napisz

Fotowoltaika dla rolnika 2022 – jakie zmiany?

Fotowoltaika dla rolnika w 2022 roku to temat wzbudzający ożywione dyskusje wśród właścicieli gospodarstw rolnych, którzy posiadają panele fotowoltaiczne lub dopiero planują w nie zainwestować. Wyjaśniamy, jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy oraz odpowiadamy na pytanie, czy instalacje PV są nadal opłacalne dla tego sektora gospodarki.

Zmiany w fotowoltaice dla rolników wchodzące w życie w 2022 roku

Grono osób, którym fotowoltaika jest bliska, z napięciem czekało na informacje o tym, jak będzie wyglądać zmiana przepisów regulujących ten obszar w 2022 roku. Największą modyfikacją, jaką przyniosła nowelizacja ustawy, jest zastąpienie systemu net meteringu systemem net billingu. Czym jest motywowane wprowadzenie nowej formy mierzenia i rozliczania energii elektrycznej oraz jakie są jej założenia?

Przyczyny wprowadzenia nowych przepisów w fotowoltaice w 2022 roku

Powodów rewolucji prawnej w zakresie fotowoltaiki jest kilka. Jednym z tych, na które często powołuje się prawodawca, jest konieczność dostosowania krajowego systemu rozliczeń do dyrektyw unijnych, w tym RED II. Wynika z nich, że prosument powinien uczestniczyć w kosztach dystrybucyjnych, na które w systemie net meteringu ma opust. Inną przyczyną tego, jakie zmiany nastąpiły w fotowoltaice od kwietnia 2022 roku, są trudności, z którymi spotykają się sprzedawcy energii oraz operatorzy sieci energetycznych wraz z rosnącą liczbą prosumentów. Sprzedawcy wskazują, że dotychczasowe potrącenia z odbieranych nadwyżek energii nie rekompensują kwot, jakie tracą rocznie na każdym konsumencie. Operatorzy zwracają natomiast uwagę na przestarzałość infrastruktury, przez którą muszą się oni mierzyć z niestabilnością sieci niedostosowaną do przesyłu energii w dwie strony.

Net billing – na czym polega ten system?

Wielu rolników czytając o tym, jak zmieni się fotowoltaika ze względu na nowe przepisy w 2022 roku, zastanawia się, co to jest net billing. To nowy system rozliczeń, zgodnie z którym prosument w dalszym ciągu będzie odprowadzać nadwyżki energii do sieci energetycznej, jednak na innych warunkach. Wartość energii wprowadzonej przez prosumenta do sieci będzie ustalana na podstawie średniomiesięcznej ceny z TGE. Środki należne prosumentowi za tę energię będą kumulowane w ramach tzw. depozytu prosumenckiego. Warto zaznaczyć, że od 1 lipca 2024 roku, zamiast po średniomiesięcznej cenie, kwota depozytu ma być wyliczana po średnich godzinowych cenach detalicznych obowiązujących na TGE.

Środki z depozytu wykorzystuje się do opłacania energii pobranej przez prosumenta z sieci. Jeżeli nie wystarczy ich na pokrycie kosztów pobranej energii, to prosument będzie musiał dopłacić. Co istotne, za energię elektryczną pobraną z sieci właściciel fotowoltaiki płaci według stawek operatora, które uwzględniają nie tylko opłatę za samą energię, ale również za jej dystrybucję.

Prosument na wykorzystanie zgromadzonych środków ma 12 miesięcy kalendarzowych. Jeżeli zgromadzona kwota nie będzie w całości spożytkowana w danym miesiącu kalendarzowym, to otrzyma do 20 proc. wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w tym okresie. Zwrot ten musi nastąpić do końca 13 miesiąca.

Nowe przepisy dotyczące fotowoltaiki w 2022 roku – stopniowe wprowadzanie zmian

Nowa ustawa o OZE sprawia, że fotowoltaika dla rolnika przejdzie istotne zmiany od 2022 roku. Na szczęście dla wielu inwestorów nie wszystkie zostaną wprowadzone z dniem 1 kwietnia. System net billingu będzie wdrażany w trzech etapach:

 • od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku – nowi prosumenci będą rozliczali się nadal na starych zasadach,
 • od 30 czerwca 2022 roku do 1 lipca 2024 roku – rolnicy, którzy zdecydowali się na mikroinstalację fotowoltaiczną po 31 marca 2022 roku przejdą automatycznie na net billing, a wartość energii, która do 30 czerwca zostanie przez nich wprowadzona do sieci, ale nie zdąży być później pobrana, trafi na ich depozyt prosumencki; w tym okresie cena energii wprowadzonej do sieci przez prosumenta będzie ustalana na podstawie średniomiesięcznej ceny z TGE,
 • od 1 lipca 2024 roku – wartość energii wprowadzanej przez prosumentów do sieci będzie wyznaczana w oparciu o średnie godzinowe ceny detaliczne z TGE.

Stopniowe wprowadzanie zmian w fotowoltaice pozwala rolnikom lepiej dostosować się do nowych warunków.

Fotowoltaika dla rolnika w 2022 roku pozostanie opłacalną inwestycją

W ostatnich latach wiele podmiotów decydowało się na inwestycję w instalacje fotowoltaiczne. Wśród nich byli nie tylko klienci indywidualni, ale również przedsiębiorstwa i rolnicy. O tym, co sprawia, że właściciele gospodarstw rolnych tak chętnie wybierają to rozwiązanie, pisaliśmy szerzej w artykule: Fotowoltaika dla rolnika – czy to się opłaca?. Nowe przepisy wprowadzające zmiany w fotowoltaice od 1 kwietnia 2022 roku nie ograniczają korzyści płynących z inwestycji w panele fotowoltaiczne. Warto więc przypomnieć, z jakich powodów instalacje fotowoltaiczne dla rolników są tak atrakcyjnym rozwiązaniem.

Zmniejszenie rachunków za energię elektryczną

Rolnictwo rozwija się bardzo dynamicznie. Gospodarstwa korzystają z wielu maszyn, które na potrzeby wydajnego funkcjonowania zużywają znaczne ilości energii elektrycznej. To nie jedyny obszar, gdzie zapotrzebowanie energetyczne jest duże. Swój udział w nim mają również m.in. budynki gospodarcze, które wymagają odpowiedniego oświetlenia. O skali środków finansowych przeznaczanych na energię elektryczną świadczą wyniki badań przeprowadzanych przez niezależne instytucje. Okazuje się, że największy odsetek przepytanych właścicieli gospodarstw rolnych deklaruje, że wydatki na energię elektryczną stanowią ok. 20 proc. wszystkich kosztów działalności rolnej.

Nic dziwnego, że rolnicy szukają sposobów na redukcję kosztów. Instalacje fotowoltaiczne pozwalają na wyprodukowanie czystej, bezemisyjnej energii, dzięki której można uniezależnić się od wahań cen prądu oraz ewentualnych awarii przesyłu. Fotowoltaika jest więc skutecznym sposobem na zmniejszenie wydatków na energię elektryczną.

Zagospodarowanie nieużytkowanej przestrzeni

W gospodarstwach rolnych, w tym tych wielkopowierzchniowych, znajduje się zwykle dużo niewykorzystanego miejsca. Do fotowoltaiki można wykorzystać zarówno przestrzeń na dachach budynków gospodarczych, jak i wolny grunt. Benefity wynikające z tego rozwiązania są bardzo duże – rolnik jednocześnie wyposaża się w wydajny system PV oraz wykorzystuje fragment gospodarstwa, który do tej pory nie przynosił zysków. Do inwestycji w fotowoltaikę zachęca również to, że zwiększa ona wartość gospodarstwa.

Aktywność proekologiczna

Rolnicy jako osoby dosłownie korzystające z darów, jakie oferuje nam natura, zdają sobie sprawę z wagi działań chroniących planetę. Inwestycja w fotowoltaikę, czyli odnawialne źródło energii, stanowi krok danego gospodarstwa rolnego w stronę dbałości o środowisko. To również opłacalna decyzja z wizerunkowego punktu widzenia, ponieważ kontrahenci i klienci postrzegają gospodarstwo wyposażone w fotowoltaikę jako nowoczesne oraz odpowiedzialne ekologicznie.

Ulgi i dofinansowania na fotowoltaikę dla rolnika

Rolnik, który decyduje się na inwestycję w system PV, może starać się o ulgę lub dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne. Inwestorzy z sektora rolniczego mają wiele możliwości w tym zakresie – wśród dostępnych rozwiązań wyróżnia się m.in.:

 • ulgę inwestycyjną w podatku rolnym – umożliwia ona odliczenie od podatku rolnego 25 proc. kosztów poniesionych w ramach inwestycji w fotowoltaikę, należy jednak pamiętać, że ulga nie jest dostępna, jeżeli całość lub część wydatków na fotowoltaikę sfinansowano dotacjami ze środków publicznych,
 • możliwość odliczenia podatku VAT od instalacji fotowoltaicznej wykonanej na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w przypadku rolników będących płatnikami podatku VAT,
 • program Agroenergia – rolnicy, którzy spełnią warunki uczestnictwa w tym programie, otrzymają bezzwrotną dotację o wysokości uzależnionej od mocy planowanej instalacji.

Rolnicy mogą skorzystać również z innych programów dofinansowań, także tych lokalnych. Jako SunSol oferujemy nie tylko profesjonalne projektowanie instalacji fotowoltaicznych oraz ich późniejszy montaż, ale również doradzamy klientom, z jakiego dofinansowania najlepiej skorzystać oraz pomagamy w załatwieniu wszelkich niezbędnych formalności związanych z tym procesem.

Podsumowanie

Fotowoltaika w 2022 roku oraz zmiany, jakie nastąpiły w tym obszarze, wzbudzają różne odczucia wśród rolników. Najważniejszy wniosek z analizy nowych przepisów brzmi jednak: fotowoltaika dla rolnika w 2022 roku nadal się opłaca! Aby czerpać z niej maksymalne korzyści, należy powierzyć jej projekt i montaż doświadczonym specjalistom. W SunSol od lat wykonujemy wydajne i bezawaryjne instalacje fotowoltaiczne dla rolników, firm oraz klientów indywidualnych. Na podstawie audytu określamy zapotrzebowanie energetyczne klientów, a następnie ustalamy odpowiednie parametry fotowoltaiki. Dzięki temu mają oni pewność, że wykonana instalacja będzie idealnie dopasowana do ich potrzeb. Oprócz tego gwarantujemy klientom fachowe wsparcie w staraniach o dofinansowanie fotowoltaiki. Zapraszamy do kontaktu!

Fotowoltaika dla rolnika w 2022 roku to temat wzbudzający ożywione dyskusje wśród właścicieli gospodarstw rolnych, którzy posiadają panele fotowoltaiczne lub dopiero planują w nie zainwestować. Wyjaśniamy, jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy oraz odpowiadamy na pytanie, czy instalacje PV są nadal opłacalne dla tego sektora gospodarki.

Zmiany w fotowoltaice dla rolników wchodzące w życie w 2022 roku

Grono osób, którym fotowoltaika jest bliska, z napięciem czekało na informacje o tym, jak będzie wyglądać zmiana przepisów regulujących ten obszar w 2022 roku. Największą modyfikacją, jaką przyniosła nowelizacja ustawy, jest zastąpienie systemu net meteringu systemem net billingu. Czym jest motywowane wprowadzenie nowej formy mierzenia i rozliczania energii elektrycznej oraz jakie są jej założenia?

Przyczyny wprowadzenia nowych przepisów w fotowoltaice w 2022 roku

Powodów rewolucji prawnej w zakresie fotowoltaiki jest kilka. Jednym z tych, na które często powołuje się prawodawca, jest konieczność dostosowania krajowego systemu rozliczeń do dyrektyw unijnych, w tym RED II. Wynika z nich, że prosument powinien uczestniczyć w kosztach dystrybucyjnych, na które w systemie net meteringu ma opust. Inną przyczyną tego, jakie zmiany nastąpiły w fotowoltaice od kwietnia 2022 roku, są trudności, z którymi spotykają się sprzedawcy energii oraz operatorzy sieci energetycznych wraz z rosnącą liczbą prosumentów. Sprzedawcy wskazują, że dotychczasowe potrącenia z odbieranych nadwyżek energii nie rekompensują kwot, jakie tracą rocznie na każdym konsumencie. Operatorzy zwracają natomiast uwagę na przestarzałość infrastruktury, przez którą muszą się oni mierzyć z niestabilnością sieci niedostosowaną do przesyłu energii w dwie strony.

Net billing – na czym polega ten system?

Wielu rolników czytając o tym, jak zmieni się fotowoltaika ze względu na nowe przepisy w 2022 roku, zastanawia się, co to jest net billing. To nowy system rozliczeń, zgodnie z którym prosument w dalszym ciągu będzie odprowadzać nadwyżki energii do sieci energetycznej, jednak na innych warunkach. Wartość energii wprowadzonej przez prosumenta do sieci będzie ustalana na podstawie średniomiesięcznej ceny z TGE. Środki należne prosumentowi za tę energię będą kumulowane w ramach tzw. depozytu prosumenckiego. Warto zaznaczyć, że od 1 lipca 2024 roku, zamiast po średniomiesięcznej cenie, kwota depozytu ma być wyliczana po średnich godzinowych cenach detalicznych obowiązujących na TGE.

Środki z depozytu wykorzystuje się do opłacania energii pobranej przez prosumenta z sieci. Jeżeli nie wystarczy ich na pokrycie kosztów pobranej energii, to prosument będzie musiał dopłacić. Co istotne, za energię elektryczną pobraną z sieci właściciel fotowoltaiki płaci według stawek operatora, które uwzględniają nie tylko opłatę za samą energię, ale również za jej dystrybucję.

Prosument na wykorzystanie zgromadzonych środków ma 12 miesięcy kalendarzowych. Jeżeli zgromadzona kwota nie będzie w całości spożytkowana w danym miesiącu kalendarzowym, to otrzyma do 20 proc. wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w tym okresie. Zwrot ten musi nastąpić do końca 13 miesiąca.

Nowe przepisy dotyczące fotowoltaiki w 2022 roku – stopniowe wprowadzanie zmian

Nowa ustawa o OZE sprawia, że fotowoltaika dla rolnika przejdzie istotne zmiany od 2022 roku. Na szczęście dla wielu inwestorów nie wszystkie zostaną wprowadzone z dniem 1 kwietnia. System net billingu będzie wdrażany w trzech etapach:

 • od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku – nowi prosumenci będą rozliczali się nadal na starych zasadach,
 • od 30 czerwca 2022 roku do 1 lipca 2024 roku – rolnicy, którzy zdecydowali się na mikroinstalację fotowoltaiczną po 31 marca 2022 roku przejdą automatycznie na net billing, a wartość energii, która do 30 czerwca zostanie przez nich wprowadzona do sieci, ale nie zdąży być później pobrana, trafi na ich depozyt prosumencki; w tym okresie cena energii wprowadzonej do sieci przez prosumenta będzie ustalana na podstawie średniomiesięcznej ceny z TGE,
 • od 1 lipca 2024 roku – wartość energii wprowadzanej przez prosumentów do sieci będzie wyznaczana w oparciu o średnie godzinowe ceny detaliczne z TGE.

Stopniowe wprowadzanie zmian w fotowoltaice pozwala rolnikom lepiej dostosować się do nowych warunków.

Fotowoltaika dla rolnika w 2022 roku pozostanie opłacalną inwestycją

W ostatnich latach wiele podmiotów decydowało się na inwestycję w instalacje fotowoltaiczne. Wśród nich byli nie tylko klienci indywidualni, ale również przedsiębiorstwa i rolnicy. O tym, co sprawia, że właściciele gospodarstw rolnych tak chętnie wybierają to rozwiązanie, pisaliśmy szerzej w artykule: Fotowoltaika dla rolnika – czy to się opłaca?. Nowe przepisy wprowadzające zmiany w fotowoltaice od 1 kwietnia 2022 roku nie ograniczają korzyści płynących z inwestycji w panele fotowoltaiczne. Warto więc przypomnieć, z jakich powodów instalacje fotowoltaiczne dla rolników są tak atrakcyjnym rozwiązaniem.

Zmniejszenie rachunków za energię elektryczną

Rolnictwo rozwija się bardzo dynamicznie. Gospodarstwa korzystają z wielu maszyn, które na potrzeby wydajnego funkcjonowania zużywają znaczne ilości energii elektrycznej. To nie jedyny obszar, gdzie zapotrzebowanie energetyczne jest duże. Swój udział w nim mają również m.in. budynki gospodarcze, które wymagają odpowiedniego oświetlenia. O skali środków finansowych przeznaczanych na energię elektryczną świadczą wyniki badań przeprowadzanych przez niezależne instytucje. Okazuje się, że największy odsetek przepytanych właścicieli gospodarstw rolnych deklaruje, że wydatki na energię elektryczną stanowią ok. 20 proc. wszystkich kosztów działalności rolnej.

Nic dziwnego, że rolnicy szukają sposobów na redukcję kosztów. Instalacje fotowoltaiczne pozwalają na wyprodukowanie czystej, bezemisyjnej energii, dzięki której można uniezależnić się od wahań cen prądu oraz ewentualnych awarii przesyłu. Fotowoltaika jest więc skutecznym sposobem na zmniejszenie wydatków na energię elektryczną.

Zagospodarowanie nieużytkowanej przestrzeni

W gospodarstwach rolnych, w tym tych wielkopowierzchniowych, znajduje się zwykle dużo niewykorzystanego miejsca. Do fotowoltaiki można wykorzystać zarówno przestrzeń na dachach budynków gospodarczych, jak i wolny grunt. Benefity wynikające z tego rozwiązania są bardzo duże – rolnik jednocześnie wyposaża się w wydajny system PV oraz wykorzystuje fragment gospodarstwa, który do tej pory nie przynosił zysków. Do inwestycji w fotowoltaikę zachęca również to, że zwiększa ona wartość gospodarstwa.

Aktywność proekologiczna

Rolnicy jako osoby dosłownie korzystające z darów, jakie oferuje nam natura, zdają sobie sprawę z wagi działań chroniących planetę. Inwestycja w fotowoltaikę, czyli odnawialne źródło energii, stanowi krok danego gospodarstwa rolnego w stronę dbałości o środowisko. To również opłacalna decyzja z wizerunkowego punktu widzenia, ponieważ kontrahenci i klienci postrzegają gospodarstwo wyposażone w fotowoltaikę jako nowoczesne oraz odpowiedzialne ekologicznie.

Ulgi i dofinansowania na fotowoltaikę dla rolnika

Rolnik, który decyduje się na inwestycję w system PV, może starać się o ulgę lub dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne. Inwestorzy z sektora rolniczego mają wiele możliwości w tym zakresie – wśród dostępnych rozwiązań wyróżnia się m.in.:

 • ulgę inwestycyjną w podatku rolnym – umożliwia ona odliczenie od podatku rolnego 25 proc. kosztów poniesionych w ramach inwestycji w fotowoltaikę, należy jednak pamiętać, że ulga nie jest dostępna, jeżeli całość lub część wydatków na fotowoltaikę sfinansowano dotacjami ze środków publicznych,
 • możliwość odliczenia podatku VAT od instalacji fotowoltaicznej wykonanej na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w przypadku rolników będących płatnikami podatku VAT,
 • program Agroenergia – rolnicy, którzy spełnią warunki uczestnictwa w tym programie, otrzymają bezzwrotną dotację o wysokości uzależnionej od mocy planowanej instalacji.

Rolnicy mogą skorzystać również z innych programów dofinansowań, także tych lokalnych. Jako SunSol oferujemy nie tylko profesjonalne projektowanie instalacji fotowoltaicznych oraz ich późniejszy montaż, ale również doradzamy klientom, z jakiego dofinansowania najlepiej skorzystać oraz pomagamy w załatwieniu wszelkich niezbędnych formalności związanych z tym procesem.

Podsumowanie

Fotowoltaika w 2022 roku oraz zmiany, jakie nastąpiły w tym obszarze, wzbudzają różne odczucia wśród rolników. Najważniejszy wniosek z analizy nowych przepisów brzmi jednak: fotowoltaika dla rolnika w 2022 roku nadal się opłaca! Aby czerpać z niej maksymalne korzyści, należy powierzyć jej projekt i montaż doświadczonym specjalistom. W SunSol od lat wykonujemy wydajne i bezawaryjne instalacje fotowoltaiczne dla rolników, firm oraz klientów indywidualnych. Na podstawie audytu określamy zapotrzebowanie energetyczne klientów, a następnie ustalamy odpowiednie parametry fotowoltaiki. Dzięki temu mają oni pewność, że wykonana instalacja będzie idealnie dopasowana do ich potrzeb. Oprócz tego gwarantujemy klientom fachowe wsparcie w staraniach o dofinansowanie fotowoltaiki. Zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej