napisz

5 Kroków do wykonania instalacji fotowoltaicznej

Instalacja paneli solarnych jest o wiele łatwiejsza, niż jeszcze kilka lat temu, ale z pewnością nie każdy poradzi sobie z nią sam. Aby instalacja była bezpieczna i godna zaufania, nawet wykwalifikowany elektryk powinien przejść szkolenie w zakresie instalacji paneli solarnych na dachu

Poniżej przedstawiamy w pięciu krokach sposób montowania paneli solarnych na dachu:

Krok 1: Znalezienie montera paneli solarnych i zamówienie wyceny

Aby znaleźć profesjonalną firmę zajmującą się instalacjami solarnymi, najlepiej zacząć poszukiwania od wywiadu wśród znajomych i przyjaciół, którzy korzystają już z paneli. Szukając firm w Internecie warto sprawdzić kwalifikacje i poziom oferowanych przez nich usług. Po skontaktowaniu się z firmą instalacyjną monter powinien zadać kilka podstawowych pytań odnośnie nieruchomości. Zazwyczaj dotyczą one zużycia prądu, wysokości rachunków elektrycznych, wieku i kształtu dachu (płaski lub skośny), a także jego pokrycia. Monter przedstawia zazwyczaj różne opcje finansowania instalacji oraz informuje o wszelkich możliwych dofinansowaniach, o jakie można się aktualnie starać. Po wzięciu pod uwagę tych wszystkich czynników klient może wybrać ofertę najkorzystniejszą dla niego.Po wybraniu montera i sposobu finansowania instalacji można przejść do rozpoczęcia samego procesu instalacji

Krok 2: Pomiary nieruchomości oraz miejsca instalacji i ocena ich stanu

Na etapie planowania firma instalująca panele solarne wybierze najlepsze panele solarne, inwerter, mocowania i inne komponenty.

Koniecznym etapem pomiarów jest umówienie się z monterem na ocenę stanu poddasza, dachu i systemu elektrycznego w nieruchomości. Monter wybierze najlepsze miejsce na zamocowanie urządzeń kontrolujących system (zazwyczaj w garażu lub innym nierzucającym się w oczy miejscu). Podczas pomiarów monter oceni stan nieruchomości i upewni się, że obiekt kwalifikuje się do instalacji paneli solarnych. W razie konieczności może także zalecić ulepszenia systemu, przykładowo w starszych obiektach rozdzielnica elektryczna może wymagać wymiany na nowszą. Po inspekcji poddasza lub dachu monter może także zasugerować naprawy niezbędne do przystąpienia do realizacji zlecenia.

Krok 3: Faza planowania

Po zebraniu w fazie 2 wszystkich informacji i pomiarów firma instalująca panele solarne utworzy plan montażu paneli solarnych. Będzie on obejmował liczbę paneli oraz ich lokalizację na dachu, system okablowania oraz jego połączenie z układem elektrycznym. Plan powinien również być zgodny z lokalnymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa przecipożarowego. Następnie firma instalująca panele solarne złoży plany do odpowiedniego urzędu zajmującego się przyznawaniem  zezwoleń oraz do aktualnego dostawcy energii elektrycznej.

Krok 4: Instalacja układu solarnego

W niektórych przypadkach faktyczna instalacja jest najprostszym etapem zmiany układu na korzystający z energii solarnej. Konieczna może być obecność właściela domu, aby zapewnić dostęp monterom do dachu oraz systemu elektrycznego na terenie nieruchomości. Jeśli na miejscu mieszkają zwierzęta, warto upewnić się, że są w bezpiecznym miejscu.

Jeśli interesuje Cię obserwowanie samej instalacji, monter wyznaczy najlepsze miejsce. W dzisiejszych czasach typowy montaż instalacji solarnych może zająć nawet od 1 do 3 dni, w zależności od rozmiaru systemu. Po zamontowaniu paneli solarnych na dachu oraz zainstalowaniu sprzętu elektrycznego i monitorującego monter zajmie się posprzątaniem miejsca pracy i przystąpi do ostatniej fazy.

Krok 5: Inspekcja i podłączenie

Montaż instalacji kończy się na przyłączeniu systemu do rozdzielni elektrycznej i licznika energii. Po tym etapie dostawca prądu jest zobowiązany przystosować licznik energii do pracy dwukierunkowej, tzn. mierzenia energii pobieranej i odbieranej z sieci energetycznej. W przypadku gdy urządzenie jest starsze i nie może zostać zaktualizowane dostawca instaluje nowoczesny licznik dwukierunkowy. Czas oczekiwania na przystosowanie lub wymianę licznika wynosi  około miesiąca.

Po tym okresie nie pozostaje nic innego jak tylko obserwowanie z dreszczykiem emocji, jak Twoje rachunki za energię maleją dzięki temu, że produkujesz czystą energię

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, ile możesz oszczędzić dzięki instalacji solarnej!

Instalacja paneli solarnych jest o wiele łatwiejsza, niż jeszcze kilka lat temu, ale z pewnością nie każdy poradzi sobie z nią sam. Aby instalacja była bezpieczna i godna zaufania, nawet wykwalifikowany elektryk powinien przejść szkolenie w zakresie instalacji paneli solarnych na dachu

Poniżej przedstawiamy w pięciu krokach sposób montowania paneli solarnych na dachu:

Krok 1: Znalezienie montera paneli solarnych i zamówienie wyceny

Aby znaleźć profesjonalną firmę zajmującą się instalacjami solarnymi, najlepiej zacząć poszukiwania od wywiadu wśród znajomych i przyjaciół, którzy korzystają już z paneli. Szukając firm w Internecie warto sprawdzić kwalifikacje i poziom oferowanych przez nich usług. Po skontaktowaniu się z firmą instalacyjną monter powinien zadać kilka podstawowych pytań odnośnie nieruchomości. Zazwyczaj dotyczą one zużycia prądu, wysokości rachunków elektrycznych, wieku i kształtu dachu (płaski lub skośny), a także jego pokrycia. Monter przedstawia zazwyczaj różne opcje finansowania instalacji oraz informuje o wszelkich możliwych dofinansowaniach, o jakie można się aktualnie starać. Po wzięciu pod uwagę tych wszystkich czynników klient może wybrać ofertę najkorzystniejszą dla niego.Po wybraniu montera i sposobu finansowania instalacji można przejść do rozpoczęcia samego procesu instalacji

Krok 2: Pomiary nieruchomości oraz miejsca instalacji i ocena ich stanu

Na etapie planowania firma instalująca panele solarne wybierze najlepsze panele solarne, inwerter, mocowania i inne komponenty.

Koniecznym etapem pomiarów jest umówienie się z monterem na ocenę stanu poddasza, dachu i systemu elektrycznego w nieruchomości. Monter wybierze najlepsze miejsce na zamocowanie urządzeń kontrolujących system (zazwyczaj w garażu lub innym nierzucającym się w oczy miejscu). Podczas pomiarów monter oceni stan nieruchomości i upewni się, że obiekt kwalifikuje się do instalacji paneli solarnych. W razie konieczności może także zalecić ulepszenia systemu, przykładowo w starszych obiektach rozdzielnica elektryczna może wymagać wymiany na nowszą. Po inspekcji poddasza lub dachu monter może także zasugerować naprawy niezbędne do przystąpienia do realizacji zlecenia.

Krok 3: Faza planowania

Po zebraniu w fazie 2 wszystkich informacji i pomiarów firma instalująca panele solarne utworzy plan montażu paneli solarnych. Będzie on obejmował liczbę paneli oraz ich lokalizację na dachu, system okablowania oraz jego połączenie z układem elektrycznym. Plan powinien również być zgodny z lokalnymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa przecipożarowego. Następnie firma instalująca panele solarne złoży plany do odpowiedniego urzędu zajmującego się przyznawaniem  zezwoleń oraz do aktualnego dostawcy energii elektrycznej.

Krok 4: Instalacja układu solarnego

W niektórych przypadkach faktyczna instalacja jest najprostszym etapem zmiany układu na korzystający z energii solarnej. Konieczna może być obecność właściela domu, aby zapewnić dostęp monterom do dachu oraz systemu elektrycznego na terenie nieruchomości. Jeśli na miejscu mieszkają zwierzęta, warto upewnić się, że są w bezpiecznym miejscu.

Jeśli interesuje Cię obserwowanie samej instalacji, monter wyznaczy najlepsze miejsce. W dzisiejszych czasach typowy montaż instalacji solarnych może zająć nawet od 1 do 3 dni, w zależności od rozmiaru systemu. Po zamontowaniu paneli solarnych na dachu oraz zainstalowaniu sprzętu elektrycznego i monitorującego monter zajmie się posprzątaniem miejsca pracy i przystąpi do ostatniej fazy.

Krok 5: Inspekcja i podłączenie

Montaż instalacji kończy się na przyłączeniu systemu do rozdzielni elektrycznej i licznika energii. Po tym etapie dostawca prądu jest zobowiązany przystosować licznik energii do pracy dwukierunkowej, tzn. mierzenia energii pobieranej i odbieranej z sieci energetycznej. W przypadku gdy urządzenie jest starsze i nie może zostać zaktualizowane dostawca instaluje nowoczesny licznik dwukierunkowy. Czas oczekiwania na przystosowanie lub wymianę licznika wynosi  około miesiąca.

Po tym okresie nie pozostaje nic innego jak tylko obserwowanie z dreszczykiem emocji, jak Twoje rachunki za energię maleją dzięki temu, że produkujesz czystą energię

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, ile możesz oszczędzić dzięki instalacji solarnej!

Skontaktuj sie z nami

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej