uzyskamy 222 W (22,2%), bądź 160 W (16%), przy warunkach STC*. Klienci, którzy dysponują mniejszą powierzchnią pod instalację, mogą dobrać sprawniejsze panele, aby uzyskać ten sam efekt końcowy.

  * Natężenie promieniowania słonecznego 1000 W/m² przy temperaturze ogniwa =25° C

 • Jakie są rodzaje inwerterów solarnych?

  Inwertery solarne sieciowe, zwane falownikami, możemy podzielić na kilka kategorii:

  • inwertery jednofazowe lub trójfazowe;

  • inwertery bez transformatora (dla technologii krzemowej - panele monokrystaliczne i polikrystaliczne) lub inwertery z transformatorem (wykorzystywane w instalacjach z panelami amorficznymi);

  • inwertery z 1 lub 2 trackerami MPP; inwertery solarne z 2 trackerami MPP (Maximum Power Point) umożliwiają podłączenie 2 łańcuchów paneli położonych pod różnymi kątami i o różnych azymutach, osiągając maksymalny uzysk mocy bez konieczności instalowania dwóch oddzielnych inwerterów;

  inwertery z optymalizacją mocy: optymalizacja służy do monitorowania każdego panelu z osobna oraz zwiększenia uzysku z całego systemu wynikającego z niezależnej pracy każdego panelu;

  inwertery dla systemów sieciowych lub inwertery dla systemów autonomicznych.