napisz

Fotowoltaika dla firm – przepisy, dotacje, opłacalność w 2023

Fotowoltaika zyskuje na popularności również wśród firm. Głównym powodem jest zminimalizowanie wpływu sektora biznesowego na środowisko oraz wciąż rosnące ceny energii elektrycznej w Polsce. Dotacje na Odnawialne Źródła Energii dla firm pozwolą na zakup wielu urządzeń z zakresu produkcji energii elektrycznej, cieplnej jak i redukcji emisji dwutlenku węgla do środowiska.

Jakie dofinansowania w 2023 roku są dostępne dla przedsiębiorstw? – Wyjaśniamy.

FOTOWOLTAIKA – SPOSÓB NA PODWYŻKI CEN PRĄDU

Obecnie ceny energii elektrycznej są droższe o około 30% niż w 2019 roku przed pandemią i wybuchem wojny na Ukrainie. Odcięcie od stosunkowo tanich paliw kopalnych doprowadziło do zachwiania rynkami energetycznymi w całej Wspólnocie.

Wszystkie wyżej wymienione sytuacje mają bezpośredni wpływ na sytuację polskich przedsiębiorstw.

Fotowoltaika wydaje się idealnym sposobem dla firm na obniżenie rachunków za energię elektryczną. Odpowiednio zamontowania oraz dobrana instalacja fotowoltaiczna jest w stanie zredukować rachunki w firmie o kilkadziesiąt procent.

Jednak fotowoltaika to początkowo stosunkowo wysoka inwestycja, warto skorzystać z obecnych na rynku dofinansowań dla firm. W ten sposób obniżymy kwotę początkowych wydatków oraz szybciej zauważymy zwrot z całego przedsięwzięcia.

OPŁACALNOŚĆ FOTOWOLTAIKI W 2023 ROKU

Opłacalność inwestycji w instalację fotowoltaiczą zależy głównie od obecnych cen prądu, systemu rozliczeń, autokonsumpcji oraz obecnych dofinansowań.

Autokonsumpcja określa stosunek energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną do tej samej energii zużytej przez przedsiębiorstwo. Firmy, które pracują w dzień z reguły mają wysoką autokonsumpcje. Wynika to z tego, że panele produkują prąd w ciągu dnia.

Zanim podejmiemy decyzję o inwestycji leży przeprowadzić szczegółową analizę kosztów oraz korzyści. Warto mieć na uwadze fakt, że fotowoltaika to długoterminowa inwestycja, przynosząca wiele korzyści finansowych jak i ekologicznych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o opłacalności fotowoltaiki w 2023 roku zachęcamy do przeczytania naszego poprzedniego artykułu „Opłacalność fotowoltaiki w 2023”.

FOTOWOLTAIKA DLA FIRM – WIELKOŚĆ INSTALACJI

Instalacje fotowoltaiczne można podzielić na trzy typu pod względem wielkości:

  •       Mikroinstalacja o mocy do 150 kWp – dla mniejszych firm
  •       Małe instalacje o mocy 150 kWp – 1 MWp – dla hoteli, sanatoriów
  •       Instalacja o mocy powyżej 1 MWp – dla zakładów produkcyjnych

Każdą z wyżej wymienionych instalacji można zamontować na dachu lub gruncie obok firmy.

FOTOWOLTAIKA DLA FIRM – ZASADY ROZLICZENIA

Jeśli moc instalacji fotowoltaicznej nie przekracza 150 kW to sposób rozliczania energii pochodzącej z nadwyżek jest taki sam jak w przypadku prywatnych odbiorców. Firmy posiadające taką mikroinstalację sprzedają energię do sieci energetycznej po średniej cenie sprzedaży energii z danego miesiąca z Towarowej Giełdy Energii.

Jeżeli posiadamy instalację fotowoltaiczną o mocy powyżej 150 kW nadwyżki będą sprzedawane po cenach regulowanych odgórnie przez URE ustalanych kwartalnie.

Firmy posiadające instalację o mocy powyżej 1 MW należy uzyskać koncesję, która umożliwia sprzedaż energii elektrycznej na ustalonych warunkach. Od 500 kWp wymagany jest wpis rejestru prowadzonego przez URE.

Firmy, które nie są prosumentami mają obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczącą energii wytworzonej z Odnawialnych Źródeł Energii oraz energii wprowadzonej do dystrybucji. Posiadają także obowiązek przesyłania sprawozdania do URE co pół roku.

DOSTĘPNE DOFINANSOWANIA DLA FIRM

Obecnie dostępnych jest wiele dotacji stałych oraz czasowych do fotowoltaiki dla firm:

Energia Plus

Jest to najbardziej rozpowszechniony program dofinansowań na instalację fotowoltaiczną dla firm. Nabór trwa od 01.02.2023 roku do 13.12.2024 roku bądź do wyczerpania środków.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie w formie pożyczki pokrywającej do 80% kosztów kwalifikowanych. Na jednego beneficjenta przypada dotacja w wysokości 0,5 – 500 mln zł. Istnieje również możliwość umorzenia części uzyskanej pożyczki w wysokości nie większej niż 1 mln zł.

Istnieje również możliwość otrzymania bezzwrotnego dofinansowania na fotowoltaikę dla firmy do 50 % kosztów kwalifikowanych. Warunkiem jest wykorzystanie technologii ORC w danym urządzeniu.

Gwarancja Biznesmax

Nabór na tę formę dotacji jest stały i prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W ramach Gwarancji Biznesmax beneficjent może otrzymać gwarancję spłaty kredytu do 85% w wysokości do 2,5 mln euro.

Przemysł energochłonny – OZE

Jest to pożyczka na instalację fotowoltaiczną udzielana na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorstwo może otrzymać pożyczkę do 100% kosztów kwalifikowanych w wysokości od 5 – 300 mln zł. Istnieje również możliwość otrzymania dopłaty do fotowoltaiki dla firm w 2023 roku w formie premii, która ma wynosić nawet do 30% otrzymanego kredytu.

Premia termomodernizacyjna

Premię termomodernizacyjną można uznać za niestandardową formę dofinansowania na fotowoltaikę dla firm. Beneficjentem może zostać każdy zarządca lub właściciel budynku, w tym również przedsiębiorstwo. Dotację otrzymuje się w formie rekompensaty w wysokości nawet 31% środków poniesionych w związku z zaciągnięciem kredytu na montaż instalacji fotowoltaicznej. By mów otrzymać rekompensatę minimalna moc instalacji fotowoltaicznej musi wynosić 6 kW.

Ważne, że nabór na dofinansowanie w postaci premii termomodernizacyjnej jest stały i prowadzony przez BGK we współpracy z bankami partnerskimi

Białe certyfikaty

Przedsiębiorstwa, które inwestują w termomodernizację i ograniczają zużycie paliw emisyjnych mogą ubiegać się o otrzymanie białego certyfikatu. Certyfikat ten poświadcza, że dane przedsiębiorstwo doprowadziło do oszczędności ton oleju ekwiwalentnego, w skrócie toe. By móc otrzymać dany certyfikat należy uzyskać wynik co najmniej 10 toe. Jednak im jest on wyższy tym wyższa jest uzyskana premia.

 

Unia Europejska również zaplanowała nowe dofinansowania na fotowoltaikę dla firm w 2023 roku.

Dotację do fotowoltaiki dla firm będą pochodzić z tych trzech źródeł:

  •       Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko – FEnIKS. Głównym celem projektu jest obniżenie emisyjności gospodarki.
  •       Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki – FENG. Głównym celem programu jest tzw. „zazielenie przedsiębiorstw”.
  •       Krajowy Program Odbudowy – KPO. Zakres działań programu opiera się na montowaniu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz elektrowni wiatrowych.

Niestety każdy z powyżej wymienionych planów jest dopiero w trakcie realizacje i nie są znane żadne szczegóły.

PODSUMOWANIE

Głównym celem dofinansowań na Odnawialne Źródła Energii jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Dzięki fotowoltaice dana firma będzie produkować własną i przede wszystkim czystą energię elektryczną. Przyczyni się to do redukcji zarówno kosztów związanych z prądem jak i zanieczyszczeń.

Myślisz o inwestycji w instalację fotowoltaiczną? – Skontaktuj się z nami. W SunSol stawiamy na specjalistów, którzy przygotują ofertę na miarę Twoich potrzeb. Dodatkowo pomogą w otrzymaniu dofinansowania na fotowoltaikę dla firm.

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej