napisz

Instalacja fotowoltaiczna a bezpieczeństwo

Instalacja fotowoltaiczna a bezpieczeństwo

W niektórych źródłach można spotkać się z informacją o niebezpieczeństwie, jakie wiąże się z użytkowaniem modułów słonecznych. Wiele niezależnych badań potwierdza jednak, że te dane nie mają związku z rzeczywistością.

Zbadaniem bezpieczeństwa modułów fotowoltaicznych zajęło się kilka uznanych zagranicznych instytucji, takich jak TÜV RheinlandFraunhofer Institut für Solarelektronik z Niemiec oraz BRE National Solar Centre z Wielkiej Brytanii. Analiza TÜV Rheinland z roku 2015 wykazała, że w roku 2013 zaledwie 0,016% z funkcjonujących wówczas 1,3 mln instalacji uległo uszkodzeniu wskutek działania wysokiej temperatury lub pożaru. Podobna analiza BRE National Solar Centre wykazała, że do roku 2017 zamontowano w Wielkiej Brytanii ponad 1 mln instalacji fotowoltaicznych, a uszkodzenia wskutek działania wysokiej temperatury lub ognia z winy instalacji stwierdzono w mniej niż 0,006% instalacji fotowoltaicznych.

Główna przyczyna awarii modułów fotowoltaicznych

Wadliwe elementy instalacji fotowoltaicznych stosunkowo rzadko są przyczyną szkód – w analizie TÜV Rheinland wykazano, że powodują one 17% wypadków, a w analizie BRE National Solar Centre – 9%. W przypadku obu analiz wykazano, że aż 70% uszkodzeń wskutek działania wysokiej temperatury lub ognia miało miejsce z powodu czynników zewnętrznych albo z powodu błędów montażowych. Dlatego też tak ważny jest wybór odpowiedniej firmy montażowej, która może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem.

Pożar a instalacja fotowoltaiczna

Z roku na rok bezpieczeństwo paneli słonecznych rośnie. Uszkodzenia, o jakich mowa w wyżej wspomnianych analizach, nie zawsze skutkują pożarem – zaliczono do nich także drobne defekty typu zmiana koloru lub odkształcenie modułu związane np. z jego nagrzewaniem. W Niemczech nie stwierdzono także ani jednego przypadku obrażeń strażaka wywołanych z winy instalacji fotowoltaicznej podczas gaszenia pożaru.

Niebezpieczeństwo wynikające z łuków elektrycznych

Wystąpienie łuku elektrycznego może być spowodowane wadliwym montażem instalacji fotowoltaicznej. Obie wyżej wspomniane analizy wykazały, że główną przyczyną powstawania łuków elektrycznych jest stosowanie łączników wtykowych DC różnych firm. Im więcej punktów łączenia na dachu, tym większe niebezpieczeństwo powstania łuku elektrycznego i wybuchu pożaru. Należy zwracać szczególną uwagę na to, aby wtyki pochodziły od jednego producenta. O kluczowym znaczeniu złączek MC4 w kontekście bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznej pisaliśmy jakiś czas temu w artykule pt. Znaczenie złączek MC4 w instalacji fotowoltaicznej.

Instalacja fotowoltaiczna a bezpieczeństwo

W niektórych źródłach można spotkać się z informacją o niebezpieczeństwie, jakie wiąże się z użytkowaniem modułów słonecznych. Wiele niezależnych badań potwierdza jednak, że te dane nie mają związku z rzeczywistością.

Zbadaniem bezpieczeństwa modułów fotowoltaicznych zajęło się kilka uznanych zagranicznych instytucji, takich jak TÜV RheinlandFraunhofer Institut für Solarelektronik z Niemiec oraz BRE National Solar Centre z Wielkiej Brytanii. Analiza TÜV Rheinland z roku 2015 wykazała, że w roku 2013 zaledwie 0,016% z funkcjonujących wówczas 1,3 mln instalacji uległo uszkodzeniu wskutek działania wysokiej temperatury lub pożaru. Podobna analiza BRE National Solar Centre wykazała, że do roku 2017 zamontowano w Wielkiej Brytanii ponad 1 mln instalacji fotowoltaicznych, a uszkodzenia wskutek działania wysokiej temperatury lub ognia z winy instalacji stwierdzono w mniej niż 0,006% instalacji fotowoltaicznych.

Główna przyczyna awarii modułów fotowoltaicznych

Wadliwe elementy instalacji fotowoltaicznych stosunkowo rzadko są przyczyną szkód – w analizie TÜV Rheinland wykazano, że powodują one 17% wypadków, a w analizie BRE National Solar Centre – 9%. W przypadku obu analiz wykazano, że aż 70% uszkodzeń wskutek działania wysokiej temperatury lub ognia miało miejsce z powodu czynników zewnętrznych albo z powodu błędów montażowych. Dlatego też tak ważny jest wybór odpowiedniej firmy montażowej, która może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem.

Pożar a instalacja fotowoltaiczna

Z roku na rok bezpieczeństwo paneli słonecznych rośnie. Uszkodzenia, o jakich mowa w wyżej wspomnianych analizach, nie zawsze skutkują pożarem – zaliczono do nich także drobne defekty typu zmiana koloru lub odkształcenie modułu związane np. z jego nagrzewaniem. W Niemczech nie stwierdzono także ani jednego przypadku obrażeń strażaka wywołanych z winy instalacji fotowoltaicznej podczas gaszenia pożaru.

Niebezpieczeństwo wynikające z łuków elektrycznych

Wystąpienie łuku elektrycznego może być spowodowane wadliwym montażem instalacji fotowoltaicznej. Obie wyżej wspomniane analizy wykazały, że główną przyczyną powstawania łuków elektrycznych jest stosowanie łączników wtykowych DC różnych firm. Im więcej punktów łączenia na dachu, tym większe niebezpieczeństwo powstania łuku elektrycznego i wybuchu pożaru. Należy zwracać szczególną uwagę na to, aby wtyki pochodziły od jednego producenta. O kluczowym znaczeniu złączek MC4 w kontekście bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznej pisaliśmy jakiś czas temu w artykule pt. Znaczenie złączek MC4 w instalacji fotowoltaicznej.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej