napisz

kWp i kWh – jak czytać jednostki w fotowoltaice

Energia słoneczna to z pewnością świetny sposób na oszczędności na rachunkach za energię elektryczną, ale również przeniesienie domu w kierunku bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości. Niemniej jednak, obliczenie zapotrzebowania na energię elektryczną i zaprojektowanie systemu odpowiadającego tym potrzebom może być mylące, dlatego tak ważne jest zrozumienie jednostek wykorzystywanych w określaniu parametrów systemu. 

Często spotykasz się ze skrótami kWpkWh, a może kW, ale nie wiesz jak się do nich odnieść? Ten artykuł jest dla Ciebie! Wytłumaczy Ci wszystko, co powinieneś wiedzieć w tym temacie!

Skrót kWp – co oznacza w przypadku fotowoltaiki?

W kontekście fotowoltaiki, skrót kWp oznacza kilowat szczytowej mocy. Mówiąc inaczej, jest to jednostka mocy, która określa zdolność modułów fotowoltaicznych do generowania energii elektrycznej w warunkach optymalnych.

Producenci nadają wszystkim swoim panelom fotowoltaicznym współczynnik kWp, który wskazuje ilość energii, jaką panel może wyprodukować przy swojej szczytowej wydajności, na przykład po południu w pogodny, słoneczny dzień.

Oczywiście, nie można z góry przewidzieć dokładnej ilości energii elektrycznej, jaką może wyprodukować system fotowoltaiczny. W rzeczywistości składa się na to wiele elementów:

 • lokalizacja
 • orientacja panelu
 • kierunek zacienienia
 • pogoda
 • obecność chmur
 • temperatura na dachu

Warto zaznaczyć, że moc szczytowa w watach (kWp) jest wskaźnikiem opartym na normie. Odpowiada on maksymalnej mocy elektrycznej, która może być dostarczona przez panel fotowoltaiczny w standardowych warunkach temperatury i nasłonecznienia.

kW i kWh – znaczenie w kontekście fotowoltaiki

kW (kilowat) to kolejny bardzo popularny skrót, często wykorzystywany w branży energetycznej. W jakim celu? Już tłumaczymy. kW jest jednostką mocy, która odnosi się do natężenia energii elektrycznej w danym momencie. Oznacza tempo, w jakim energia jest generowana lub zużywana. 

W przypadku fotowoltaiki, kilowat odnosi się do mocy instalacji fotowoltaicznej, czyli maksymalnej ilości energii elektrycznej, jaką może wyprodukować w danym momencie. 

Bardzo zbliżonym, jednak nie tożsamym skrótem jest kWh, czyli kilowatogodzina. kWh, w przeciwieństwie do kW, jest jednostką energii, a nie mocy. Dokładniej oznacza ilość energii elektrycznej wyprodukowanej lub zużytej w ciągu jednej godziny. Wykorzystywana jest do mierzenia ilości energii elektrycznej, jaką generuje lub zużywa instalacja fotowoltaiczna w określonym czasie. Kilowatogodzina jest bardziej odpowiednia do określenia całkowitej wydajności i zużycia energii w systemie fotowoltaicznym.

Podsumowując, kilowat (kW) odnosi się do mocy, czyli szybkości generowania lub zużycia energii elektrycznej, podczas gdy kilowatogodzina (kWh) odnosi się do całkowitej ilości energii elektrycznej wyprodukowanej lub zużytej w określonym czasie. 

Ważne jest zrozumienie tej różnicy, ponieważ moc kW informuje nas o potencjale systemu fotowoltaicznego do generacji energii, a kWh mówi nam o faktycznej ilości energii, którą system wytworzył lub dostarczył przez określony okres czasu.

Standardowe warunki pomiaru

Standard Test Conditions (STC) to standardowe warunki testowe, które zostały ustalone jako wartości referencyjne wykorzystywane do pomiarów i oceny wydajności paneli fotowoltaicznych. 

STC jest międzynarodowym standardem stosowanym w przemyśle fotowoltaicznym w celu porównywania różnych paneli i określenia ich teoretycznej wydajności.

Wśród głównych parametrów wchodzących w skład Standard Test Conditions wymienia się:

 • Natężenie światła: 1000 W/m² 

Panel fotowoltaiczny jest testowany pod wpływem stałego promieniowania słonecznego o natężeniu 1000 watów na metr kwadratowy (W/m²). Odpowiada to warunkom, gdy słońce jest w zenicie w pełnym niebieskim niebie.

 • Temperatura komórki: 25°C 

Panel jest testowany w temperaturze 25°C (77°F). Jest to temperatura standardowa, którą przyjmuje się dla komórki panelu w warunkach testowych.

Dlaczego wykorzystuje się Standard Test Conditions?

Porównywalność – Standard Test Conditions pozwalają na porównywanie różnych paneli fotowoltaicznych i określenie ich względnej wydajności w standardowych warunkach.

Standardy rynkowe – STC zapewnia jednolite i powszechnie akceptowane standardy dla testowania paneli, co ułatwia wymianę informacji między producentami, instalatorami i odbiorcami.

Projektowanie instalacji – używanie STC umożliwia inżynierom i projektantom dokładne określenie, ile energii może wyprodukować panel w danych warunkach, co jest niezbędne do zaprojektowania efektywnych instalacji fotowoltaicznych.

Warto zauważyć, że wydajność poszczególnych panel fotowoltaicznych może różnić się od wartości STC w rzeczywistych warunkach zastosowania. W normalnych warunkach natężenie światła, temperatura i spektrum promieniowania słonecznego nie zawsze odpowiadają wartościom STC. Dlatego producenci często podają specyfikacje paneli także dla innych warunków, takich jak NOCT (Nominal Operating Cell Temperature), które odzwierciedlają bardziej realistyczne warunki działania.

kWp a kWh – przelicznik

Inwestorzy nie tylko interesują się działaniem fotowoltaiki samej w sobie, ale także tym, jak wpływa ona na zmniejszenie kosztów zużywanej energii. W tym miejscu zasadne zatem wydaje się zrozumienie przelicznika pomiędzy mocą w kWp a zużyciem energii w kWh. 

Przyjęło się, że około 1 kWp generuje 950 kWh energii rocznie.  Można to również wyrazić w ten sposób  – 1,25 kWp potrzebne jest na wytworzenie około 1190 kWh energii rocznie.

Aby to lepiej zrozumieć przyjrzyjmy się konkretnemu przykładowi. 

Pewne gospodarstwo domowe zużywa rocznie około 4000 kWh energii. To oznacza, że instalacja fotowoltaika dla danego budynku powinna mieć moc około 4,2 kWp (ponieważ 950 kWh odpowiada 1 kWp, to 4000 kWh przekłada się na 4,2 kWp).

Ten prosty przelicznik może dać inwestorowi początkowe wyobrażenie o potrzebnym zapotrzebowaniu energetycznym. Jednak w praktyce istnieje wiele innych czynników, które wpływają na dobór odpowiednich parametrów paneli fotowoltaicznych. Dlatego zawsze warto powierzyć to zadanie doświadczonym fachowcom z branży OZE, takim jak specjaliści z firmy SunSol, którzy na podstawie szerokiej wiedzy i doświadczenia pomogą dopasować rozwiązanie odpowiadające indywidualnym potrzebom każdego inwestora.

Podsumowanie

Kiedy czytamy o mocy zainstalowanej w konkretnym systemie fotowoltaicznym, warto pamiętać, że jest to wartość teoretyczna, rzeczywista wydajność może być natomiast niższa, w zależności od warunków atmosferycznych i innych czynników. 

Dlatego przy ocenie wydajności instalacji fotowoltaicznej przyjmuje się, że wartość kWh jest bardziej miarodajna, ponieważ odzwierciedla realną ilość energii wyprodukowanej przez system w określonym czasie.

Wniosek jest prosty – kWpkWh są dwiema kluczowymi jednostkami w fotowoltaice – kWp mierzy moc zainstalowaną na panelach, podczas gdy kWh mierzy ilość wyprodukowanej lub zużytej energii elektrycznej. Obydwie jednostki mają znaczenie przy projektowaniu, instalacji i ocenie wydajności systemu fotowoltaicznego i nie można ich pomijać. 

Jesteś zainteresowany własną instalacją fotowoltaiczą? A może masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z naszmi specjalistami z SunSol, którzy przygotują dla Ciebie różnorodne oferty dopasowane do Twoich potrzeb oraz rozwieją ewentualne wątpliwości. 

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej

  Energia słoneczna to z pewnością świetny sposób na oszczędności na rachunkach za energię elektryczną, ale również przeniesienie domu w kierunku bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości. Niemniej jednak, obliczenie zapotrzebowania na energię elektryczną i zaprojektowanie systemu odpowiadającego tym potrzebom może być mylące, dlatego tak ważne jest zrozumienie jednostek wykorzystywanych w określaniu parametrów systemu. 

  Często spotykasz się ze skrótami kWpkWh, a może kW, ale nie wiesz jak się do nich odnieść? Ten artykuł jest dla Ciebie! Wytłumaczy Ci wszystko, co powinieneś wiedzieć w tym temacie!

  Skrót kWp – co oznacza w przypadku fotowoltaiki?

  W kontekście fotowoltaiki, skrót kWp oznacza kilowat szczytowej mocy. Mówiąc inaczej, jest to jednostka mocy, która określa zdolność modułów fotowoltaicznych do generowania energii elektrycznej w warunkach optymalnych.

  Producenci nadają wszystkim swoim panelom fotowoltaicznym współczynnik kWp, który wskazuje ilość energii, jaką panel może wyprodukować przy swojej szczytowej wydajności, na przykład po południu w pogodny, słoneczny dzień.

  Oczywiście, nie można z góry przewidzieć dokładnej ilości energii elektrycznej, jaką może wyprodukować system fotowoltaiczny. W rzeczywistości składa się na to wiele elementów:

  • lokalizacja
  • orientacja panelu
  • kierunek zacienienia
  • pogoda
  • obecność chmur
  • temperatura na dachu

  Warto zaznaczyć, że moc szczytowa w watach (kWp) jest wskaźnikiem opartym na normie. Odpowiada on maksymalnej mocy elektrycznej, która może być dostarczona przez panel fotowoltaiczny w standardowych warunkach temperatury i nasłonecznienia.

  kW i kWh – znaczenie w kontekście fotowoltaiki

  kW (kilowat) to kolejny bardzo popularny skrót, często wykorzystywany w branży energetycznej. W jakim celu? Już tłumaczymy. kW jest jednostką mocy, która odnosi się do natężenia energii elektrycznej w danym momencie. Oznacza tempo, w jakim energia jest generowana lub zużywana. 

  W przypadku fotowoltaiki, kilowat odnosi się do mocy instalacji fotowoltaicznej, czyli maksymalnej ilości energii elektrycznej, jaką może wyprodukować w danym momencie. 

  Bardzo zbliżonym, jednak nie tożsamym skrótem jest kWh, czyli kilowatogodzina. kWh, w przeciwieństwie do kW, jest jednostką energii, a nie mocy. Dokładniej oznacza ilość energii elektrycznej wyprodukowanej lub zużytej w ciągu jednej godziny. Wykorzystywana jest do mierzenia ilości energii elektrycznej, jaką generuje lub zużywa instalacja fotowoltaiczna w określonym czasie. Kilowatogodzina jest bardziej odpowiednia do określenia całkowitej wydajności i zużycia energii w systemie fotowoltaicznym.

  Podsumowując, kilowat (kW) odnosi się do mocy, czyli szybkości generowania lub zużycia energii elektrycznej, podczas gdy kilowatogodzina (kWh) odnosi się do całkowitej ilości energii elektrycznej wyprodukowanej lub zużytej w określonym czasie. 

  Ważne jest zrozumienie tej różnicy, ponieważ moc kW informuje nas o potencjale systemu fotowoltaicznego do generacji energii, a kWh mówi nam o faktycznej ilości energii, którą system wytworzył lub dostarczył przez określony okres czasu.

  Standardowe warunki pomiaru

  Standard Test Conditions (STC) to standardowe warunki testowe, które zostały ustalone jako wartości referencyjne wykorzystywane do pomiarów i oceny wydajności paneli fotowoltaicznych. 

  STC jest międzynarodowym standardem stosowanym w przemyśle fotowoltaicznym w celu porównywania różnych paneli i określenia ich teoretycznej wydajności.

  Wśród głównych parametrów wchodzących w skład Standard Test Conditions wymienia się:

  • Natężenie światła: 1000 W/m² 

  Panel fotowoltaiczny jest testowany pod wpływem stałego promieniowania słonecznego o natężeniu 1000 watów na metr kwadratowy (W/m²). Odpowiada to warunkom, gdy słońce jest w zenicie w pełnym niebieskim niebie.

  • Temperatura komórki: 25°C 

  Panel jest testowany w temperaturze 25°C (77°F). Jest to temperatura standardowa, którą przyjmuje się dla komórki panelu w warunkach testowych.

  Dlaczego wykorzystuje się Standard Test Conditions?

  Porównywalność – Standard Test Conditions pozwalają na porównywanie różnych paneli fotowoltaicznych i określenie ich względnej wydajności w standardowych warunkach.

  Standardy rynkowe – STC zapewnia jednolite i powszechnie akceptowane standardy dla testowania paneli, co ułatwia wymianę informacji między producentami, instalatorami i odbiorcami.

  Projektowanie instalacji – używanie STC umożliwia inżynierom i projektantom dokładne określenie, ile energii może wyprodukować panel w danych warunkach, co jest niezbędne do zaprojektowania efektywnych instalacji fotowoltaicznych.

  Warto zauważyć, że wydajność poszczególnych panel fotowoltaicznych może różnić się od wartości STC w rzeczywistych warunkach zastosowania. W normalnych warunkach natężenie światła, temperatura i spektrum promieniowania słonecznego nie zawsze odpowiadają wartościom STC. Dlatego producenci często podają specyfikacje paneli także dla innych warunków, takich jak NOCT (Nominal Operating Cell Temperature), które odzwierciedlają bardziej realistyczne warunki działania.

  kWp a kWh – przelicznik

  Inwestorzy nie tylko interesują się działaniem fotowoltaiki samej w sobie, ale także tym, jak wpływa ona na zmniejszenie kosztów zużywanej energii. W tym miejscu zasadne zatem wydaje się zrozumienie przelicznika pomiędzy mocą w kWp a zużyciem energii w kWh. 

  Przyjęło się, że około 1 kWp generuje 950 kWh energii rocznie.  Można to również wyrazić w ten sposób  – 1,25 kWp potrzebne jest na wytworzenie około 1190 kWh energii rocznie.

  Aby to lepiej zrozumieć przyjrzyjmy się konkretnemu przykładowi. 

  Pewne gospodarstwo domowe zużywa rocznie około 4000 kWh energii. To oznacza, że instalacja fotowoltaika dla danego budynku powinna mieć moc około 4,2 kWp (ponieważ 950 kWh odpowiada 1 kWp, to 4000 kWh przekłada się na 4,2 kWp).

  Ten prosty przelicznik może dać inwestorowi początkowe wyobrażenie o potrzebnym zapotrzebowaniu energetycznym. Jednak w praktyce istnieje wiele innych czynników, które wpływają na dobór odpowiednich parametrów paneli fotowoltaicznych. Dlatego zawsze warto powierzyć to zadanie doświadczonym fachowcom z branży OZE, takim jak specjaliści z firmy SunSol, którzy na podstawie szerokiej wiedzy i doświadczenia pomogą dopasować rozwiązanie odpowiadające indywidualnym potrzebom każdego inwestora.

  Podsumowanie

  Kiedy czytamy o mocy zainstalowanej w konkretnym systemie fotowoltaicznym, warto pamiętać, że jest to wartość teoretyczna, rzeczywista wydajność może być natomiast niższa, w zależności od warunków atmosferycznych i innych czynników. 

  Dlatego przy ocenie wydajności instalacji fotowoltaicznej przyjmuje się, że wartość kWh jest bardziej miarodajna, ponieważ odzwierciedla realną ilość energii wyprodukowanej przez system w określonym czasie.

  Wniosek jest prosty – kWpkWh są dwiema kluczowymi jednostkami w fotowoltaice – kWp mierzy moc zainstalowaną na panelach, podczas gdy kWh mierzy ilość wyprodukowanej lub zużytej energii elektrycznej. Obydwie jednostki mają znaczenie przy projektowaniu, instalacji i ocenie wydajności systemu fotowoltaicznego i nie można ich pomijać. 

  Jesteś zainteresowany własną instalacją fotowoltaiczą? A może masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z naszmi specjalistami z SunSol, którzy przygotują dla Ciebie różnorodne oferty dopasowane do Twoich potrzeb oraz rozwieją ewentualne wątpliwości. 

  Skontaktuj sie z nami

  Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej