napisz

Rusza nowy program rządowy dla prosumentów lokatorskich

1 lutego wchodzi w życie najnowszy rządowy program – tym razem skierowany do TBS, wspólnot i spółdzielni, czyli coś, czego jeszcze nie było. To rozwiązanie ma zachęcić do stosowania odnawialnych źródeł energii, w tym przede wszystkim – fotowoltaiki.

Czego dotyczy program?

Nowy program rządowy skierowany  jest  do zarządzających budynkami wielolokalowymi, którzy chcą inwestować w odnawialne źródła energii, takie jak panele fotowoltaiczne. Celem projektu jest umożliwienie lokatorom uzyskania korzyści z produkcji własnej energii elektrycznej, a także zwiększenia liczby prosumentów w Polsce.

Kim jest prosument lokatorski?

Prosument lokatorski dotyczy przede wszystkim TBS, spółdzielni i wspólnot.

A dokładniej? W kontekście nowego programu dofinansowań, taki prosument to odbiorca końcowy, który wytwarza energię na własne potrzeby wyłącznie w mikroinstalacji lub małej instalacji OZE przyłączonej do sieci dystrybucyjnej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego.

Jakie warunki musi spełniać instalacja prosumenta lokatorskiego?

Mówiąc o instalacji prosumenta lokatorskiego trzeba zwróć uwagę na kilka zasadniczych kwestii.

Tego typu instalacja powinna być przede wszystkim przyłączona bezpośrednio do sieci, posiadać własny, indywidualny licznik, a także znajdować się na dachu albo w sąsiedztwie budynku. Co ważne, bez względu na to, na która opcje, co do miejsca montażu zdecyduje się zarządca, taka instalacja wymaga przyłączenia do sieci danego budynku.

Na jakie inwestycje można otrzymać grant?

Nowy program rządowy przewiduje dofinansowania do:

– zakupu, montażu lub budowy nowej instalacji fotowoltaicznej

– modernizacji instalacji fotowoltaicznej, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o min. 25%

– zakupu oraz montażu urządzeń wspomagających – magazynów energii i pomp ciepła

Na jakie dofinansowanie możne liczyć prosument lokatorski?

W ramach rządowego dofinansowania do inwestycji w OZE prosument lokatorski może otrzymać do 50% instalacji ze środków przeznaczonych na prefinansowanie KPO.

Od kiedy można składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie do nowego programu będzie można składać już od 1 lutego 2023 r. Instytucją odpowiedzialną za ich zbieranie będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jak będzie wyglądało rozliczanie prosumenta lokatorskiego?

W przypadku nowej instytucji prosumenta lokatorskiego, ilość wprowadzanej przez niego energii będzie rejestrowana przez operatora systemu elektroenergetycznego. Na koniec okresu rozliczeniowego sprzedawca zobowiązany będzie do przeliczania energii z godzin z nadwyżką na wartości pieniężne po rynkowej cenie, a następnie do odliczenia danej wartości od rachunku za energię pobraną. To rozwiązanie pozwoli odzyskać nawet 100% wartości energii przekazanej do systemu energetycznego.

 

Po więcej szczegółów odnośnie projektu, odsyłamy na oficjalną stronę rządową:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wprowadzimy-instytucje-prosumenta-lokatorskiego  

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/prosument-zbiorowy-w-polsce

 

Podsumowując, fotowoltaika w przypadku nowej instytucji – prosumenta lokatorskiego, to bardzo korzystna inwestycja i to argument nie do podważenia.

Dzięki bardzo opłacalnemu systemowi rozliczeń, taki prosument może liczyć na wyraźne oszczędności, szczególnie teraz, gdy w grę wchodzą wysokie dofinansowania w ramach nowego programu wsparcia.

Zastanawiasz się nad inwestycją w fotowoltaikę, pompę ciepła, a może magazyn energii? Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z SunSol, którzy przygotują dla Ciebie spersonalizowaną ofertę oraz udzielą pełnej wiedzy oraz wsparcia w ubieganiu się o dostępne dotacje.

1 lutego wchodzi w życie najnowszy rządowy program – tym razem skierowany do TBS, wspólnot i spółdzielni, czyli coś, czego jeszcze nie było. To rozwiązanie ma zachęcić do stosowania odnawialnych źródeł energii, w tym przede wszystkim – fotowoltaiki.

Czego dotyczy program?

Nowy program rządowy skierowany  jest  do zarządzających budynkami wielolokalowymi, którzy chcą inwestować w odnawialne źródła energii, takie jak panele fotowoltaiczne. Celem projektu jest umożliwienie lokatorom uzyskania korzyści z produkcji własnej energii elektrycznej, a także zwiększenia liczby prosumentów w Polsce.

Kim jest prosument lokatorski?

Prosument lokatorski dotyczy przede wszystkim TBS, spółdzielni i wspólnot.

A dokładniej? W kontekście nowego programu dofinansowań, taki prosument to odbiorca końcowy, który wytwarza energię na własne potrzeby wyłącznie w mikroinstalacji lub małej instalacji OZE przyłączonej do sieci dystrybucyjnej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego.

Jakie warunki musi spełniać instalacja prosumenta lokatorskiego?

Mówiąc o instalacji prosumenta lokatorskiego trzeba zwróć uwagę na kilka zasadniczych kwestii.

Tego typu instalacja powinna być przede wszystkim przyłączona bezpośrednio do sieci, posiadać własny, indywidualny licznik, a także znajdować się na dachu albo w sąsiedztwie budynku. Co ważne, bez względu na to, na która opcje, co do miejsca montażu zdecyduje się zarządca, taka instalacja wymaga przyłączenia do sieci danego budynku.

Na jakie inwestycje można otrzymać grant?

Nowy program rządowy przewiduje dofinansowania do:

– zakupu, montażu lub budowy nowej instalacji fotowoltaicznej

– modernizacji instalacji fotowoltaicznej, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o min. 25%

– zakupu oraz montażu urządzeń wspomagających – magazynów energii i pomp ciepła

Na jakie dofinansowanie możne liczyć prosument lokatorski?

W ramach rządowego dofinansowania do inwestycji w OZE prosument lokatorski może otrzymać do 50% instalacji ze środków przeznaczonych na prefinansowanie KPO.

Od kiedy można składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie do nowego programu będzie można składać już od 1 lutego 2023 r. Instytucją odpowiedzialną za ich zbieranie będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jak będzie wyglądało rozliczanie prosumenta lokatorskiego?

W przypadku nowej instytucji prosumenta lokatorskiego, ilość wprowadzanej przez niego energii będzie rejestrowana przez operatora systemu elektroenergetycznego. Na koniec okresu rozliczeniowego sprzedawca zobowiązany będzie do przeliczania energii z godzin z nadwyżką na wartości pieniężne po rynkowej cenie, a następnie do odliczenia danej wartości od rachunku za energię pobraną. To rozwiązanie pozwoli odzyskać nawet 100% wartości energii przekazanej do systemu energetycznego.

 

Po więcej szczegółów odnośnie projektu, odsyłamy na oficjalną stronę rządową:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wprowadzimy-instytucje-prosumenta-lokatorskiego  

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/prosument-zbiorowy-w-polsce

 

Podsumowując, fotowoltaika w przypadku nowej instytucji – prosumenta lokatorskiego, to bardzo korzystna inwestycja i to argument nie do podważenia.

Dzięki bardzo opłacalnemu systemowi rozliczeń, taki prosument może liczyć na wyraźne oszczędności, szczególnie teraz, gdy w grę wchodzą wysokie dofinansowania w ramach nowego programu wsparcia.

Zastanawiasz się nad inwestycją w fotowoltaikę, pompę ciepła, a może magazyn energii? Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z SunSol, którzy przygotują dla Ciebie spersonalizowaną ofertę oraz udzielą pełnej wiedzy oraz wsparcia w ubieganiu się o dostępne dotacje.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej