napisz

Agroenergia 2021. Ile wyniesie dotacja na fotowoltaikę dla rolników?

Agroenergia 2021. Ile wyniesie dotacja na fotowoltaikę dla rolników?

Agroenergia to dotacja skierowana dla rolników. Dzięki temu programowi można otrzymać dofinansowanie na fotowoltaikę, pompę ciepła, a nawet biogazownię. Co ważne, każda z instalacji, poza pompą ciepła, może być wzbogacona o magazyn energii, do którego przewidziana jest dodatkowa dopłata.

Program Agroenergia działa już od 1 października 2021 r. Program realizowany jest do 2027 roku lub do całości wyczerpania puli środków. Jednak zawieranie umów z beneficjentami przewidziane jest do końca 2025 r.

Agroenergia to dotacja na nową instalację

Program Agroenergia oferuje atrakcyjne dofinansowanie do magazynów energii i instalacji fotowoltaicznych. Żeby jednak otrzymać dotację, trzeba spełnić kilka warunków. Jeden z nich dotyczy terminu rozpoczęcia inwestycji. Nie można starać się o dofinansowanie w ramach programu Agroenergia, gdy już rozpoczęła się realizację instalacji fotowoltaicznej lub inwestycja już została zakończona. Ponadto panele fotowoltaiczne oraz pozostałe komponenty instalacji nie mogą być starsze nie 24 miesiące.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu Agroenergia należy składać do właściwego dla miejsca posiadania gospodarstwa rolnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Agroenergia – dla kogo dotacja?

Wniosek o dofinansowanie w Agroenergii może składać każdy rolnik, który jest:

 • osobą fizyczną i właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi od 1 ha do 300 ha i  co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzi osobiście gospodarstwo rolne.
 • Osobą prawną i właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi od 1 ha do 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzi działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Aby skorzystać z dotacji nie można też korzystać z innych dotacji, takich jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze. Dofinansowywanie Agroenergia może być natomiast łączone z ulgą termomodernizacyjną. Należy jednak pamięta, że kwota odliczona od podatku zostanie pomniejszona o wartość dotacji.

Agroenergia – na co można otrzymać refundację?

W ramach programu Agroenergia można starać się refundację części kosztów poniesionych na:

 • kupno i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW.
 • Kupno i montaż instalacji wiatrowych o mocy większej niż 10 kW, ale nie większej niż 50 kW,
 • Kupno i montaż pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego.
 • Kupno i montaż instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaiki wraz z pompą ciepła lub elektrowni wiatrowej wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (dofinansowaniu podlegają również instalacje hybrydowe o sumarycznej mocy urządzeń wytwórczych powyżej 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek wytwarzania energii nie mogą przekraczać 50 kW). W tym przypadku ponownie musi zostać przeprowadzony audyt energetyczny.
 • Kupno i montaż towarzyszących magazynów energii dla fotowoltaiki lub elektrowni wiatrowej.

Aby otrzymać dofinansowanie do magazynu energii musi być on komponentem planowanej do realizacji fotowoltaiki lub elektrowni wiatrowej.

Agroenergia – ile wynosi dotacja?

Wysokość dotacji w ramach programu Agroenergia wynosi:

 • dla instalacji o mocy powyżej 10 kW i nie większej niż 30 kW – do 20 proc., nie więcej niż 15 tys. zł,
 • dla instalacji o mocy powyżej 30 kW i nie większej niż 50 kW – do 13 proc., nie więcej niż 25 tys. zł.

Instalacje hybrydowe, czyli np. fotowoltaiką z pompą ciepła lub z magazynem energii dofinansowanie będzie wyliczane na podstawie mocy każdego urządzenia osobno. Ponadto przy instalacji hybrydowej można starać się o dodatek w wysokości 10 tys. zł. Co ważne, dotacja nie obejmuje rozbudowy już istniejących instalacji.

Pozostałe zasady składania wniosków

Dotację w ramach programu Agroenergia wnioskodawca otrzyma dopiero po zakończeniu realizacji swojej instalacji. Środki zostaną przelane na konto rolnika jako refundacja części kosztów poniesionych na inwestycję w produkcję energii z odnawialnych źródeł.

Co istotne, aby otrzymać zwrot części kosztów, należy zakończyć inwestycję w ciągu 12 miesięcy od złożenia wniosku do WFOŚiGW. Zakończenie inwestycji następuję wtedy gdy mikroinstalacja zostaje podłączona sieci elektroenergetycznej oraz jest zawarta umowa z firmą energetyczną. W przypadku inwestycji w pompę ciepła, magazynów energii czy instalacji off-grid, zakończenie następuję po otrzymaniu protokołu odbioru instalacji. Ponadto w przypadku skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Agroenergia.

Dodatkowym warunkiem, który należy spełnić, by skorzystać z dotacji jest to, że należy użytkować dofinansowaną instalację przez minimum 3 lata od dnia zakończenia inwestycji. Warunkiem otrzymania refundacji części kosztów w ramach programu Agroenergia jest też niekorzystanie jednocześnie z innych dofinansowań, takich jak np. dotacje w ramach programu Mój Prąd, czy programu Czyste Powietrze.

Agroneregia – pożyczka na biogazownię i magazyn energii

W programie Agroenergia 2021 pojawiła się też możliwość otrzymania dotacji na biogazownię (do 500kW) czy elektrownię wodną (do 500 kW) oraz na towarzyszący im magazyn energii. Aby otrzymać środki na magazyn energii, należy jednak zainwestować w jeden z wymienionych sposobów pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł.

W tej części programu wsparcie może przybrać formę również refundacji części kosztów, a także pożyczki. Pożyczka może pokryć 100 proc. kosztów kwalifikowalnych, natomiast dotacja maksymalnie połowę kosztów. W przypadku dofinansowania do magazynu energii, dotacja wynosi do 20 proc. kosztów zakwalifikowanych do refundacji, ale te koszty nie mogą przekroczyć 50 proc. całości wydatków.

Pożyczka może zostać udzielona na maksymalnie 10 lat. Kredyt w ramach programu Agroenergia może zostać przyznany na warunkach rynkowych. Jednak wtedy nie stanowi on pomocy publicznej. Natomiast udzielenie pożyczki na warunkach preferencyjnych z oprocentowaniem nie mniejszym niż w 1,5 proc. w skali roku zostanie uznane jako pomoc publiczna.

Zrealizuj inwestycję z SunSol i zobacz, ile możesz zaoszczędzić

Wybór pompy ciepła, magazynów energii i instalacji fotowoltaicznej zostaw profesjonalistom. W SunSol stawiamy przede wszystkim na doradztwo, więc możesz liczyć na to, że otrzymasz od nas odpowiednie wsparcie i ofertę najlepiej dobraną do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z naszym doradcą i umów się na darmowy i niezobowiązujący audyt. 

Agroenergia 2021. Ile wyniesie dotacja na fotowoltaikę dla rolników?

Agroenergia to dotacja skierowana dla rolników. Dzięki temu programowi można otrzymać dofinansowanie na fotowoltaikę, pompę ciepła, a nawet biogazownię. Co ważne, każda z instalacji, poza pompą ciepła, może być wzbogacona o magazyn energii, do którego przewidziana jest dodatkowa dopłata.

Program Agroenergia działa już od 1 października 2021 r. Program realizowany jest do 2027 roku lub do całości wyczerpania puli środków. Jednak zawieranie umów z beneficjentami przewidziane jest do końca 2025 r.

Agroenergia to dotacja na nową instalację

Program Agroenergia oferuje atrakcyjne dofinansowanie do magazynów energii i instalacji fotowoltaicznych. Żeby jednak otrzymać dotację, trzeba spełnić kilka warunków. Jeden z nich dotyczy terminu rozpoczęcia inwestycji. Nie można starać się o dofinansowanie w ramach programu Agroenergia, gdy już rozpoczęła się realizację instalacji fotowoltaicznej lub inwestycja już została zakończona. Ponadto panele fotowoltaiczne oraz pozostałe komponenty instalacji nie mogą być starsze nie 24 miesiące.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu Agroenergia należy składać do właściwego dla miejsca posiadania gospodarstwa rolnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Agroenergia – dla kogo dotacja?

Wniosek o dofinansowanie w Agroenergii może składać każdy rolnik, który jest:

 • osobą fizyczną i właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi od 1 ha do 300 ha i  co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzi osobiście gospodarstwo rolne.
 • Osobą prawną i właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi od 1 ha do 300 ha i co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzi działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Aby skorzystać z dotacji nie można też korzystać z innych dotacji, takich jak Mój Prąd czy Czyste Powietrze. Dofinansowywanie Agroenergia może być natomiast łączone z ulgą termomodernizacyjną. Należy jednak pamięta, że kwota odliczona od podatku zostanie pomniejszona o wartość dotacji.

Agroenergia – na co można otrzymać refundację?

W ramach programu Agroenergia można starać się refundację części kosztów poniesionych na:

 • kupno i montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW.
 • Kupno i montaż instalacji wiatrowych o mocy większej niż 10 kW, ale nie większej niż 50 kW,
 • Kupno i montaż pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego.
 • Kupno i montaż instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaiki wraz z pompą ciepła lub elektrowni wiatrowej wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (dofinansowaniu podlegają również instalacje hybrydowe o sumarycznej mocy urządzeń wytwórczych powyżej 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek wytwarzania energii nie mogą przekraczać 50 kW). W tym przypadku ponownie musi zostać przeprowadzony audyt energetyczny.
 • Kupno i montaż towarzyszących magazynów energii dla fotowoltaiki lub elektrowni wiatrowej.

Aby otrzymać dofinansowanie do magazynu energii musi być on komponentem planowanej do realizacji fotowoltaiki lub elektrowni wiatrowej.

Agroenergia – ile wynosi dotacja?

Wysokość dotacji w ramach programu Agroenergia wynosi:

 • dla instalacji o mocy powyżej 10 kW i nie większej niż 30 kW – do 20 proc., nie więcej niż 15 tys. zł,
 • dla instalacji o mocy powyżej 30 kW i nie większej niż 50 kW – do 13 proc., nie więcej niż 25 tys. zł.

Instalacje hybrydowe, czyli np. fotowoltaiką z pompą ciepła lub z magazynem energii dofinansowanie będzie wyliczane na podstawie mocy każdego urządzenia osobno. Ponadto przy instalacji hybrydowej można starać się o dodatek w wysokości 10 tys. zł. Co ważne, dotacja nie obejmuje rozbudowy już istniejących instalacji.

Pozostałe zasady składania wniosków

Dotację w ramach programu Agroenergia wnioskodawca otrzyma dopiero po zakończeniu realizacji swojej instalacji. Środki zostaną przelane na konto rolnika jako refundacja części kosztów poniesionych na inwestycję w produkcję energii z odnawialnych źródeł.

Co istotne, aby otrzymać zwrot części kosztów, należy zakończyć inwestycję w ciągu 12 miesięcy od złożenia wniosku do WFOŚiGW. Zakończenie inwestycji następuję wtedy gdy mikroinstalacja zostaje podłączona sieci elektroenergetycznej oraz jest zawarta umowa z firmą energetyczną. W przypadku inwestycji w pompę ciepła, magazynów energii czy instalacji off-grid, zakończenie następuję po otrzymaniu protokołu odbioru instalacji. Ponadto w przypadku skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Agroenergia.

Dodatkowym warunkiem, który należy spełnić, by skorzystać z dotacji jest to, że należy użytkować dofinansowaną instalację przez minimum 3 lata od dnia zakończenia inwestycji. Warunkiem otrzymania refundacji części kosztów w ramach programu Agroenergia jest też niekorzystanie jednocześnie z innych dofinansowań, takich jak np. dotacje w ramach programu Mój Prąd, czy programu Czyste Powietrze.

Agroneregia – pożyczka na biogazownię i magazyn energii

W programie Agroenergia 2021 pojawiła się też możliwość otrzymania dotacji na biogazownię (do 500kW) czy elektrownię wodną (do 500 kW) oraz na towarzyszący im magazyn energii. Aby otrzymać środki na magazyn energii, należy jednak zainwestować w jeden z wymienionych sposobów pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł.

W tej części programu wsparcie może przybrać formę również refundacji części kosztów, a także pożyczki. Pożyczka może pokryć 100 proc. kosztów kwalifikowalnych, natomiast dotacja maksymalnie połowę kosztów. W przypadku dofinansowania do magazynu energii, dotacja wynosi do 20 proc. kosztów zakwalifikowanych do refundacji, ale te koszty nie mogą przekroczyć 50 proc. całości wydatków.

Pożyczka może zostać udzielona na maksymalnie 10 lat. Kredyt w ramach programu Agroenergia może zostać przyznany na warunkach rynkowych. Jednak wtedy nie stanowi on pomocy publicznej. Natomiast udzielenie pożyczki na warunkach preferencyjnych z oprocentowaniem nie mniejszym niż w 1,5 proc. w skali roku zostanie uznane jako pomoc publiczna.

Zrealizuj inwestycję z SunSol i zobacz, ile możesz zaoszczędzić

Wybór pompy ciepła, magazynów energii i instalacji fotowoltaicznej zostaw profesjonalistom. W SunSol stawiamy przede wszystkim na doradztwo, więc możesz liczyć na to, że otrzymasz od nas odpowiednie wsparcie i ofertę najlepiej dobraną do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z naszym doradcą i umów się na darmowy i niezobowiązujący audyt. 

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej