napisz

Nowe przepisy umożliwią wspólnotom mieszkaniowym zarabiać na OZE

Prosument lokatorski to termin, który dopiero niedawno zagościł w Polsce. Jest to stosunkowo nowa koncepcja dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych do inwestycji w Odnawialne Źródła Energii.

Mikroinstalacje podłączone do wspólnej części wielorodzinnych budynków otrzymują pełne wynagrodzenie za wyprodukowaną energię na specjalnym depozycie prosumenckim, z którego uzyskana kwota na koniec okresu rozliczeniowego w 100% zostanie przekazana na wybrane przez prosumenta konto.

Kim jest prosument zbiorowy? Kim jest prosument lokatorski? Jakie zostaną wprowadzone nowe przepisy? Wszystkich najważniejszych informacji dowiesz się z poniższego artykułu. Zapraszamy!

PROSUMENT ZBIOROWY – KIM JEST?

Prosument zbiorowy to odbiorca, który wytwarza energię elektryczną na potrzeby własne wyłącznie za pomocą mikroinstalacji lub małej instalacji OZE, przyłączonej do sieci dystrybucyjnej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego. Prosument zbiorowy wszedł w życie 1 kwietnia 2022 roku przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Inaczej mówiąc prosument zbiorowy pozwala na produkcję i konsumpcję energii odnawialnej z instalacji fotowoltaicznej o maksymalnej mocy 1 MW, przez indywidualnych lokatorów w budynku wielorodzinnym.

Niestety , koncepcja prosumenta zbiorowego nie cieszy się popularnością w Polsce – pierwsza instalacja fotowoltaiczna działająca w tej formie powstała dopiero po ponad pół roku po wprowadzeniu ustawy.

Jakie są ograniczenia?

Może być to spowodowane ograniczeniami formalnoprawnymi, technicznymi i infrastrukturalnymi. Jedną z nich jest między innymi sam dach bloku lub hali, na którym mogą znajdować się kominy, czy maszynownie wind – ogranicza to montaż instalacji fotowoltaicznej.

Kolejnym ograniczeniem jest lokalizacja budynku względem kierunków świata lub cień spowodowany innymi budynkami.

Innymi aspektami są kwestie prawne, w których brakuje jasnych wytycznych oraz zachęty do inwestycji w fotowoltaikę. Nie wiadomo również jak w najbliższych latach będzie wyglądać polityka dotycząca Odnawialnych Źródeł Energii.

PROSUMENT LOKATORKI – KIM JEST?

Prosument lokatorski to alternatywa dla niecieszącego się popularnością prosumenta zbiorowego. Według wprowadzonej nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty będą mogły zarabiać na sprzedaży nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej.

Wypłacone, w ten sposób, środki będą mogły być wykorzystane tylko i wyłącznie na następujące cele:

  • Spłata zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej,
  • Obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku, na którym znajduje się instalacja PV w tym: opłaty związane z funduszem remontowym, zużyciem energii elektrycznej, ogrzewaniem, dostawą gazu, opłatami administracyjnymi czy kosztami sprzątania,
  • Obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w innych budynkach, które głównie pełnią funkcje mieszkalne i których częściami wspólnymi zarządza ten sam prosument.

Jak zostać prosumentem lokatorskim?

By zostać prosumentem lokatorskim wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa musi spełnić kilka warunków:

  • Mikroinstalacja musi być zainstalowana na budynku wielolokalowym (dach, balkon, elewacja),
  • Moc mikroinstalacji nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej całego budynku, wliczając część wspólną i poszczególne lokale,
  • Zgłaszany budynek musi służyć głównie celom mieszkalnym.

Żeby uzyskać status prosumenta lokatorskiego konieczne jest złożenie wniosku do sprzedawcy energii, który jest odpowiedzialny za zmianę sposobu rozliczeń.

Co więcej istnieje forma wsparcia – grant OZE. Jest to zwrot części kosztów związanych z inwestycją w mikrosintalacje prosumenckie, które służą do wytwarzania energii dla mieszkańców budynków wielolokalowych. Wysokość dofinansowania wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych i można je przeznaczyć na zakup, montaż lub modernizację instalacji odnawialnych źródeł energii w tym magazynu energii czy pomp ciepła.

PODSUMOWANIE

Resort Rozwoju zapewni, że prosument lokatorski ma być lepszą formą prowadzenia działalności produkcji energii elektrycznej dla zarządców budynków wielorodzinnych niż prosument zbiorowy.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat prosumenta lokatorskiego i zastanawiasz się czy to rozwiązanie dla Ciebie? – Skontaktuj się z nami.  W SunSol przekażemy Ci niezbędne informacje, a  w ramach współpracy zajmiemy się wszystkim za Ciebie – stworzymy oferty na miarę twoich oczekiwań, poprowadzimy dokumentację, przygotujemy oraz złożymy niezbędny wniosek oraz dopilnujemy wymaganych terminów.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej