napisz

Nowe wsparcie dla rolników na fotowoltaikę

3 października 2022 Komisja Europejska zatwierdziła zmiany zaproponowane przez Rząd w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dotyczą one przede wszystkim nowego wsparcia dla rolników na fotowoltaikę, ale to nie wszystko.

Zielona energia w gospodarstwie rolnym

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest bardzo dobrze znany wielu rolnikom. Realizowany jest od 2014 roku przez różnorodne działania skierowane do szerokiego grona beneficjentów. Od początku jego głównymi celami są: poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Zgodnie z najnowszą decyzją Komisji Europejskiej PROW zostanie rozszerzony o nowy obszar F, czyli „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” w ramach operacji „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”. Oznacza to, że gospodarstwa rolne, które działają w celach zarobkowych, będą mogły uzyskać dofinansowanie do inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Na jakie inwestycje można otrzymać wsparcie?

W ramach nowego obszaru F planuje się, nie tylko dofinansowanie do zakupu instalacji fotowoltaicznej, ale także wsparcie finansowe na inne wydatki związane z modernizacją gospodarstwa, w celu wytwarzania zielonej energii.

Dofinansowanie dotyczy przede wszystkim zakupu instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią. Ważny jest jednak warunek – energia wyprodukowana z fotowoltaiki powinna być zużywana do obsługi urządzeń w gospodarstwie rolnym.

W ramach nowego obszaru rolnicy mogą liczyć również na wsparcie finansowe przy zakupie własnej pompy ciepła – o ile będzie stanowiła ona integralną cześć instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego.

Jest również opcja, by przeznaczyć dofinansowanie na koszty związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej, sprawowaniem nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, opłaty za konsultacje, a także koszty doradztwa.

Do wydatków kwalifikujących się w projekcie zaliczają się też koszty zakupu oprogramowania komputerowego, patentów, licencji czy praw autorskich związanych z inwestycją.

Krótko mówiąc, pomoc będzie udzielana na inwestycje związane z produkcją własnej energii,  poprawiające ogólne wyniki gospodarstw rolnych, prowadzących zarobkową działalność rolniczą.

Na jakie wsparcie mogą liczyć rolnicy?

Program proponuje dwa rodzaje wsparcia:

– 60 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych,

– 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Należy jednak pamiętać, że wysokość pomocy udzielonej jednemu gospodarstwu rolnemu w ramach obszaru F nie może przekroczyć 150 tys. zł.

Dlaczego fotowoltaika to dobre rozwiązanie dla rolników?

W przypadku gospodarstw rolnych panele fotowoltaiczne w znacznym stopniu pozwalają rozwiązać problem dużego zapotrzebowania na prąd, co przekłada się na realne obniżenie kosztów funkcjonowania w zakresie energetycznym.

Bardzo istotną kwestią jest też fakt, że instalacje fotowoltaiczne nie emitują CO2, a także nie wytwarzają żadnych szkodliwych substancji dla ludzi i zwierząt.

Energia słoneczna jest obecnie najkorzystniejszym i najbezpieczniejszym odnawialnym źródłem energii – pozwala obniżyć rachunki, a jednocześnie w żaden sposób nie oddziałuje negatywnie na środowisko naturalne.

 

Jesteś właścicielem gospodarstwa rolnego i myślisz o własnej instalacji fotowoltaicznej, pompie ciepła, a może magazynie energii? Skontaktuj się z naszymi doradcami SunSol. Stworzą spersonalizowaną ofertę dostosowaną do potrzeb twojego gospodarstwa.

Podejmij słuszną decyzję, a przy okazji skorzystaj z dostępnych źródeł wsparcia finansowego do inwestycji, która zwróci Ci się w ciągu zaledwie kilku lat.

3 października 2022 Komisja Europejska zatwierdziła zmiany zaproponowane przez Rząd w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dotyczą one przede wszystkim nowego wsparcia dla rolników na fotowoltaikę, ale to nie wszystko.

Zielona energia w gospodarstwie rolnym

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest bardzo dobrze znany wielu rolnikom. Realizowany jest od 2014 roku przez różnorodne działania skierowane do szerokiego grona beneficjentów. Od początku jego głównymi celami są: poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Zgodnie z najnowszą decyzją Komisji Europejskiej PROW zostanie rozszerzony o nowy obszar F, czyli „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” w ramach operacji „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”. Oznacza to, że gospodarstwa rolne, które działają w celach zarobkowych, będą mogły uzyskać dofinansowanie do inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Na jakie inwestycje można otrzymać wsparcie?

W ramach nowego obszaru F planuje się, nie tylko dofinansowanie do zakupu instalacji fotowoltaicznej, ale także wsparcie finansowe na inne wydatki związane z modernizacją gospodarstwa, w celu wytwarzania zielonej energii.

Dofinansowanie dotyczy przede wszystkim zakupu instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią. Ważny jest jednak warunek – energia wyprodukowana z fotowoltaiki powinna być zużywana do obsługi urządzeń w gospodarstwie rolnym.

W ramach nowego obszaru rolnicy mogą liczyć również na wsparcie finansowe przy zakupie własnej pompy ciepła – o ile będzie stanowiła ona integralną cześć instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego.

Jest również opcja, by przeznaczyć dofinansowanie na koszty związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej, sprawowaniem nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, opłaty za konsultacje, a także koszty doradztwa.

Do wydatków kwalifikujących się w projekcie zaliczają się też koszty zakupu oprogramowania komputerowego, patentów, licencji czy praw autorskich związanych z inwestycją.

Krótko mówiąc, pomoc będzie udzielana na inwestycje związane z produkcją własnej energii,  poprawiające ogólne wyniki gospodarstw rolnych, prowadzących zarobkową działalność rolniczą.

Na jakie wsparcie mogą liczyć rolnicy?

Program proponuje dwa rodzaje wsparcia:

– 60 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych,

– 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Należy jednak pamiętać, że wysokość pomocy udzielonej jednemu gospodarstwu rolnemu w ramach obszaru F nie może przekroczyć 150 tys. zł.

Dlaczego fotowoltaika to dobre rozwiązanie dla rolników?

W przypadku gospodarstw rolnych panele fotowoltaiczne w znacznym stopniu pozwalają rozwiązać problem dużego zapotrzebowania na prąd, co przekłada się na realne obniżenie kosztów funkcjonowania w zakresie energetycznym.

Bardzo istotną kwestią jest też fakt, że instalacje fotowoltaiczne nie emitują CO2, a także nie wytwarzają żadnych szkodliwych substancji dla ludzi i zwierząt.

Energia słoneczna jest obecnie najkorzystniejszym i najbezpieczniejszym odnawialnym źródłem energii – pozwala obniżyć rachunki, a jednocześnie w żaden sposób nie oddziałuje negatywnie na środowisko naturalne.

 

Jesteś właścicielem gospodarstwa rolnego i myślisz o własnej instalacji fotowoltaicznej, pompie ciepła, a może magazynie energii? Skontaktuj się z naszymi doradcami SunSol. Stworzą spersonalizowaną ofertę dostosowaną do potrzeb twojego gospodarstwa.

Podejmij słuszną decyzję, a przy okazji skorzystaj z dostępnych źródeł wsparcia finansowego do inwestycji, która zwróci Ci się w ciągu zaledwie kilku lat.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej