napisz

Od stycznia rusza nowe dofinansowanie dla rolników do OZE

W październiku Komisja Europejska oficjalnie ogłosiła zmiany zaproponowane przez Rząd w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki nim, już od stycznia, rolnicy będą mogli uzyskać znaczne dotacje do inwestycji w fotowoltaikę, pompę ciepła, a także magazyn energii.

OZE w gospodarstwie rolnym

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest bardzo popularny wśród polskich rolników. Realizowany jest już od 2014 roku przez różnorodne działania skierowane do szerokiego grona beneficjentów. Głównym założeniem projektu od początku jego funkcjonowania jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Zgodnie z październikową decyzją Komisji Europejskiej PROW zostanie rozszerzony o nowy obszar F, czyli „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” w ramach operacji „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”. Dzięki danym zmianom, gospodarstwa rolne, które funkcjonują w celach zarobkowych, będą mogły otrzymać dotację do inwestycji w odnawialne źródła energii.

Jakich inwestycji dotyczy dofinansowanie?

W zakresie nowego obszaru F rolnicy będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe do inwestycji związanych z modernizacją gospodarstw, w celu wytwarzania zielonej energii.

Najnowsza dotacja dotyczyć będzie przede wszystkim zakupu:

–  instalacji fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW. Warunkiem jest jednak, by energia wyprodukowana z fotowoltaiki, była zużywana do obsługi urządzeń w gospodarstwie rolnym.

 magazynu energii wraz z systemami inteligentnego zarządzania energią.

– pompy ciepła, o ile będzie stanowiła integralną cześć instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego.

– oprogramowania komputerowego, patentów, licencji czy praw autorskich związanych z inwestycją.

Istnieje również możliwość, by przeznaczyć dofinansowanie na koszty związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej, sprawowaniem nadzoru inwestorskiego, koszty doradztwa, a także naopłaty za konsultacje.

Ile wyniesie dofinansowanie?

W ramach programu przewidziane są dwa rodzaje wsparcia:

– 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych,

– 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Jest jednak istotny warunek – wysokość pomocy udzielonej jednemu gospodarstwu rolnemu w ramach nowego obszaru F nie może przekroczyć 150 tys. zł.

OZE dla rolników to korzystne rozwiązanie

Odnawialne źródła energii niosą za sobą szereg korzyści dla rolników, zarówno tych materialny, jak również pozamaterialnych. Przede wszystkim, w znacznym stopniu pozwalają obniżyć rachunki za prąd, zwiększają niezależność energetyczną, a także pozytywnie wpływają na wizerunek całego gospodarstwa. Bardzo istotną kwestią jest też fakt, że OZE nie emitują CO2, a także nie wytwarzają żadnych szkodliwych substancji, co oznacza, że są w pełni bezpieczne zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.

Nabór wniosków – kiedy?

Według harmonogramu naboru wniosków PROW 2014-2020 ogłoszonego przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nabór do “Zielona energia w gospodarstwie rolnym” ma rozpocząć się już w styczniu 2023 roku. Dokładna data natomiast powinna  zostać ogłoszona w ciągu najbliższych dni.

 

Jesteś właścicielem gospodarstwa rolnego i myślisz o własnej instalacji fotowoltaicznej, pompie ciepła, a może magazynie energii? Skontaktuj się z naszymi doradcami SunSol. Stworzą spersonalizowaną ofertę dostosowaną do potrzeb twojego gospodarstwa.

W październiku Komisja Europejska oficjalnie ogłosiła zmiany zaproponowane przez Rząd w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki nim, już od stycznia, rolnicy będą mogli uzyskać znaczne dotacje do inwestycji w fotowoltaikę, pompę ciepła, a także magazyn energii.

OZE w gospodarstwie rolnym

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest bardzo popularny wśród polskich rolników. Realizowany jest już od 2014 roku przez różnorodne działania skierowane do szerokiego grona beneficjentów. Głównym założeniem projektu od początku jego funkcjonowania jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Zgodnie z październikową decyzją Komisji Europejskiej PROW zostanie rozszerzony o nowy obszar F, czyli „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” w ramach operacji „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”. Dzięki danym zmianom, gospodarstwa rolne, które funkcjonują w celach zarobkowych, będą mogły otrzymać dotację do inwestycji w odnawialne źródła energii.

Jakich inwestycji dotyczy dofinansowanie?

W zakresie nowego obszaru F rolnicy będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe do inwestycji związanych z modernizacją gospodarstw, w celu wytwarzania zielonej energii.

Najnowsza dotacja dotyczyć będzie przede wszystkim zakupu:

–  instalacji fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW. Warunkiem jest jednak, by energia wyprodukowana z fotowoltaiki, była zużywana do obsługi urządzeń w gospodarstwie rolnym.

 magazynu energii wraz z systemami inteligentnego zarządzania energią.

– pompy ciepła, o ile będzie stanowiła integralną cześć instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego.

– oprogramowania komputerowego, patentów, licencji czy praw autorskich związanych z inwestycją.

Istnieje również możliwość, by przeznaczyć dofinansowanie na koszty związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej, sprawowaniem nadzoru inwestorskiego, koszty doradztwa, a także naopłaty za konsultacje.

Ile wyniesie dofinansowanie?

W ramach programu przewidziane są dwa rodzaje wsparcia:

– 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych,

– 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Jest jednak istotny warunek – wysokość pomocy udzielonej jednemu gospodarstwu rolnemu w ramach nowego obszaru F nie może przekroczyć 150 tys. zł.

OZE dla rolników to korzystne rozwiązanie

Odnawialne źródła energii niosą za sobą szereg korzyści dla rolników, zarówno tych materialny, jak również pozamaterialnych. Przede wszystkim, w znacznym stopniu pozwalają obniżyć rachunki za prąd, zwiększają niezależność energetyczną, a także pozytywnie wpływają na wizerunek całego gospodarstwa. Bardzo istotną kwestią jest też fakt, że OZE nie emitują CO2, a także nie wytwarzają żadnych szkodliwych substancji, co oznacza, że są w pełni bezpieczne zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.

Nabór wniosków – kiedy?

Według harmonogramu naboru wniosków PROW 2014-2020 ogłoszonego przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nabór do “Zielona energia w gospodarstwie rolnym” ma rozpocząć się już w styczniu 2023 roku. Dokładna data natomiast powinna  zostać ogłoszona w ciągu najbliższych dni.

 

Jesteś właścicielem gospodarstwa rolnego i myślisz o własnej instalacji fotowoltaicznej, pompie ciepła, a może magazynie energii? Skontaktuj się z naszymi doradcami SunSol. Stworzą spersonalizowaną ofertę dostosowaną do potrzeb twojego gospodarstwa.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej